kommission f r ett socialt h llbart malm
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Kommission för ett socialt hållbart Malmö - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommission för ett socialt hållbart Malmö. 30 maj 2012. Uppdraget. Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska skillnader i hälsa i Malmö. Varför en kommission?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommission för ett socialt hållbart Malmö' - vicki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommission f r ett socialt h llbart malm
Kommission för ettsocialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

30 maj 2012

uppdraget
Uppdraget

Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier

för hur man kan minska skillnader i hälsa i Malmö.

varf r en kommission
Varför en kommission?
 • Malmö ska bli en hållbar stad ur alla perspektiv.
 • Generellt sett förbättras befolkningens hälsa, men skillnaderna ökar mellan olika grupper i samhället.
 • Sambandet mellan skillnader i sociala livsvillkor och skillnader i hälsa är starkt. Vi vet att det går att påverka.
 • Genom Marmot-rapporterna m.fl. finns ny kunskap om vad som borde gå att göra.
 • Malmökommissionen ska visa vad som kan göras lokalt.
slide4

Kommissionen

 • 14 kommissionärer; forskare och verksamhetschefer
 • Ordförande, huvudsekreterare, informatör
 • Senior advisers

- Andra experter

- Bred konsultation

slide5

Föregångare WHO, England, Danmark m.fl.

”Strukturella bestämningsfaktorer för hälsa och vardagslivets villkor är orsak till

en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan länder, inom länder och inom städer”

WHO Commission on Social Determinants of Health, 2008

direktiv
Direktiv

Beslut i kommunstyrelsen november 2010

Politiskt oberoende kommission

Analysera orsaker och utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö

Utgående från sociala bestämningsfaktorer

Vad är påverkbart och hur?

Mål, effektiva strategier, uppföljning

Ansvarsfördelning, styrning, organisation

Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser

Tre fokusområden ; barn och ungas uppväxtvillkor sociala och ekonomiska förutsättningar demokrati och delaktighet

Slutrapport december 2012

strategiomr den
Strategiområden
 • Ge barn en bra start i livet
  • Malmöbarnens hälsa
  • Utbildning; förskola, skola, fritidshem, gymnasiet
  • Socioekonomiska förutsättningar; barnfattigdom
 • Arbete och inkomst – hälsosam levnadsstandard
 • Demokrati och delaktighet
 • Organisation och styrning
  • Att mäta och följa upp samhällsutveckling och fördelning av hälsa
  • Organisatoriska förutsättningar
  • Implementering
 • Stadsutveckling
  • Stadsplaneringens roll
  • Bostadssegregation, trångboddhet, socialt kapital m.m.
slide9

HEMSIDA: www.malmo.se/kommission

BLOGG: www.malmokommissionen.se

FACEBOOK: www.facebook.com/malmokommissionen

ad