นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 117

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคนชั้นกลาง : ตลาดสินค้า-บริการอำนวยความสะดวกและการไต่เต้าทางสังคมของคนชั้นกลาง (ผลการศึกษาเบื้องต้น). นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การแสดงปาฐกถา 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 27 กรกฏาคม 2552. คำถาม.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5997670

: - ()

60 5 . 27 2552


5997670

:

:


5997670


5997670

1. : .

 • (15 ..-15 .. 2551)

 • Banerjee and Duflo (2008), Easterly 2001 Birdsall, et.al 2000

 • Christ Baker


5997670

2.

/

(1) /

(2) :

(3)

(4)

? ?

Productivity

Economies of scale

2.1

: 1. Acemoglu and Zilibotti 1997 ; Doepke and Zilibotti 2005

2. Banerjee and Duflo 2008

3. Easterly 2001

4. Murphy, Shleifer and Vishny 1989


5997670

  • (Doepke and Zilibotti 2005)

  • (Acemoglu and Zilibotti 1997)

  • (decent work) (productivity) (Banerjee and Duflo 2008)


5997670

 • Forbes Asia (10 November, 2008 : 67) Unger (FER 2006) () (Murphy, Shleiler and Vishmy 1989).


5997670

 • (public good policy) (Easterly 2001)

 • (top driven inequality) (Birdsall,et al. 2000)


5997670

 • ( Acemoglu and Zilibotti 1997 ; Doepke and Zilobotti 2005 ; Murphy, et al. 1989) Banerjee and Duflo (2008)


5997670

2.2

 • 2 (1) 2-10 $ Banerjee and Duflo (2008) Birdsall,et.al. (2000) (2) quintiles Easterly (2001) - 2528-2550

 • SES 2550 5 2528-2550

 • Banerjee and Duflo (2008) SES 2528-2550


5997670

3.

 • :


5997670

 • Birdsall, et al., 2000 3


5997670

 • (2536)

 • (2536) 2 (1) (2)

 • (2536) 4 (1) (2) (3) (4)


5997670

 • :

  • quintiles 2-4 60% () 20% (quintile 1) 20% (quintile 5)(Easterly 2001)

  • 75% 125% () (Birdsall,et.al.2000)

  • $2-$10 (ppp purchasing power parity) (Banerjee and Duflo 2008)


5997670

 • 10% 10%

 • : 2533-49


5997670

:

?( )


5997670

Quantiles 2-4

50

45

40

35

30

25

20

2533

2535

2537

2539

2541

2543

2545

2547

2549

75-125% median

(346 )

 • 2533-2549

$2-10


5997670

 • 2549

: 2549


5997670

2

 • 69-346 // 2529-33 12 2550

  • 346 //

  • 12-15


5997670


5997670


5997670


5997670


5997670

Q2

Q3

Q4

: 2549


5997670

(Q2 3 4)

: 2549


5997670

Q2

Q3

Q4

: 2549


5997670

 • :

  • 2540-41

  • (2529-33) ( 12% )

  • 10 ()


5997670

4. :

4.1 - 2529-2550

  • Unger (2006) $10,000

  • 346 $10,000


5997670

1


5997670

2


5997670


5997670

-


5997670


5997670

3


5997670


5997670

3


5997670

3


5997670

3


5997670

4.2 2550

 • SES 2550 5

  • (Q2) (Q3) (Q3)

  • 2 (Q1) (Q5)

  • -


5997670

 • (1) () (2) Q2 (1,386 /) Q4


5997670

 • (1) Q5 13,901 / 2549 Q5 (2) 5 Q2-Q4 60% (Q1) Q5


5997670

 • : Engel law

  • 3 (Somchai and Ammar 2008)

  • : ( )


5997670

-

... B

:

43


5997670

-

-

-

-

44

: 2550


5997670

/-

/-

45

: 2550


5997670

: :

... B

 • - :

46

: 2549


5997670

47

: 2550


5997670

3

(Q4)

... A

48

: 2550


5997670

:

-

: Banerjee and Duflo (2008) 30

... A

49

: 2550


5997670

2.5

( 3% -4% )

: 20% 28%

: (Q2) (28.5 %-40.5%)

(20% Q1 78%Q1 71%Q2 )

2.2-3% 2%

... C

50


5997670

...

