Mikro konomi

Mikro konomi PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dagens program. Mikro

Download Presentation

Mikro konomi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Mikroøkonomi HD 1. del, 2. semester, hold A1, forår 2009 René N. Nielsen Adjunkt, Cand.oecon, Ph.d. Institut for Erhvervsstudier, AAU

2. Dagens program Mikroøkonomi 4 - Monopol, fuldkommen konkurrence og økonomisk efficiens

3. Markedsanalyse Mikroøkonomisk markedsanalyse: Efterspørgselsside og udbudsside. Har behandlet markedets efterspørgsel og udbud for at give en teoretisk forklaring på, hvad der bestemmer deres størrelse og struktur, og hvordan de påvirkes af præferencer, indkomst, priser, grænseomkostninger og produktivitet mv. Vi skal i forelæsning 4 og 5 se: (1) Hvordan virksomhedernes beslutninger vedrørende salgspris og produceret mængde påvirkes af markedsstrukturen eller markedsformen. (2) Hvordan man teoretisk kan argumentere for at fremme konkurrence virksomhederne i mellem.

4. Markedsformer Antal udbydere og grad af differentiering vigtige dimensioner i bestemmelse af markedsform. Markedsform på givet marked afhænger af: - Forbrugerens præf overfor produktet/udbyderen ’Homogene markeder’ (ikke-diff standardvarer), ex olie og korn i standardkvaliteter. ’Heterogene markeder’ (diff varer), ex mærkevarer. - Antallet af virksh på markedet (konkurrenter)

5. Markedsformer Mikroøkonomiens grundlæggende markedsformer: Fuldkommen konkurrence Monopol Monopolistisk konkurrence Oligopol

6. Markedsanalyse Husk lærebogens ambition om at relatere sig til empiri og ’virkelighedens verden’ (jf. graden af teoriens deskriptive formåen). Vælger at starte med monopolistisk konkurrence og oligopol for senere at behandle ’idealtyperne’ fuldkommen konkurrence og monopol. Vi vil starte med fuldkommen konkurrence og monopol, og behandle monopolistisk konkurrence og oligopol næste gang. Får derved idealtypernes grundlæggende konklusioner, og kan bruge idealtyperne som referencepunkter og benchmark.

7. Fuldkommen konkurrence Fuldk konk markedsformen: Homogene standardvarer Relativt mange købere og sælgere (pristagere) Organiseret og gennemsigtigt marked mht. købs- og salgsbetingelser Ingen restriktioner for adgangen til markedet Ingen personlige præferencer. Varer betragtes som ens. Strenge betingelser, primært teoretisk abstraktion, men ex på tilnærmelsesvis fuldk konk (fx børshandel med råvarer i standardkvaliteter).

8. Fuldkommen konkurrence Standardvare: Vandret addition for D og S markedskurver. Fuldk konk leder til markedspris på varen i skæringspunkt mellem markedets stigende udbudskurve og faldende eftersp.skurve. Udbydere må tage denne pris for givet, ’pristagere’. Under fuldk konk kan udbydere altid sælge til givne markedspris. Udbydere står overfor en vandret individuel eftersp.kurve (jf prisafsætn.kurve), ’mængdetilpassere’.

  • Login