Az lelmiszer biztons gi ellen rz srendszere az elj r si rend szab lyainak v ltoz sai
Download
1 / 41

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai. Dr. Kocsner Tibor főosztályvezető Budapest, 2008. október 15. Az új szervezeti rend igénye. É lelmiszer-biztons á gi ellenőrz é s hat é konys ágá nak n ö vel é s e

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai' - vianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az lelmiszer biztons gi ellen rz srendszere az elj r si rend szab lyainak v ltoz sai

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésrendszere, az eljárási rend szabályainak változásai

Dr. Kocsner Tibor

főosztályvezető

Budapest, 2008. október 15.


Az j szervezeti rend ig nye
Az új szervezeti rend igénye eljárási rend szabályainak változásai

 • Élelmiszer-biztonságiellenőrzés hatékonyságának növelése

  • 58/2005. (VI. 10.) OGY határozat - élelmiszer-biztonsági ellenőrzés irányítása egy hatóság feladata legyen

 • közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása

  • 2118/2006. (VI. 30.) Korm. Határozat - egységes élelmiszer-biztonsági szervezet kialakítása


Az j szervezeti rend ig nye1
Az új szervezeti rend igénye eljárási rend szabályainak változásai

 • Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezeteta földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítja

  • 2243/2006. (XII. 23.) Korm. határozat

  • Az egészségügyi miniszter élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter veszi át.


Az j szervezeti rend
Az új szervezeti rend eljárási rend szabályainak változásai

 • 2008. szeptember 1-től hatályos az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.

 • Lánc szemlélet: a „szántóföldtől az asztalig” elv szerint nem választhatók szét egymástól a

  • talajvédelem,

  • növény-egészségügy, - növényvédelem,

  • takarmányozás,

  • állat-egészségügy, állatgyógyászat,

  • élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség

   alapvető kérdései.


Az lelmiszerl ncr l s hat s gi fel gyelet r l sz l t rv ny
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény

 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény több törvényt hatálytalanít, és teremt egységes szemléletű megközelítést:

  • a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

  • a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény

  • az állat-egészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

  • az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény

  • egyes élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXI. törvény

  • az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról szóló 2007. évi CXV. törvény


Az lelmiszerl ncr l s hat s gi fel gyelet r l sz l t rv ny1
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény

 • A törvény alkotás legfőbb célja:

  • meg erősíteni az élelmiszer-biztonsági ellenőrzés és szankcionálás eszköztárát,

  • a hatósági jogköröket egységesen a teljes élelmiszerlánc tekintetében eljáró élelmiszer-biztonsági hatóságra kell telepíteni,

  • meg kell határozni az élelmiszer-biztonsági célból nyilvánosságra hozható és kötelezően nyilvánosságra hozandó adatok körét.

  • A törvény egységesíti a szankcionálás és bírságok alkalmazásának eljárásrendjét is.


Az lelmiszerl ncr l s hat s gi fel gyelet r l sz l t rv ny2
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény

 • A törvény célja

  • növények szennyezésektől mentes termőföldön történő termesztésének elérése

  • a növények, növényi termékek (élelmiszer, takarmány) megóvása, növényvédelem (kórokozók, kártevők)

  • biztonságos és megfelelő minőségű takarmány termelés forgalmazás

  • az állatok egészségének megőrzése, járványos állatbetegségek megelőzése, leküzdése (zoonózis, nagy gazdasági kár)

  • végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-vállalkozások érdekeinek védelme

  • az élelmiszerláncban a lehetséges kockázati tényezők csökkentése

  • nemzetközi kereskedelem biztosításához szükséges garanciák elérése


Alap k vetelm nyek
Alap követelmények szóló törvény

 • Szűken vett élelmiszer előállítás és forgalmazás szabályozásának területe, változások:

  • Élelmiszer-vállalkozás csak olyan helyen és módon létesíthető, amely esetében garantálható:

   • az élelmiszer-biztonság

   • élelmiszer-minőség

   • a környezet és az állatok védelme

   • rendelkezésre áll a megfelelő élelmiszer-ipari szakképesítés.


Jel l s
Jelölés szóló törvény

 • Tájékoztatási szabályok:

  • magyar nyelven,

  • közérthetően,

  • egyértelműen,

  • jól olvashatóan tartalmazza az élelmiszer-jelölési előírásokban foglaltakat

 • Az élelmiszer-jelölés, alkalmazott jelölési módszer, az élelmiszerek megjelenítése

  • formája vagy alakja,

  • csomagolása,

  • bemutatásának módja,

  • kellékei

   nem tévesztheti meg a végső fogyasztót


Jel l s1
Jelölés szóló törvény

 • A jelölés nem tévesztheti meg a végső fogyasztót

  • természete, azonossága, jellemzői, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási helye vagy eredete, illetve előállítási vagy termelési módja tekintetében

  • nem tulajdoníthat az élelmiszernek olyan hatást, nem állíthat olyan tulajdonságot, amelyekkel az valójában nem rendelkezik

  • nem állíthat, nem kelthet olyan benyomás, hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik, ha ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik

  • nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását


Els dleges felel ss g
Elsődleges felelősség szóló törvény

 • Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó - a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig - felelős.