%

%

: 2549

51


5997670

(Q4-Q5) Q1-Q3

( Q3 6.7-8% Q4 7.4-8.5% 7.8-8.8% Q5)

(Q1-Q2)

5

52


5997670

/

(less time intensive goods)

53


5997670

...

54


5997670

() (Q4) (Q5)

(Q2) (Q1)

: 2

:

 • Q2-Q3

55


5997670

5. :

5.1

 • 5.2 ( )


5997670

%

5


69 246

%

-- (69-246 )


5997670

%

 • :

5


5997670

(12) (11 ) (2.8 ) (5.6 )

60

: 2550


5997670

() 6.3 17.5% 2550

1.03 (32%) 0.72 (16%)

2.78 (9%)

/ (2.6 ) (1.75 ) (1.2 )

(2.6 ) (2.4 ) (1.9 )

... G

61


5997670

: (23-36%)

Q4 16% 10%

Q2 12% 4%

%

: 2550

 • : 10-16.8%

62


5997670

1.7-2.4%

%

63


5997670

: 2550

: 2550

 • 3

64


5997670

5.3

Q2-Q3

(1) ( Q4) Q2 .../

: 2550

65


5997670

(2) Q1- Q3

Q1-Q3 OT 50 ()

Q1-Q3 ()

Q1 Q2 1 (7%) Q4-Q5 (4-5.5%)

... I

66


5997670

(3) : ...

( 5.4 )

() ()

... J

67


5997670

68


5997670

: (Q1)

 • (/)

: 2549

69


5997670

()

social connection non-cognitive

: (decent work)

( 5.4 )

Banerjee and Duflo 2008

70


5997670

5.4

... D

.

71


5997670

( 0-24 )

... E1

.

... E2

%

%

72

: 2549


5997670

0-24

73


5997670

 • : ?

  • ./

  • ......


5997670

6.

6.1 /

  • 2530


5997670


5997670


5997670


5997670

 • :

  • GDP : 2541 risk appetite


5997670

6.2


5997670

--

:


5997670

--


5997670

--


5997670

 • 5


5997670

Quintile

:


5997670

Quintile


5997670

Quintile


5997670

 • :

  • 48


5997670

6.3

- ( 1)

11-18 ( 2)

- (Q2-Q3) ( 3)

89


5997670

1 : 5

90

: 2549


5997670

2 : 5

91

: 2549


5997670

3

92

: 2549


5997670

Q2-Q3

93


5997670

6.4 /

(discount rate ) ...

94


5997670

6.5 :

 • :


5997670

4

:

.

96


5997670

A 2550

next

97


5997670

A ()

back

next

98


5997670

A ()

back

99


5997670

B 2550

100


5997670

C 2550

next

101

: 2550


5997670

C ()

back

102

: 2550


5997670

D

:

: 2550

103


5997670

E1 0-24

next

:

: 2550

104


5997670

E2 0-24

back

:

: 2550

105


5997670

E3 25+

:

: 2550

106


5997670

F

107

: 2550


5997670

G

108

: 2550


5997670

H 15

109

: 2550


5997670

H 15 ()

110

: 2550


5997670

I

next

111


5997670

I

next

112

: 2550


5997670

I

113

: 2550


5997670

J 2549 1

114


5997670

 • . 2551.

 • . .

 • . 2542.

 • 2529-2539. .

 • . 2551.

 • . .

 • .

 • . .

 • . 2545.

 • .

 • .

115


5997670

 • . 2536.

 • . : 2536

 • . 2547.

 • . : 2547

 • . 2536. :

 • . : 2536

 • . . 65 2551.

 • .

 • . 2545.

 • . .

116


5997670

 • . 2549.

 • ().

 • .

 • . 2547. .

 • : 2547

 • . 2536.

 • . :

 • 2536

 • . 2536.

 • . :

 • 2536

 • . 2536. :

 • . :

 • 2536

117


 • Login