Geoforum Seminar - PowerPoint PPT Presentation

Geoforum seminar
Download
1 / 9

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geoforum Seminar. Den praktiske overgang til nyt højdesystem DVR90. Geoforums formål. At fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information Dialog – teknisk og politisk Information – faget, politikerne, befolkningen Kompetenceudvikling Støtte undervisning og forskning

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Geoforum Seminar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geoforum seminar

Geoforum Seminar

Den praktiske overgang

til nyt

højdesystem

DVR90

Geoforum Danmark


Geoforums form l

Geoforums formål

 • At fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information

  • Dialog – teknisk og politisk

  • Information – faget, politikerne, befolkningen

  • Kompetenceudvikling

  • Støtte undervisning og forskning

  • Levere eksperter til udvalg

  • Høringsinstans

  • Internationalt samarbejde

  • Tidsskrift og faglig kommunikation

Geoforum Danmark


Medlemmer 1 1 2003

Medlemmer 1.1.2003

 • 146 virksomheder og organisationer

  • 25 store kollektive

  • 46 mellem kollektive

  • 75 små kollektive

 • 490 personlige medlemmer

 • 420 personer hos kollektive medlemmer

 • 925 ca. modtagere af information

Geoforum Danmark


Geoforum seminar

Arbejdsgrupper

Sjællandske og jyske arrangementsgruppe

Tidsskriftsgruppen (2 pr. År)

geoforum.dk (10 pr. År)

Uddannelsesudvalg (ansvarlig for dette seminar)

Danske Kortdage 2004

Geodataudveksling (XML/GML/WMS)

INSPIRE back-up

Internationalt back-up

Politisk back-up

Ortofotogruppen

Geoforum Danmark


Velkommen til

Velkommen til

 • Deltagerne, i alt 34 tilmeldte

 • Lærerne

  • Lolita Bahl, KMS

  • Sigvard Stampe Villadsen, KMS

  • Peter Schack Madsen, Århus kommune

  • Jesper Damgaard-Iversen, NIRAS

  • Svend Åge Sørensen, Nordjyllands Amt

 • Kursusarrangør

  • Søren Reeberg Nielsen,

   • KMS og uddannelsesudvalget

Geoforum Danmark


Geoforum seminar

PAUSE

Geoforum Danmark


Amternes indsats og krav internt og eksternt ved indf relse af dvr90

Amternes indsats og krav, internt og eksternt, ved indførelse af DVR90

Svend Åge Sørensen, Nordjyllands amt,

amternes repræsentant i ”Rådet for Danmarks Geografiske Referencenet”.

Nordjyllands Amt

Geoforum Danmark


Amternes indsats og krav internt og eksternt ved indf relse af dvr901

Amternes indsats og krav, internt og eksternt, ved indførelse af DVR90

 • Amternes overvejelser med hensyn til indførelse af nyt højdesystem

 • Overgangen pr. 1. januar 2005 til DVR90, de praktiske problemer

 • Amternes brug og skabere af højdedata i teknik og miljøforvaltningerne

 • Økonomi

Nordjyllands Amt

Geoforum Danmark


Amternes interesseomr de m h t h jdedata inden for teknik og milj forvaltningen

Amternes interesseområde m.h.t. højdedata inden for teknik og miljøforvaltningen:

 • Vejområdet

  - projektering, anlæg og drift

 • Råstofforvaltning

  - udpegning af områder, tilladelser til indvinding, afgifter, og retablering af indvindingsområder

 • Vandløbsforvaltning

  – tilsyn, drift og vedligeholdelse af åer og vandløb

 • Grundvandsforvaltning

  – drikkevandsplanlægning, pejlinger, og tilsyn med private vandværker.

 • Natur og miljøforvaltning

  – pejlinger og målinger ved fjorde og sø

 • Serviceopgaver

  - tilsyn og administration af pumpe- og digelaug

Nordjyllands Amt

Geoforum Danmark


 • Login