Tmutat
Download
1 / 45

TMUTAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

ÚTMUTATÓ. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZÉSHEZ KÉRJÜK, HOGY FIGYELJEN!. Ügyfélszolgálatunk adószámmal, nyilvántartással kapcsolatos ügyintézése. adókártya ügyintézés adószám ügyintézés egészségügyi szolgáltatásra be- és kijelentkezés EVA be- és kijelentkezés közösségi adószám ügyintézés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TMUTAT ' - vicki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tmutat
ÚTMUTATÓ

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZÉSHEZ

KÉRJÜK, HOGY FIGYELJEN!


Gyf lszolg latunk ad sz mmal nyilv ntart ssal kapcsolatos gyint z se
Ügyfélszolgálatunk adószámmal, nyilvántartással kapcsolatos ügyintézése

 • adókártya ügyintézés

 • adószám ügyintézés

 • egészségügyi szolgáltatásra be- és kijelentkezés

 • EVA be- és kijelentkezés

 • közösségi adószám ügyintézés

 • START- kártya ügyintézés

 • törzsadatok rendezése


Gyf lszolg latunk ltal kiadott igazol sok
Ügyfélszolgálatunk által kiadott igazolások

 • adóigazolás

 • együttes adóigazolás

 • jövedelemigazolás

 • illetőségigazolás

 • bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása

 • fészekrakó programmal kapcsolatos igazolások

 • igazolás adóazonosító számról


Gyf lszolg latunk bevall sokkal kapcsolatos gyint z se
Ügyfélszolgálatunkbevallásokkal kapcsolatos ügyintézése

 • bevallások  átvétele

 • elektronikus bevallók ügyintézése

 • hibás bevallások javítása


Gyf lszolg latunk illet k gyek int z se
Ügyfélszolgálatunkilletékügyek intézése

 • bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása

 • illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeggel együtt) átvétele

 • illeték visszatérítéssel kapcsolatos kérelmek átvétele

 • visszterhes vagyonátruházási illeték-mentességéhez határozat kiadása(Főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozók részére)


Gyf lszolg latunk egy b gyint z se
Ügyfélszolgálatunkegyéb ügyintézése

 • tájékoztatás

 • beadványok, adatlapok, kérelmek átvétele

 • csekkek kiadása

 • ingyenes nyomtatványok, tájékoztató füzetek kiadása

 • személyes folyószámla egyeztetés kezdeményezése

 • folyószámla másolat kiadása

 • 1+1 % ügyintézése

 • bankkártyás fizetési lehetőség a kijelölt ügyfélszolgálatokon


Gyint z ink kiz r lag sorsz m birtok ban szolg lj k ki

Ügyintézőink kizárólag sorszám birtokában szolgálják ki.

HÚZZON

SORSZÁMOT!Ellen rizze a meghatalmaz s t

Ellenőrizze a meghatalmazását! szolgálják ki.

Milyen adatoknak kell szerepelni

a meghatalmazáson?


A meghatalmaz son szerepeljen
A meghatalmazáson szerepeljen: szolgálják ki.

Ki a meghatalmazó?

 • név (gazdasági társaságok esetében: cégnév, vezető tisztségviselő neve)

 • cím

 • adóazonosító szám


A meghatalmaz son szerepeljen1
A meghatalmazáson szerepeljen: szolgálják ki.

Ki a meghatalmazott?

 • név

 • cím

 • adóazonosító

 • képviselői minőség, pl. képviselő, ügyvéd, adótanácsadó, alkalmazott, stb.


A meghatalmaz son szerepeljen2
A meghatalmazáson szerepeljen: szolgálják ki.

Melyik hatóságnáljárhat el a meghatalmazott?

 • NAV

  Milyen ügyben járhat el a meghatalmazott?

 • pl. adóigazolás átvétele, folyószámla kérése, stb.


A meghatalmaz son szerepeljen3
A meghatalmazáson szerepeljen: szolgálják ki.

Milyen terjedelembenjárhat el a meghatalmazott?

 • teljes jogkörben

 • részleges jogkörben (pl. meghatá-rozott ügyek intézésére, aláírási jog, igazolás átvétele stb.)


A meghatalmaz son szerepeljen4
A meghatalmazáson szerepeljen: szolgálják ki.