  • Kivéve, ha a hibát az előállító által javasolt tárolási és raktározási feltételek be nem tartásával más okozta.


Felel ss gi szab lyok
Felelősségi szabályok szóló törvény

 • Az élelmiszer-vállalkozás felelős az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért, amennyiben

  • a forgalomba hozatalt kizáró hibát ő okozta,

  • vagy az általa is felismerhető lett volna.

 • A hibáért a magyarországi első forgalomba hozó akkor is felelős, ha azt

  • nem ő okozta, amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró hiba a magyarországi első forgalomba hozatalt megelőzően keletkezett. (ha nem megfelelőt hozott be)


Felel ss gi szab lyok1
Felelősségi szabályok szóló törvény

 • Az élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőségi, előírásoknak való megfelelését igazoló okiratok hiánya esetén vélelmezni kell, hogy a forgalmazó a forgalomba hozatalt kizáró hibát felismerhette.

 • Az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az előállító felelőssége.

 • A fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idő lejárta után az élelmiszer nem hozható forgalomba.


A nyomon k vethet s g visszah vhat s g
A nyomon követhetőség, visszahívhatóság szóló törvény

 • Az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége és visszahívhatósága érdekében az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének,

  • nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia

  • naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie

   az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok, valamint az élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok tekintetében.

 • A dokumentációs rendszer adatait felhívásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére kell bocsátani.


Az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei szóló törvény

A külső és a belső környezetnek,

 • a strukturális feltételeknek (berendezések, elrendezés, technológia)

 • a termelési és tárolási kapacitásnak,

 • a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevőknek (biztonság, minőség)

 • csomagolóanyagoknak

 • fertőtlenítőszereknek (megfelelőség, alkalmazás)

 • az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának

  alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;


Az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei1
Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei szóló törvény

Olyan

 • önellenőrzési,

 • minőségbiztosítási,

 • nyomonkövetési,

 • termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit kell működtetni,

  amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége.

 • Az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek.


 • Az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei2
  Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei szóló törvény

  • Az élelmiszer-vállalkozás működését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jogszabályban, meghatározottak szerint történt

   • nyilvántartásba vételét vagy

   • engedélyezését

    követően kezdheti meg.

  • Az élelmiszer-vállalkozás az élelmiszer előállítását, valamint forgalomba hozatalát megelőzően részletes, írásos dokumentációt (így különösen gyártmánylapot, anyaghányad-nyilvántartást) köteles készíteni, majd vezetni.


  Az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei3
  Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei szóló törvény

  • Élelmiszer-vállalkozás kizárólag az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által engedélyezett, illetve nyilvántartott élelmiszer-létesítményt működtethet,

   valamint

  • engedélyezett, illetve nyilvántartott élelmiszer-vállalkozási tevékenységeket végezhet.


  Az lelmiszer v llalkoz sok k telezetts gei4
  Az élelmiszer-vállalkozások kötelezettségei szóló törvény

  • Az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, ha tudomására jut, hogy az általa előállított vagy forgalomba hozott termék megbetegedést okozott, vagy ennek gyanúja áll fenn.

  • Az élelmiszer-vállalkozó az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására köteles bejelenteni a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét.


  Az llami feladatok szervez se s ir ny t sa
  Az állami feladatok szervezése és irányítása szóló törvény

  • Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv látja el. (MGSZH)

  • Az élelmiszerekkel kapcsolatos élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi hatósági feladatokat az egészségügyi államigazgatási szerv végzi. (ÁNTSZ)

  • Megtévesztő állítások, megtévesztő jelölés, csomagolás, reklám a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint a fogyasztóvédelmi hatóság végzi. (NFH)


  Az llami feladatok szervez se s ir ny t sa1
  Az állami feladatok szervezése és irányítása szóló törvény

  • Élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat látnak el:

   • az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter),

   • az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (MGSZH),

   • az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv (MÉBIH),

   • az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos vizsgálatot végző laboratóriumok.


  A miniszter feladatai
  A miniszter feladatai szóló törvény

  Kezdeményezheti rendkívüli élelmiszerlánc-események esetén

  • a térítés ellenében történő közcélú munkavégzést,

  • a létesítmény, a szállító-, növényvédő és más eszközök, valamint anyagok igénybevételét,

  • továbbá a rendvédelmi szervek közreműködésének elrendelését!

 • kiadja az élelmiszerkönyvi irányelveket, és gondoskodik a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak összeállításáról és közzétételéről,

 • meghatározza az élelmiszerlánc-ellenőrzés feladatait,

 • elkészítteti az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervet

 • tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érintő, országos vagy kiemelt jelentőségű ügyekről,

 • szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének elősegítése céljából,

 • kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat. • Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

  • Szervezi, irányítja, felügyeli az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok ellátását,

  • gondoskodik a szakmai továbbképzésekről, valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban

  • végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek értékelését,

  • laboratóriumokat működtet, illetve kijelöli a hatósági minták vizsgálatait végző állami laboratóriumokat,

  • szervezi és felügyeli a monitoringprogramok végrehajtását

  • feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez ,

  • kidolgozza a területi éves ellenőrzési tervet, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását,

  • élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint zoonózis fellépése, illetve gyanúja esetén együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel, erről nyilvántartást vezet.


