repetition albueregionen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Repetition - albueregionen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Repetition - albueregionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

Repetition - albueregionen. Antebrachii Art. Cubiti Muskler antebrachii. Knogler?. Knogler. Humerus (overarmsknoglen) Distale del er affladet forfra-bagtil. Består af et ledhoved, condylus humeri Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Repetition - albueregionen' - vevay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
repetition albueregionen

Repetition - albueregionen

Antebrachii

Art. Cubiti

Muskler antebrachii

knogler1
Knogler
 • Humerus (overarmsknoglen)
   • Distale del er affladet forfra-bagtil.
   • Består af et ledhoved, condylus humeri
   • Fremspring trochlea humeri og capitulum humeri – optager

underarmens fremspring fra underarmen. Tillader ekstension

/fleksion albue

   • 2 fremspring; epicondylus medialis humeri og epicondylus

lateralis humeri. Tjener til udspring for underarmens muskler.

Tennisalbue/golfalbue?

 • Ulna (albuebenet)
   • Olecranon, proc. Coranoideus, tub. ulnae
   • Proc. Styloideus
   • De to epikondyler og olecranon danner retvinklet trekant
 • Radius (spolebenet)
   • Caput radii, tub. Radii
   • Collum radii
   • Circumferentia articularis
   • Fascies articularis carpalis radii
   • Processus styloideus radii
regio cubitalis ant post
Regio cubitalis ant/post
 • Regio cubitalis ant.
   • I den forreste albueregion findes der en fordybning der kaldes fossa cubitalis
   • Fossa cubitalis er den trekantede fordybning, som ligger mellem m. brachioradialis og m. pronator teres.
   • Regionen indeholder bicepssenen, a brachialis og n. medianus. Kan alle palperes.
led i albuen
Led i albuen?
 • Hvilke led?
 • Ledtype?
 • Bevægelser i leddet?
led samlet art cubiti
Led – samlet art. cubiti
 • Art. Humeroulnaris
   • Hængselled
   • Ekstension/fleksion
   • Let valgusstilling
   • Hoved: trochlea tali
   • Skål: incisura trochlearis
   • Fossa coranoidea og fossa olecranii
 • Art. Humeroradialis
   • Kugleled
   • Ekstension, fleksion, supination/pronation
   • Ledhoved: Capitulum humeri
   • Skål: foveae articularis
 • Art. Radioulnaris proximalis
   • Drejeled
   • Rotation mellem de to knogler
   • Led hoved: Circumferentia articularis i osteofibrøs ring
   • Ledskal: incisura radialis (1/4 af omkredsen)
og s det u gte led1
Og så det uægte led?
 • Membrana interossea antebrachii
 • Funktion?
  • Fibre skråt nedad og medialt fra radius til ulna
ligamenter
Ligamenter?
 • Lateralt?
 • Medialt?
ligamenter1
Ligamenter
 • Lig. Collaterale ulnare
   • På medialsiden af albueleddet
   • Albuens vigtigste, vifteformet, 3 dele
   • Hindrer valgusstilling
 • Lig. Collaterale radiale
   • På lateralsiden af albueleddet.
   • Fra humerus laterale epikondyl, distalt til

lig. Annulare radii – ikke direkte på radius. Hvorfor?

   • Hindrer varusstilling, med hjælp fra m. anconeus
 • Lig. Anulare radii
   • Ringformet omkring radius. Strop
   • Hindrer distal forskydning af radii

(eks ved træk i arm)

fascier
Fascier
 • Fascia brachii
   • Muskulaturen i overarmen er omgivet af en rørformet skede, fascia brachii, som både proximalt og distalt overgår til de tilstødende fascier.
   • Fra denne fascie skrækker sig på hver side nedadtil et septum intermusculare, der deler overarmsmusklerne i en bageste og en forreste loge (compartment)
   • Septum intermusculare mediale og laterale bruges til muskeludspring i overarmen.
 • Fascia antebrachii
   • En fortsættelse af fascia brachii. Danner en rørformet skede om underarmens muskulatur, der også bruges til muskeludspring.
   • Hæfte i bagsiden af ulna, margo posterior ulnae og sender små bindevævsstrøg ind mellem musklerne. Gør at musklerne kommer til at ligge i små separerede loger, der spidser til proximalt.
   • Denne tilspidsning og samling af bindevævsbladene giver en fælles senestrop for hhv. ekstensorerne og fleksorerne.
   • Senestroppen benævnes caput commune fleksorum og caput commune ekstensorum.
fleksor og ekstensor retinaklet
Fleksor- og ekstensor retinaklet
 • Retinaculum extensorum
   • Fascia antebrachii danner på dorsalsiden en seneslynge, der sørger for at nedbinde underarmens ekstensormuskler til underarmens knogler. Denne benævnes retinaculum extensorum.
 • Retinaculum flexorum
   • Seneslynge på palmarsiden af håndleddet, hvis funktion det er at nedbinde fleksorerne til knoglerne.
   • Omslutter desuden sulcus carpi og benævnes her canalis carpi.
   • I canalis carpi løber alle fleksorsenerne til fingrene og desuden håndleddets fleksor/ekstensor samt den meget vigtige n. medianus.
bursae
Bursae
 • Bursa subcutanea olecranii
  • En slimsæk, der ligger lige under huden ud for olecranon.
  • Sørger for beskyttelse af den meget udsatte knoglespids.
muskler
Muskler?

