Projekt brie potenci l a mo nosti konverze energeticky vyu iteln biomasy a energetick spory
Download
1 / 36

Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory. Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE. Obsah. Sub-projekt BRIE Výstupy sub-projektu BRIE Mikroregion Hranicko Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Projekt BRIE potenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt brie potenci l a mo nosti konverze energeticky vyu iteln biomasy a energetick spory

Projekt BRIEpotenciál a možnosti konverze energeticky využitelné biomasy a energetické úspory

Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE


Obsah

Obsah

 • Sub-projekt BRIE

 • Výstupy sub-projektu BRIE

 • Mikroregion Hranicko

 • Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy

 • Potenciál možností energetického využití biomasy

 • Energetické úspory – předpoklady vyššího využívání OZE


Sub projekt brie

Sub-projekt BRIE

 • Jeden z 8 sub-projektů INNOREF.

 • Zaměření na obnovitelné zdroje, zejména biomasu, energetiku, energetické úspory.

 • Sub-projekt realizují 4 partneři:

  • Obec Massa Martana (Umbria - Itálie) - LP

  • Universita Patras, Katedra Chemického inženýrství, (Region Západní Řecko - Řecko),

  • Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (Friuli Venezia Giulia - Itálie),

  • Regionální energetické centrum, o. p. s. (Hranicko - Česká republika),


V stupy sub projektu brie n rodn mezin rodn

Výstupy sub-projektu BRIEnárodní - mezinárodní

 • Územně energetická koncepce Mikroregionu Hranicko– pracuje se na ni.

 • Pilotní projekty pro investiční realizaciv MR Hranicko v období 2007 – 2013

 • Strategie využívání biomasy v regionu s ohledem na další aspekty a iniciování vzniku a podpora rozvojesdružení RTEB na Hranicku.

 • Vzdělávací akcepro zástupce obcí, zemědělce, podnikatele ve využití biomasy a v oblasti energetických úspor. Propagace a publicita.

 • Zavádění systému energetického managementuna úrovni jednotlivých subjektů a regionu


V stupy jsou p stupn na www regec cz brie

Výstupy jsou přístupné na www.regec.cz/brie


Konkr tn v stupy sp brie

Konkrétní výstupy SP BRIE

Obecné mezinárodní výstupy

 • TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ ASPEKTY PROCESU ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ BIOMASY PRO VÝROBU PALIVA

 • TECHNICKÝ MANUÁL PRO IMPLEMENTACI A PILOTNÍ AKCE VYUŽITÍ BIOMASY REGIONÁLNÍCH SYSTÉMECH


Konkr tn v stupy sp brie1

Konkrétní výstupy SP BRIE

Expertní studie - obce

 • VYUŽITÍ BIOMASY PRO VYTÁPĚNÍ OBECNÍCH OBJEKTŮ V OBCI ÚSTÍ

 • STUDIE VYUŽITÍ BIOMASY (ŠTĚPKY) V OBCI VŠECHOVICE

 • ENERGETICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLKY VE STŘÍTEŽI NAD LUDINOU

 • …a další


Konkr tn v stupy sp brie2

Konkrétní výstupy SP BRIE

Expertní studie - ostatní

1. Základní předpoklady pro zakládání plantáží a pěstování rychlerostoucích dřevin v podmínkách ČR

Energetický management

1. Příručka - Energetický management pro každého

2. Stránky věnované problematice energetického managementu na www.regec.cz/brie/em


Konkr tn v stupy sp brie3

Konkrétní výstupy SP BRIE


Mr hranicko z kladn informace

MR Hranicko - základní informace

Kraj: Olomoucký

Počet obyvatel: 31 779

Rozloha: 325, 32 km2

Hustota obyvatel: 121 na km2

Orná půda: 21 570 ha

Lesy: 7 312 ha


Mikroregion hranicko

Mikroregion Hranicko


Dru icov sn mek

Družicový snímek


Region ln energetika

Regionální energetika

Co je to regionální energetika?

 • „velká“ vers. „malá“ energetika

 • diverzifikace a decentralizace

 • spolehlivost dodávek

 • možnosti ovlivnění spotřeby – směrem zespoda


Mo nosti konverze energeticky vyu iteln biomasy

Možnosti konverze energeticky využitelné biomasy

Proč obnovitelné zdroje? Proč biomasa?


Nejen biomasa

Nejen biomasa…


Konverze p em na

Konverze = přeměna

Proč hovoříme o konverzi biomasy pro energetické využívání?

Konverze je součást řetězce – cyklu.

Přináší některé výhody.


Zdroje tranformace paliva

ZdrojeTranformacePaliva


Region ln bioenergetick cyklus

Regionální bioenergetický cyklus

 • Zdroje; transformace; spotřeba – v geograficky omezené oblasti – minimalizace dopravních nákladů, menší závislosti na vnějších zdrojích

 • V praxi je vždy nutno akceptovat produkční schopnosti krajiny, zemědělství, zpracovatelského průmyslu apod.

 • Subjekty na daném trhu musí kooperovat. Proti tomu zásady tržního prostředí.

 • Problém nastartování cyklu – z jakého konce začít?

 • Nutná podrobná analýza zdrojů – v případě realizace investičního záměru – studie proveditelnosti

 • → rizika - výhody


Konverze v praxi

Konverze v praxi

Kusové dřevo – nejsnazší cesta


Vyu it odpad

Využití odpadů

Štěpkování


Peletizace

Peletizace


Peletizace biopelety

Peletizace - biopelety


Ostatn sl ma obil

Ostatní … sláma, obilí


Obil p rodn pelety

Obilí – přírodní pelety…


Potenci l mo nost energetick ho vyu it biomasy

Potenciál možností energetického využití biomasy

 • Energetické využití suroviny je jen jednou z mnoha alternativ

 • Potenciál využití je silně ovlivněn cenovou úrovní jednotlivých komodit.

 • Potenciál využití musíme důsledně rozlišovat (technicky dostupný, ekonomicky nadějný).


Zdroje biomasy v regionu

Zdroje biomasy v regionu


Struktura vyu it p dy mrh

Struktura využití půdy MRH


Vyu iteln potenci l je podm n n adou okolnost

Využitelný potenciál je podmíněn řadou okolností

 • Cenou ostatních paliv a energií

 • Podporou využívání biomasy

 • Alternativním využitím a jeho ekonomice

 • Dostupností a technickým vybavením

 • Ekonomikou bioenergetických systémů v regionálních podmínkách


Energetick spory p edpoklady vy ho vyu v n oze

Energetické úspory – předpoklady vyššího využívání OZE

 • Energetická náročnost objektů je významným činitelem spotřeby energie v sektorech bydlení, služeb a veřejného sektoru

 • Snižování energetické náročnosti je jedním z důležitých směrů snah o úspory energie

 • Snižování energetické náročnosti umožňuje vytěsnit fosilní paliva a OZE využít ve větší míře


Orientace na obecn objekty

Orientace na obecní objekty

 • Snaha obcí o snižování nákladů na provoz budov

 • Snaha BRIE pomoci formou Energetického posouzení objektů

 • Snížení spotřeby a možnost využití biomasy nebo jiného OZE


Energetick management

Energetický management

Touto významnému nástroji pro snižování spotřeby energie byla věnovaná samostatná aktivita.


Specifika bytov ch dom

Specifika bytových domů

Spotřeba

Distribuce

Výroba

Ekonomika

Sociální aspekt


D kuji za pozornost

Národní konference INNOREF - sub-projektu BRIE

Děkuji za pozornost

Dotazy, připomínky, komentáře…


ad
 • Login