Toimintatutkimus opinn ytety ss

Toimintatutkimus opinn ytety ss PowerPoint PPT Presentation


  • 235 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

17.9.2012. 2. Esityksen tavoite. List tutkivaa ja kehittv otetta opinnytetyss ja antaa siihen yksi nkkulma.. 17.9.2012. 3. Pohdinnan aiheet. Mit toimintatutkimus on? Mist tiedt oletko tekemss toimintatutkimusta? Toimintatutkimuksen toteutusprosessi Prosessin arviointi. 17.9.2012.

Download Presentation

Toimintatutkimus opinn ytety ss

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 17.9.2012 1 Toimintatutkimus opinnńytety÷ssń Sinikka Ruohonen

2. 17.9.2012 2 Esityksen tavoite Lisńtń tutkivaa ja kehittńvńń otetta opinnńytety÷ssń ja antaa siihen yksi nńk÷kulma.

3. 17.9.2012 3 Pohdinnan aiheet Mitń toimintatutkimus on? Mistń tiedńt oletko tekemńssń toimintatutkimusta? Toimintatutkimuksen toteutusprosessi Prosessin arviointi

4. 17.9.2012 4 1. Mitń toimintatutkimus on? Tutkimusstrateginen lńhestymistapa, jossa kńytettńńn vńlineenń useita erilaisia menetelmiń. Toimintatutkimuksessa ratkaistaan konkreettisia ongelmia. Tutkija toimii aktiivisena muutosagenttina yhteisty÷ssń asiakkaan tai kohdeyhteis÷n kanssa. Systemaattinen pyrkimys muuttaa ja parantaa jotakin kńytńnn÷n asiaa: tuotetta, ty÷tapaa, elńmńnlaatua ym.

5. 17.9.2012 5 Toimintatutkimuksen ominaisuuksia Tulevaisuusorientoitunutta Yhteisty÷ssń tapahtuvaa Teoria ja kńytńnt÷ toistensa eri puolina Tilannesidonnaista: case

6. 17.9.2012 6 Toimintatutkimuksen taustaa John Dewey 1920-luvulla korosti teorian ja kńytńnn÷n yhteyttń toisiinsa. John Collier 1940-luvulla, tutkijat ja intiaanit kehittivńt yhdessń maanviljelystń Kurt Lewin 1946 otti kńytt÷÷n toimintatutkimuksen kńsitteen John Corey 1950-luvulla kehitti ihmisten vńlistń kommunikaatiota ja yhteistoimintaa jatkuuů

7. 17.9.2012 7

  • Login