Organizacija razvoj i upravljanje prostorom u turizmu
Download
1 / 13

ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU. Materijali sa sajta predmeta. O rganizacija prostora u turizmu. F rontalni regioni Z aleđinski regioni F azni razvoj: Prva faza – frontalni region je oformljen i u potpunosti okrenut ka turisti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORGANIZACIJA, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTOROM U TURIZMU' - vevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

O rganizacija prostora u turizmu
Organizacija prostora u turizmu

 • Frontalni regioni

 • Zaleđinski regioni

 • Fazni razvoj:

  • Prva faza – frontalni region je oformljen i u potpunosti okrenut ka turisti;

  • Druga faza – frontalni regioni su okrenuti turistima, ali se kreiraju tako da turisti podsećaju na neke zaleđinske regione;

  • Treća faza –frontalni regioni na određen način simulira zaleđinski region;

  • Četvrta faza – praktično je reč o zaleđinskim regionima u kojima je prisutan turizam;

  • Peta faza –zaleđinski regioni u kojima turisti mogu da vrše povremene posete/obilaske;

  • Šesta faza – pravi zaleđinski regioni


O rganizaciaj prsotora destinacije
Organizaciaj prsotora destinacije

 • Koncentracija – CTD

 • Prostorna disperzija – primer gradova

 • Značaj i privlačna moć tursitičkih atrakcija – tursitički tokovi na destinaciji


R azvoj i upravljanje destinacijom
Razvoj i upravljanje destinacijom

 • elementi prostornog sistema,

 • pravna regulativa – rešavanje potencijalnih konflikata u korišćenju zemljišta i smanjenje negativnih efekata turizma

 • upravljanje zemljištem – prostorno zoniranje (konverzija prostora, izdvajanje prirosnih celina, rekreativnih zona)


R azvoj i upravljanje destinacijom1
Razvoj i upravljanje destinacijom

 • pravila zaštite i uređenja prostora – konverzija prostora i stepeni zaštite:

  • kategorija I podrazumeva strogu zaštitu prirodnog nasležđa i živog sveta;

  • kategorija II predstavlja nacionalne parkove;

  • kategorija III odnosi se na spomenike prirode koji imaju određenu prirodnu ili kulturnu vrednost;

  • kategorija IV predstavlja oblasti pod određenom zaštitom kako bi se očuvalo stanište i ugrožene vrste u njemu;

  • kategrija V predstavlja oblasti u kojima je antropogeni uticaj veoma vidljiv, ali se životna sredina štiti i palnira;

  • kategorija VI odnosi se na minimalne zahteve zaštite prostora gde su dozvoljene brojne aktivnosti, ali uz obraćanje pažnje na održivi razvoj

 • Principi održivog razvoja.


Prioriteti odr ivog razvoja u turizmu
Prioriteti održivog razvoja u turizmu:

 • Zakonski i ekonomski okvir koncepta održivog razvoja;

 • Identifikacija svih uticaja turizma na sredinu u kojoj se odvija;

 • Obuka, obrazovanje i društvena svest;

 • Planiranje održivog turizma,

 • Obezbiđivanje učešća svih zainteresovanih strana u razvoju održivog turizma;

 • Kreiranje novih turističkih proizvoda u okviru koncepta održivog razvoja

 • Monitoring i kontrola;

 • Razvijanje partnerstva


Tehnike za uvo enje koncepta odr ivosti
Tehnike za uvođenje koncepta održivosti:

 • Zaštita prostora

 • Regulacija industrije

 • Načela upravljanja

 • Upravljanje turističkim posetama (visitor management)

 • Procene uticaja na životnu sredinu

 • Granični kapacitet

 • Uključivanje javnog mnjenja

 • Indikatori održivog razvoja


Upravljanje turisti kim posetama visitor management
Upravljanje turističkim posetama (Visitor management)

 • Prostorno zoniranje

 • Tehnike prostorne koncentracije i disperzije

 • Cenovna politika i ograničenja pristupa


Koncept grani nog kapaciteta
Koncept graničnog kapaciteta

 • Uspostavlja održivost turističkog lokaliteta/prostora

 • Njegovo prkoračenje – promene

  • Fizički aspekt

  • Ekološki apekt

  • Socijalni aspekt

 • Način merenja i varijacije


Koliko ljudi dati prostor mo e da prihvati

NE

Koliko ljudi dati prostor može da prihvati?

Kolika je promena u sredini prihvatljiva imajući na umu postavljene ciljeve i zadatke?


Tehnika granice prihvatljive promene lac
Tehnika granice prihvatljive promene (LAC)

 • Uspostavljanje seta kriterijuma uvažavajući razvoj prostora;

 • Učestvovanje svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka,

 • Postavljanje željenih uslova i nivoa promena nakon razvoja;

 • Uspostavljanje stalnog monitoringa promena u prostoru i implementacija dogovorenih strategija kako bi se uticaji promena u sredini držali na dogovorenoj granici.

 • promene neizbežna posledica razvoja, ali osigurava postizanje održivosti turizma


Procena uticaja na ivotnu sredinu eia
Procena uticaja na životnu sredinu (EIA)

 • procenjivanja ekoloških posledica razvoja generalno

 • ček-liste uticaja

 • kartografska analiza prostornih uticaja

 • simulacioni modeli

 • tehnike predviđanja.


Uklju ivanje javnog mnjenja
Uključivanje javnog mnjenja

 • Nedostaci LAC i EIA tehnika

 • Uključivanje lokalne zajednice u planiranje, ali i implementaciju projekata


ad