Mely időszakbanérvényes a meghatalmazás?

 • meghatározott napon

 • meghatározott időszakban

 • visszavonásig

 • eseti

 • állandó


A meghatalmaz son szerepeljen5
A meghatalmazáson szerepeljen: szolgálják ki.

Aláírás

 • a meghatalmazóé

 • a meghatalmazotté

 • a két tanúé, valamint a tanúk neve, címe, adóazonosító jele


Ki lehet meghatalmazott
Ki lehet meghatalmazott? szolgálják ki.

Magánszemélyt képviselhet

 • törvényes képviselő

 • ügyvéd, ügyvédi iroda

 • európai közösségi jogász

 • adószakértő, adótanácsadó, könyvelő

 • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja

 • más nagykorú magánszemély

 • egyéni vállalkozó esetében nagykorú alkalmazottja is


Ki lehet meghatalmazott1
Ki lehet meghatalmazott? szolgálják ki.

Társaságot, egyéb szervezetet képviselhet

 • képviselő

 • nagykorú tag, alkalmazott

 • jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász


Ki lehet meghatalmazott2
Ki lehet meghatalmazott? szolgálják ki.

Társaságot, egyéb szervezetet képviselhet

 • adószakértő, adótanácsadó, okleveles szakértő, könyvelő

 • számviteli, könyvviteli, adótanácsadó szolgáltatásra jogosult társaság vagy egyéb szervezet alkalmazottja, tagja


Ad azonos t jel ig nyl se els esetben
Adóazonosító szolgálják ki.jel igénylése első esetben

 • személyi igazolvány, vagy

 • születési anyakönyvi kivonat

 • lakcímkártya vagy hatósági bizonyítvány


Ad azonos t jel ig nyl se els esetben1
Adóazonosító jel igénylése első esetben szolgálják ki.

 • ‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

  Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes


Ad azonos t jel ig nyl se adatv ltoz s eset n 1
Adóazonosító jel igénylése adatváltozás esetén (1) szolgálják ki.

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • dokumentum bemutatása, amely alapján a változás történt

 • régi adóigazolvány leadása


Ad azonos t jel ig nyl se adatv ltoz s eset n 2
Adóazonosító jel igénylése adatváltozás esetén (2) szolgálják ki.

 • ‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

  Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes


Ad k rtya ig nyl se elveszt s megrong l d s eset n 1
Adókártya igénylése szolgálják ki.elvesztés, megrongálódás esetén (1)

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • adókártya

 • ‘T34-es számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el


Ad k rtya ig nyl se elveszt s megrong l d s eset n 2
Adókártya igénylése szolgálják ki.elvesztés, megrongálódás esetén (2)

Igazgatási szolgáltatási díj köteles

2200 Ft

A díjat átutalással, készpénz-átutalási megbízással vagy bankkártyával kell megfizetni.


Start k rtya ig nyl se
START kártya igénylése szolgálják ki.

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • adókártya

 • ‘T34START jelű kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

 • hatósági bizonyítványok, oklevél vagy diploma

  Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes


Ad igazol s mag nszem lyeknek 1
Adóigazolás magánszemélyeknek (1) szolgálják ki.

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • adókártya

 • ‘UK11-es, együttes igazolás esetén ‘UK12-es számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el


Ad igazol s mag nszem lyeknek 2
Adóigazolás magánszemélyeknek (2) szolgálják ki.

Illetékköteles

Első példány 2000 Ft.

További példányok 600 Ft.

Az illetéket a NAV-tól kapott

csekken, átutalással vagy bankkártyával kell megfizetni.


Ad igazol s c geknek 1
Adóigazolás cégeknek (1) szolgálják ki.

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • ‘UK11-es, együttes igazolás esetén ‘UK12-es számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, és cég esetén aláírási címpéldány, ha nem a törvényes képviselő jár el


Ad igazol s c geknek 2
Adóigazolás cégeknek (2) szolgálják ki.

Illetékköteles

Első példány 2000 Ft.

További példányok 600 Ft.

Az illetéket átutalással kell megfizetni.


J vedelemigazol s
Jövedelemigazolás szolgálják ki.

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • adókártya

 • ‘UK13-as számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, ha nem az igénylő jár el

  Illetékmentes


Illet s gigazol s
Illetőségigazolás szolgálják ki.