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes1
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

  Részletes hatósági feladatok:

  • állat-, valamint a növény-egészségügyi határállomásokon:

   • ellenőrzi az élelmiszer-biztonsági, -minőségi, állat- és növény-egészségügyi rendelkezések megtartását;

   • végrehajtja az áru okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését, valamint a monitoringtervben vagy a jogszabályokban előírt mintavételét;

   • ellenőrzi az EU ban nem harmonizált állatfaj és állati eredetű termék harmadik országból az EU területére történő beléptetését, a meghatározott feltételek teljesülését.


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes2
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

  Részletes hatósági feladatok:

  • az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében,

  • továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére,

  • működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázist.

   Állategészségügyi feladatainak keretében engedélyezi többek között

  • a takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

  Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

  Engedélyezi:

  • engedélyköteles élelmiszer-vállalkozás működését

  • az élelmiszer-szállító járműveket, és ezek mosását és fertőtlenítését végző helyeket

   Nyilvántartásba veszi:

  • engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat,

  • élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat,

  • élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat,


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai1
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

  Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

  Ellenőrzi:

  • az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;

  • az élelmiszer-előállító, -elosztó, és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően (USDA, Dél-Korea)

  • a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását,

  • közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai2
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

  Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

  Ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett

  • „Jó Higiéniai Gyakorlatot”,

  • a nyomonkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszereket,

  • az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszereket, a fertőtlenítő eljárások megfelelőségét,

  • a rovar- és rágcsálóirtást.

  • az emberi fogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai3
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai

  Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

  Elvégzi:

  • Levágott, elejtett, kifogott, gyűjtött állatok húsvizsgálatát

  • elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát

  • vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv hat s gi lelmiszer ellen rz si feladatai a felsorol s nem teljes3
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági élelmiszer ellenőrzési feladatai (a felsorolás nem teljes)

  Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv:

  Nyilvántartást vezet.

  • az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról

  • az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről

  • a nem állami laboratóriumokról

  • az élelmiszer-szállító és a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről


  V mhat s gi nyilv ntart s
  Vámhatósági nyilvántartás élelmiszer ellenőrzési feladatai

  • A vámhatóság az országos vámadatbázishoz hozzáférést biztosít az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, annak hatósági eljárásához szükséges mértékben, melynek során a személyes adatok körébe tartozó adatok közül az érintett nevét, címét is hozzáférhetővé teszi.


  Nyomoz hat s g s az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv egy ttm k d se
  Nyomozóhatóság és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv együttműködése

  • Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatósági eljárásához és tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez - ha az emberek, illetve állatok egészsége veszélyeztetésének fennállása miatt szükséges - a nyomozó hatóságot, az ügyészséget, valamint a bíróságot a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 74/B. §-a (6) bekezdésében meghatározott célból (iratbetekintés) megkeresheti.

   • A megkeresés irányulhat a lefoglalt dologból történő minta szolgáltatására.


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv elj r sa sor n jogosult
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárása során jogosult

  • az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni

  • berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni

  • iratokat, dokumentációt, adathordozókat megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni

  • eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni

  • eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni (ellenminta)

  • élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt ellenőrizni.


  Az lelmiszerl nc fel gyeleti szerv elj r sa sor n j elem a pr bav s rl s
  Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárása során új elem a próbavásárlás

  • Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárása során próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végezhet.


  Jogk vetkezm nyek a felsorol s nem teljes
  JOGKÖVETKEZMÉNYEK elem a próbavásárlás(a felsorolás nem teljes)

  • figyelmeztetésben részesíthet

  • bírságot szabhat ki

  • tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti;

  • vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását;

  • vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti nyilvántartásából;

  • az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve vizsgázáshoz kötheti;

  • termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja;


  Jogk vetkezm nyek a felsorol s nem teljes1
  JOGKÖVETKEZMÉNYEK elem a próbavásárlás(a felsorolás nem teljes)

  • elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását;

  • elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja vagy feltételhez kötheti;

  • élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök használatát megtilthatja;

  • szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja;

  • élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet;

  • a határállomásokon végzett ellenőrzése során elrendelhet korlátozó intézkedéseket;

  • elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül.


  Feketegazdas g az lelmiszerl ncban
  Feketegazdaság az élelmiszerláncban elem a próbavásárlás

  • A nem engedélyezett tevékenységgel a vállalkozók:

   • veszélyeztetik a fogyasztók egészségét;

   • sértik a fogyasztók gazdasági érdekeit;

   • jelentős járványügyi kockázatot jelentenek;

   • versenyelőnybe kerülnek a szabályosan működő vállalkozásokkal szemben;

   • eltitkolt jövedelemre tesznek szert;

   • adó- és járulékfizetés nélkül tevékenykednek.


  Köszönöm megtisztelő figyelmüket! elem a próbavásárlás


  ad