Poświętne, czerwiec – lipiec 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Instrukcja GLW
Download
1 / 11

  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii. Poświętne, czerwiec – lipiec 2009.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Poświętne, czerwiec – lipiec 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Po wi tne czerwiec lipiec 2009

Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii.

Poświętne, czerwiec – lipiec 2009


Sprawozdanie

Sporządzane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych w stosunku do miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika

Sprawozdanie


Sporz dzanie sprawozdania

na podstawie raportów z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności

według tabeli – załącznik 1

Sporządzanie sprawozdania


Przedmiotowe sprawozdania sporz dzane s w formacie excel

Przedmiotowe sprawozdania sporządzane są w formacie Excel:

  • w systemie kwartalnym, nienarastająco,

  • w systemie rocznym.


Jak do kogo i do kiedy przesy a sprawozdanie

Drogą elektroniczną i w wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu weterynarii

Do 15 kwietnia

Do 15 lipca

Do 15 października

Do 15 stycznia

Do 15 lutego (roczny)

Jak, do kogo i do kiedy przesyłać sprawozdanie?


Po wi tne czerwiec lipiec 2009

* Rubryka 5 nie jest sumą rubryk: 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4

**Gospodarstwa, w których stwierdzono drobne niezgodności będą podlegały kontroli również w kolejnym roku


Po wi tne czerwiec lipiec 2009

Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-17-2/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowaniawojewódzkich lekarzy weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynariiprzy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz


Sprawozdania z kontroli

Sprawozdania z kontroli

Na szczeblu wojewódzkim:

Kwartalne - na podstawie sprawozdań przesłanych z PIW, które przesyła do GIW w terminach do dnia: 30 kwietnia, 30 lipca, 31 października oraz 31 stycznia każdego roku.

Roczne sprawozdanie z kontroli na terenie województwa (do końca lutego danego roku za rok ubiegły)

Na szczeblu centralnym:

Zbiorcze sprawozdania kwartalne z kontroli gospodarstw dla całego kraju (na podstawie kwartalnych sprawozdań z WIW)

Zbiorcze sprawozdanie roczne z kontroli gospodarstw dla całego kraju (na podstawie zbiorczych sprawozdań kwartalnych dla całego kraju oraz rocznych sprawozdań opracowanych przez WIW)

Roczne z kontroli gospodarstw GIW przesyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


  • Login