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • ‘UK14-es számú kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, és cég esetén aláírási címpéldány, ha nem a törvényes képviselő jár el

  Illetékmentes


Bejelentkez s eg szs g gyi szolg ltat si j rul k fizet s re
Bejelentkezés egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére

 • ‘T1011-es számú kitöltött, aláírt nyomtatvány

 • TAJ kártya, adókártya, személyi igazolvány


V ltoz s bejelent se eg szs g gyi szolg ltat si j rul k fizet s ben
Változás bejelentése egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésében

 • ‘T1011-es számú kitöltött, aláírt nyomtatvány


B r s gi elj r si illet k igazol sa
Bírósági eljárási illeték igazolása járulék fizetésében

 • Igazolás iránti kérelem

 • 2 példányban a bírósági irat

 • Befizetés igazolása (átutalás igazolása, vagy csekk másolata)

 • Egyösszegű utalás esetén a tételeket részletező lista


Illet kb lyeg rt k nek visszat r t se
Illetékbélyeg értékének visszatérítése járulék fizetésében

 • Visszatérítés iránti kérelem

 • Fel nem használt illetékbélyeg


Foly sz mla kivonat
Folyószámla kivonat járulék fizetésében

 • személyi igazolvány, lakcímkártya

 • kitöltött, aláírt kérelem

 • meghatalmazás, és cég esetén aláírási címpéldány, ha nem a törvényes képviselő jár el


Foly sz mla kivonat1
Folyószámla kivonat járulék fizetésében

Illetékköteles

Oldalanként 100 Ft.

Az illetéket okmánybélyegben kell leróni.


T j koztat s
Tájékoztatás járulék fizetésében

 • általános adójogi kérdésekben

 • segítségnyújtás bevallás kitöltésében

 • konkrét adóügyekben az adózóknak, képviselőjüknek, meghatalmazottnak


Mi rt j az internetes bevall s
Miért jó az internetes bevallás járulék fizetésében

 • kényelmes

 • gyors

 • biztonságos


Mi a teend internetes bevall s beny jt s hoz
Mi a teendő internetes bevallás benyújtásához? járulék fizetésében

 • személyes regisztráció bármely okmányirodában vagy központi NAV ügyfélszolgálaton

 • NAV regisztráció a ‘T180-as nyomtatványon, ha a bevallást meghatalmazott vagy képviselő adja be

 • internetes bevallás ügyfélkapun keresztül


Gyint z contact center cc
Ügyintéző Contact Center (ÜCC) járulék fizetésében

 • bizonyos adóügyek intézésének lehetősége telefonról, sorban állás nélkül

 • ´UK30-as számú nyomtatvány benyújtásával igényelhető titkos ügyfél azonosító szám

 • 06 40/20-21-22


Cc n kereszt l int zhet gyek k re 1
ÜCC-n keresztül intézhető ügyek köre járulék fizetésében(1)

 • adóalany nyilvántartással kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás

 • folyószámlával kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás

 • bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás

 • meggyőződés az ellenőrzés tényétől


Cc n kereszt l int zhet gyek k re 2
ÜCC-n keresztül intézhető ügyek köre járulék fizetésében(2)

 • meggyőződés tagállami partner közösségi adószámának érvényességéről

 • közösségi adószám igénylése

 • alanyi adómentes értékhatár túllépése esetén történő bejelentés

 • jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés


Ltal nos t j koztat contact center tcc
Általános Tájékoztató Contact Center (TCC) járulék fizetésében

 • A bevallások kitöltésével, tartalmának értelmezésével, az adat- és változásbejelen-téssel, bevallással, adatszolgáltatással, adó- és jövedelemigazolás kiadásával, folyószám-lával, illetve az egyes adójogszabályokkal és az adózás rendje témakörével kapcsolatban felmerülő általános tájékoztatás.

 • kék szám (mobilhálózatból is hívható)

  • 40/42-42-42

 • mobilhálózatokból a kék szám

  • 20/33-95-888

  • 30/33-95-888

  • 70/33-95-888


Sikeres gyint z st k v nunk
SIKERES ÜGYINTÉZÉST KÍVÁNUNK ! járulék fizetésében

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!

NAV Közép-magyarországi

Regionális Adó Főigazgatósága


ad