r gi k f l ton konferencia p cs 2007 szeptember 14
Download
Skip this Video
Download Presentation
Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14. - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A Közép-magyarországi régió, és intézményei. Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14. Gordos Tamás vezető projekt menedzser. A Közép-magyarországi régió. Közép-magyarországi régió részei: Pest megye Budapest 16 kistérség 23 kerület 187 település.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14.' - vicky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r gi k f l ton konferencia p cs 2007 szeptember 14

A Közép-magyarországi

régió, és intézményei

Régiók félúton konferencia

Pécs, 2007. szeptember 14.

Gordos Tamás

vezető projekt menedzser

a k z p magyarorsz gi r gi
A Közép-magyarországi régió

Közép-magyarországi régió részei:

 • Pest megye
 • Budapest
 • 16 kistérség
 • 23 kerület
 • 187 település
k z p magyarorsz gi r gi jellemz i
Közép-magyarországi régió jellemzői
 • Része a főváros – nagyvárosi régió
 • Országos, és nemzetközi funkciói vannak
k z p magyarorsz gi r gi jellemz i1
Közép-magyarországi régió jellemzői
 • Gazdaságilag a legfejlettebb
 • Legheterogénebb térség
 • Fejlettsége miatt a strukturális alapok tekintetében 2. célterületi besorolást kapott
slide5

1000 főre jutó vállalkozások száma

Országosan kiugróan magas

slide6

Egy adó-fizetőre jutó SZJA

Az agglomeráció települései kiemelkednek

slide7

Lakosságszám-változás

1995-2005

A szub-urbanizáció az egyik jellemző folyamat

a k z p magyarorsz gi r gi int zm nyes l se
A Közép-magyarországi régió intézményesülése
 • Megye – főváros „szembenállás”
 • Számos régió-változat
 • Kiújuló viták, szétválási törekvések
 • A KMRFT létrejött 1999-ben

és 8 éve nagyobb összeütközések nélkül működik

slide9

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

 • Alakulás: 1999. évi XCII. törvény
 • Működési területe: Budapest és Pest megye közigazgatási területe
 • Elnök: Szabó Imre
 • 3 társelnök: Ikvai-Szabó Imre,Szűcs Lajos,

Dr. Tóth József

jellegzetess gei
Jellegzetességei
 • A Tanács összetétele eltér a többi régiótól
 • Nincs „rotáció” a megyei elnökök között
  • Az elnök személye a választási ciklusokon belül nem változik
  • Korábban a Pest megyei közgyűlés elnöke, jelenleg az ÖTM képviselője
 • A Tanács székhelye állandó
a kmrft szervezete
A KMRFT szervezete
 • A Tanács testülete: szavazati jogú tagok

+ állandó meghívottak

 • A Tanács tisztségviselői: elnök és társelnökök
 • Elnökség
 • A Tanács bizottságai
 • A Tanács titkársága
 • A Tanács munkaszervezete: Pro Régió Kht.
slide12

A KMRFT szavazati jogú tagjai

(18 fő)

 • Minisztériumok képviselői (ÖTM, GKM, EüM, FVM, PM, KVvM, OKM, SZMM, MeH)
 • A kormány képviselője
 • A főpolgármester vagy képviselője
 • A budapesti kerületek képviselője
 • A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
 • Kistérségek képviselői (3 fő)
 • Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke
 • Megyei jogú város polgármestere (Érd)
slide13

A KMRFT feladatai

 • kidolgozza és elfogadja a Régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, fejlesztési programjait;
 • szervezi a programok megvalósítását;
 • koordinálja a fejlesztési tevékenységeket;
 • dönt a programok és alprogramjai megvalósításáról a források függvényében.

~Havonta ülésezik

a kmrft bizotts gai 10 bizotts g 6 albizotts g
A KMRFT bizottságai10 bizottság, 6 albizottság
 • Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság (2+5 tag)
 • Infrastruktúrafejlesztési Bizottság (3+4 tag)
 • Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság (2+5 tag)

Turisztikai Albizottság

 • Foglalkoztatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság (2+5 tag)

Egészségügyi Albizottság

Szociális Albizottság

 • Oktatási, Kulturális és Informatikai Bizottság (2+5 tag)

(Kapcsolatot tart a Kulturális-Közkincs Bizottsággal)

Informatikai Albizottság

(A zárójelben a tanácstagok és a külső bizottsági tagok száma szerepel.)

a kmrft bizotts gai 10 bizotts g 6 albizotts g1
A KMRFT bizottságai10 bizottság, 6 albizottság
 • Településfejlesztési Bizottság (3+4 tag)

Városfejlesztési Albizottság

Vidékfejlesztési Albizottság

 • Duna-mente Bizottság (2+5 tag)
 • Termálkincs Bizottság (2+5 tag)
 • „M0 gyűrű” Térségfejlesztési Bizottság (2+5 tag)
 • Ellenőrzési és Monitoring Bizottság (2+3 tag)

A bizottsági struktúra leképezi a Régió Stratégiai Tervének prioritásait.

a pro r gi gyn ks g
A Pro Régió Ügynökség
 • Alakulás: 2000 júniusában
 • Társasági forma: egyszemélyes közhasznú társaság
 • Tulajdonos: KMRFT
a pro r gi gyn ks g feladatai
A Pro Régió Ügynökség feladatai
 • adminisztráció, döntés-előkészítés
 • tervezés és programozás
 • projektgenerálás, projektkészítés, menedzselés
 • EU-s és hazai pályázati rendszerek működtetése
 • konfliktuskezelés, koordináció, információadás
 • tréningek, műhelymunkák, konferenciák szervezése és tartása
eddig el rt f bb eredm nyek
Eddig elért főbb eredmények
 • KMR stratégiai tervek, operatív programok, akciótervek készítése (2001-2006, 2007-2013)
 • Pályázati rendszerek sikeres menedzselése
 • Struktúra tervek, Főutca Program, Társadalmi atlasz
 • Képzések
 • Információs napok, műhelymunkák
slide22
KMOP

ERFA-s ágazati OP-k tartalma a KMOP-ban van!

„A Közép-magyarországi régió programját … a regionális és ágazati fejlesztések egymást kiegészítő jellege, szinergiája határozza meg.” ÖTM

467 Mrd

Gazdaság OP Társadalmi infra. OP Közlekedés OP

~200 Mrd Közép-magyarországi végrehajtásban!

slide23

A tudásalapú társadalom innováció és vállalkozás-orientált fejlesztése

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A régió vonzerejének fejlesztése

A humán közszolgál-tatások intézmény-rendszerének fejlesztése

Városi-települési területek megújítása

A K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése

A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése

A turisztika vonzerő fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztés

KKV-k fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése

A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése

A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése

Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével

KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése

A közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása

Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja

Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése

A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

Üzleti környezet fejlesztése

Helyi gazdaságfejlesztés

A lakosságközeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése

Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

A Közép-magyarországi operatív program célrendszere

A régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett

Átfogó cél

Prioritások

Akcióterületi rehabilitáció

Intézkedések

Regionális végrehajtású

ad