strategiplaner og temakart faglig forum 3 september 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

. Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013. Bakgrunn. Det er store utfordringer forbundet med oljeutslipp i kystnære områder p.g.a. spredning av olje, sårbare ressurser og operasjonelle begrensninger. For å bedre prioriteringen av sårbare ressurser ble MOB-modellen utarbeidet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strategiplaner og temakart Faglig forum 3. september 2013' - vida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakgrunn
Bakgrunn

Det er store utfordringer forbundet med oljeutslipp i kystnære områder p.g.a. spredning av olje, sårbare ressurser og operasjonelle begrensninger.

For å bedre prioriteringen av sårbare ressurser ble MOB-modellen utarbeidet.

Prioritering av MOB-områder tar utgangspunkt i fire overordnede faktorer, henholdsvis:

 • Naturlighet: Er ressursen naturlig forekommende?
 • Erstattelighet: Kan ressursen erstattes økonomisk?
 • Verneverdi: Hvilken verneverdi har ressursen?
 • Sårbarhet: Hvilken sårbarhet har ressursen overfor olje?
 • 20 000 prioriterte områder.
 • Dette er vanskelig å håndtere i beredskapsanalysene.
slide3

Eksempelområder i Norge

Hva er et eksempelområde?

Til bruk i beredskaps-planleggingen er det definert eksempelområder. Disse er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter, vanskelig tilgjengelighet eller andre operasjonelle forhold som setter strenge krav til oljevernberedskapen. Disse eksempelområdene er derfor definert som dimensjonerende for oljevernberedskapen i det aktuelle området.

slide5

Temakart og strategi

 • For å bedre sin oljevernberedskap har Statoil og Wintershall tatt utgangspunkt i eksempelområdene og laget tematisk kartmateriell og en kortfattet beskrivelse av operativ strategi og miljøstrategi for områdene.
 • Det tematiske kartmaterialet foreligger som storformat PDF dokument, tilgjengelig for utskrift ved behov. Følgende kart foreligger for det enkelte området:
 • Basiskart
 • Verneområder
 • Operasjonsdyp og tørrfallsområder
 • Strandtyper
 • Adkomst og infrastruktur
slide12

I de siste årene er det også utarbeidet

mer kortfattet akuttstrategi for

oljevern ( ASO) i 37 områder langs kysten.

Disse er primært tenkt rettet mot IUAer.

GDF Suez har fått nettopp fått utarbeidet

ASOer for 17 områder i

influensområdet for Gjøa.

Dette området strekker seg

fra Øygarden i sør og nord til Vigra.

Runde benyttes også her som eksempel.

veien videre
Veien videre

Internt i NOFO har vi allerede det meste av informasjonen i temakartene til Statoil og

Wintershall inne på vårt operasjonskart NORA. Det jeg savner er en direkte link fra kartene

til Naturbasen i Miljødirektoratet. Eventuelt at linken går fra en opplisting av

MOB-områdene i strategiplanene. Det kan bli et lite prosjekt utover vinteren.

Temakartene og planene vil bli lagt ut på våre hjemmesider i løpet av september.

Det ligger allerede noen ASOer ute på våre hjemmesider og jeg regner med at vi kan

legge ut flere når de blir tilgjengelige.

ad