R gi k f l ton konferencia p cs 2007 szeptember 14
Download
1 / 24

Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14. - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

A Közép-magyarországi régió, és intézményei. Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14. Gordos Tamás vezető projekt menedzser. A Közép-magyarországi régió. Közép-magyarországi régió részei: Pest megye Budapest 16 kistérség 23 kerület 187 település.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Régiók félúton konferencia Pécs, 2007. szeptember 14.' - vicky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R gi k f l ton konferencia p cs 2007 szeptember 14

A Közép-magyarországi

régió, és intézményei

Régiók félúton konferencia

Pécs, 2007. szeptember 14.

Gordos Tamás

vezető projekt menedzser


A k z p magyarorsz gi r gi
A Közép-magyarországi régió

Közép-magyarországi régió részei:

 • Pest megye

 • Budapest

 • 16 kistérség

 • 23 kerület

 • 187 település


K z p magyarorsz gi r gi jellemz i
Közép-magyarországi régió jellemzői

 • Része a főváros – nagyvárosi régió

 • Országos, és nemzetközi funkciói vannak


K z p magyarorsz gi r gi jellemz i1
Közép-magyarországi régió jellemzői

 • Gazdaságilag a legfejlettebb

 • Legheterogénebb térség

 • Fejlettsége miatt a strukturális alapok tekintetében 2. célterületi besorolást kapott


1000 főre jutó vállalkozások száma

Országosan kiugróan magas


Egy adó-fizetőre jutó SZJA

Az agglomeráció települései kiemelkednek


Lakosságszám-változás

1995-2005

A szub-urbanizáció az egyik jellemző folyamat


A k z p magyarorsz gi r gi int zm nyes l se
A Közép-magyarországi régió intézményesülése

 • Megye – főváros „szembenállás”

 • Számos régió-változat

 • Kiújuló viták, szétválási törekvések

 • A KMRFT létrejött 1999-ben

  és 8 éve nagyobb összeütközések nélkül működik


A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

 • Alakulás: 1999. évi XCII. törvény

 • Működési területe: Budapest és Pest megye közigazgatási területe

 • Elnök: Szabó Imre

 • 3 társelnök: Ikvai-Szabó Imre,Szűcs Lajos,

  Dr. Tóth József


Jellegzetess gei
Jellegzetességei

 • A Tanács összetétele eltér a többi régiótól

 • Nincs „rotáció” a megyei elnökök között

  • Az elnök személye a választási ciklusokon belül nem változik

  • Korábban a Pest megyei közgyűlés elnöke, jelenleg az ÖTM képviselője

 • A Tanács székhelye állandó


A kmrft szervezete
A KMRFT szervezete

 • A Tanács testülete: szavazati jogú tagok

  + állandó meghívottak

 • A Tanács tisztségviselői: elnök és társelnökök

 • Elnökség

 • A Tanács bizottságai

 • A Tanács titkársága

 • A Tanács munkaszervezete: Pro Régió Kht.


A KMRFT szavazati jogú tagjai

(18 fő)

 • Minisztériumok képviselői (ÖTM, GKM, EüM, FVM, PM, KVvM, OKM, SZMM, MeH)

 • A kormány képviselője

 • A főpolgármester vagy képviselője

 • A budapesti kerületek képviselője

 • A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke

 • Kistérségek képviselői (3 fő)

 • Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke

 • Megyei jogú város polgármestere (Érd)


A KMRFT feladatai

 • kidolgozza és elfogadja a Régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, fejlesztési programjait;

 • szervezi a programok megvalósítását;

 • koordinálja a fejlesztési tevékenységeket;

 • dönt a programok és alprogramjai megvalósításáról a források függvényében.

~Havonta ülésezik


A kmrft bizotts gai 10 bizotts g 6 albizotts g
A KMRFT bizottságai10 bizottság, 6 albizottság

 • Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság (2+5 tag)

 • Infrastruktúrafejlesztési Bizottság (3+4 tag)

 • Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság (2+5 tag)

  Turisztikai Albizottság

 • Foglalkoztatási, Szociális és Egészségügyi Bizottság (2+5 tag)

  Egészségügyi Albizottság

  Szociális Albizottság

 • Oktatási, Kulturális és Informatikai Bizottság (2+5 tag)

  (Kapcsolatot tart a Kulturális-Közkincs Bizottsággal)

  Informatikai Albizottság

(A zárójelben a tanácstagok és a külső bizottsági tagok száma szerepel.)


A kmrft bizotts gai 10 bizotts g 6 albizotts g1
A KMRFT bizottságai10 bizottság, 6 albizottság

 • Településfejlesztési Bizottság (3+4 tag)

  Városfejlesztési Albizottság

  Vidékfejlesztési Albizottság

 • Duna-mente Bizottság (2+5 tag)

 • Termálkincs Bizottság (2+5 tag)

 • „M0 gyűrű” Térségfejlesztési Bizottság (2+5 tag)

 • Ellenőrzési és Monitoring Bizottság (2+3 tag)

A bizottsági struktúra leképezi a Régió Stratégiai Tervének prioritásait.A pro r gi gyn ks g
A Pro Régió Ügynökség

 • Alakulás: 2000 júniusában

 • Társasági forma: egyszemélyes közhasznú társaság

 • Tulajdonos: KMRFT


A pro r gi gyn ks g feladatai
A Pro Régió Ügynökség feladatai

 • adminisztráció, döntés-előkészítés

 • tervezés és programozás

 • projektgenerálás, projektkészítés, menedzselés

 • EU-s és hazai pályázati rendszerek működtetése

 • konfliktuskezelés, koordináció, információadás

 • tréningek, műhelymunkák, konferenciák szervezése és tartása


Szervezeti bra jelenlegi l tsz m 60 f
Szervezeti ábraJelenlegi létszám: ~60 fő


Eddig el rt f bb eredm nyek
Eddig elért főbb eredmények

 • KMR stratégiai tervek, operatív programok, akciótervek készítése (2001-2006, 2007-2013)

 • Pályázati rendszerek sikeres menedzselése

 • Struktúra tervek, Főutca Program, Társadalmi atlasz

 • Képzések

 • Információs napok, műhelymunkákKMOP

ERFA-s ágazati OP-k tartalma a KMOP-ban van!

„A Közép-magyarországi régió programját … a regionális és ágazati fejlesztések egymást kiegészítő jellege, szinergiája határozza meg.” ÖTM

467 Mrd

Gazdaság OP Társadalmi infra. OP Közlekedés OP

~200 Mrd Közép-magyarországi végrehajtásban!


A tudásalapú társadalom innováció és vállalkozás-orientált fejlesztése

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A régió vonzerejének fejlesztése

A humán közszolgál-tatások intézmény-rendszerének fejlesztése

Városi-települési területek megújítása

A K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése

A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése

A turisztika vonzerő fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztés

KKV-k fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése

A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése

A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése

Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével

KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése

A közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása

Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja

Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése

A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

Üzleti környezet fejlesztése

Helyi gazdaságfejlesztés

A lakosságközeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése

Közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

A Közép-magyarországi operatív program célrendszere

A régió nemzetközi versenyképességének növelése a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett

Átfogó cél

Prioritások

Akcióterületi rehabilitáció

Intézkedések

Regionális végrehajtású


Köszönöm megtisztelő figyelmüket! vállalkozás-orientált fejlesztése

www.kozpontiregio.hu


ad