Geoforum seminar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Geoforum Seminar PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geoforum Seminar. Den praktiske overgang til nyt højdesystem DVR90. Geoforums formål. At fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information Dialog – teknisk og politisk Information – faget, politikerne, befolkningen Kompetenceudvikling Støtte undervisning og forskning

Download Presentation

Geoforum Seminar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geoforum Seminar

Den praktiske overgang

til nyt

højdesystem

DVR90

Geoforum Danmark


Geoforums formål

 • At fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information

  • Dialog – teknisk og politisk

  • Information – faget, politikerne, befolkningen

  • Kompetenceudvikling

  • Støtte undervisning og forskning

  • Levere eksperter til udvalg

  • Høringsinstans

  • Internationalt samarbejde

  • Tidsskrift og faglig kommunikation

Geoforum Danmark


Medlemmer 1.1.2003

 • 146 virksomheder og organisationer

  • 25 store kollektive

  • 46 mellem kollektive

  • 75 små kollektive

 • 490 personlige medlemmer

 • 420 personer hos kollektive medlemmer

 • 925 ca. modtagere af information

Geoforum Danmark


Arbejdsgrupper

Sjællandske og jyske arrangementsgruppe

Tidsskriftsgruppen (2 pr. År)

geoforum.dk (10 pr. År)

Uddannelsesudvalg (ansvarlig for dette seminar)

Danske Kortdage 2004

Geodataudveksling (XML/GML/WMS)

INSPIRE back-up

Internationalt back-up

Politisk back-up

Ortofotogruppen

Geoforum Danmark


Velkommen til

 • Deltagerne, i alt 34 tilmeldte

 • Lærerne

  • Lolita Bahl, KMS

  • Sigvard Stampe Villadsen, KMS

  • Peter Schack Madsen, Århus kommune

  • Jesper Damgaard-Iversen, NIRAS

  • Svend Åge Sørensen, Nordjyllands Amt

 • Kursusarrangør

  • Søren Reeberg Nielsen,

   • KMS og uddannelsesudvalget

Geoforum Danmark


PAUSE

Geoforum Danmark


Amternes indsats og krav, internt og eksternt, ved indførelse af DVR90

Svend Åge Sørensen, Nordjyllands amt,

amternes repræsentant i ”Rådet for Danmarks Geografiske Referencenet”.

Nordjyllands Amt

Geoforum Danmark


Amternes indsats og krav, internt og eksternt, ved indførelse af DVR90

 • Amternes overvejelser med hensyn til indførelse af nyt højdesystem

 • Overgangen pr. 1. januar 2005 til DVR90, de praktiske problemer

 • Amternes brug og skabere af højdedata i teknik og miljøforvaltningerne

 • Økonomi

Nordjyllands Amt

Geoforum Danmark


Amternes interesseområde m.h.t. højdedata inden for teknik og miljøforvaltningen:

 • Vejområdet

  - projektering, anlæg og drift

 • Råstofforvaltning

  - udpegning af områder, tilladelser til indvinding, afgifter, og retablering af indvindingsområder

 • Vandløbsforvaltning

  – tilsyn, drift og vedligeholdelse af åer og vandløb

 • Grundvandsforvaltning

  – drikkevandsplanlægning, pejlinger, og tilsyn med private vandværker.

 • Natur og miljøforvaltning

  – pejlinger og målinger ved fjorde og sø

 • Serviceopgaver

  - tilsyn og administration af pumpe- og digelaug

Nordjyllands Amt

Geoforum Danmark


 • Login