การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 57

 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน. การตรวจรับพัสดุ. ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 : หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ. สถานที่ตรวจรับ :- ตรวจรับพัสดุ ณ. ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุ. 1. สถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง. 2. สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญา หรือข้อตกลง

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3233523


3233523

71 :

:-

1

2

 • *

3


3233523

()

:-

3

1

2


3233523

()

2

( 1 1 )


3233523

()

/

2 & .

 • . /

  • 3


3233523

()

/

3


3233523

()

* / .


3233523

 • +

 • 1

!!


3233523

:

1

2

 • /

3

4


3233523

()

  • -

   / /

  • - 3

  • -

  • ( , )


3233523

()

/

, .

.

.


3233523


3233523

()

2 3


3233523

2.5


3233523

 • -

 • - /

  -


3233523

()

 • -

  - .


3233523

()

 • - / /

 • - // /

 • -

  - .

  - .

  -


3233523

()

 • -

  ( 3 )


3233523


3233523

/


3233523

/

(Lump Sum)

3

3

3

5

(Unit Cost)

30

60

100

100

4

8

12

16

8

12

16

20

3

3

3

3

5

5

5

5

** . + **


3233523

.5855

1

(//)

2

(/) -

3


3233523

 • 2.

.5855

4

5

6

++

7


3233523

.5855

-

- ++


3233523

( .12/2551)


3233523

./


3233523


3233523

1

2


3233523

3


3233523

4.

4.1

4.2

 • /

4.3

4.4


3233523

1

350

..

2


3233523

300

350


3233523


3233523

34


3233523


3233523

 • .

. ()


3233523

 • /

. ()


3233523

38


3233523

39


3233523


3233523

41


3233523

,


3233523

 • 71 (5)

 • 3

.


3233523

44


3233523

 • -

 • ,

 • - ,


3233523

 • ()

 • .

.


3233523

.

47


3233523

Spec

48


3233523

 • -

 • . (FDA) Upgradesoftware

 • -

 • -


3233523

 • .

.


3233523

 • -


3233523

.

.


3233523

 • ()

.


3233523


3233523

 • -

 • ()


3233523

.


3233523


 • Login