Muskelnavn?

Udspring/hæfte?

Funktion?

m biceps brachii
M. Biceps brachii
 • Udspring
   • Caput longum: tub. supraglenoidale
   • Caput breve: proc. coracoideus
 • Insertion
   • Fælles insertionssene på tuberositas radii (stærkeste) og bagfladen af ulna (aponeurosis m. bicipitis brachii)
 • Funktion
   • Fleksion af art. Cubiti (art. Humeroradialis)
   • Supination i art. Radioulnaris proximalis
   • Caput longum desuden fleksion i art humeri.
m brachialis
M. brachialis
 • Udspring
   • Den distale 2/3 af humerus med et stort udspring der dækker forfladen af humerus. Forløber distalt.
 • Insertion
   • Tuberositas ulnae
 • Funktion
   • Fleksion i art. Cubiti (agonist)
m triceps brachii
M. Triceps brachii
 • Udspring
   • Caput longum
   • Caput breve
   • Caput laterale
 • Insertion
   • Olecranon
 • Funktion
   • Agonist i ekstension af art. Cubiti
   • Synergist i ekstension af art. Humeri.
m anconeus
M. anconeus
 • Udspring
   • Epicondylus laterale humeri

(det fjerde hoved af m. triceps)

 • Insertion
   • Laterale rand af olecranon og bagfladen af ulna
 • Funktion
   • Ekstenderer i albueleddet
underarmens ekstensor supinator gruppe
Underarmens ekstensor/supinator gruppe
 • M. brachioradialis
 • M. extensor carpi radialis logus
 • M. extensor carpi radialis brevis
 • M. extensor digitorum
m brachioradialis
M. brachioradialis
 • Udspring
   • Septum intermusculare lateralis og margo lateralis humeri.
 • Insertion
   • Proc. Styloideus radii
 • Funktion
   • Fleksion i art. Cubiti
   • Sætter underarmen i kantstilling
m extensor carpi radialis longus
M. Extensor carpi radialis longus
 • Undspring
   • Septum intermusculare laterale og epicondylus laterale humeri.
 • Insertion
   • Dorsalsiden af basis af metacarpalknogle II
 • Funktion
   • Fleksion i art cubiti
   • Radial- og dorsalfleksion i håndleddet.
m extensor carpi radialis brevis
M. Extensor carpi radialis brevis
 • Udspring
   • Epicondylus lateralis humeri
 • Insertion
   • Dorsalsiden af basis på metacarpale III
 • Funktion
   • Radial- og dorsal fleksion i håndledet
m extensor digitorum
M. Extensor digitorum
 • Udspring
   • Epicondylus lateralis humeri
 • Insertion
   • Dorsalt på yderstykkerne af 2-5 finger
 • Funktion
   • Dorsalfleksion i håndled og fingerled
underarmens flexor pronator gruppe
Underarmens flexor – pronator gruppe
 • Musculus pronator teres
 • M. palmaris longus
 • M. flexor carpi ulnaris
 • M. flexor digitorum superficialis
 • M. flexor digitorum profundus
m pronator teres
M. Pronator teres
 • Udspring
   • Epicondylus medialis og proc. Coronoideus
 • Insertion
   • Midt på den laterale flade af radius
 • Funktion
   • Pronation og fleksion i art. Cubiti.
m palmaris longus
M. Palmaris longus
 • Udspring
   • Epicondylus medialis
 • Insertion
   • Aponeurosis palmaris
 • Funktion
   • Spænder aponeurosen og flekterer i håndleddet og 2-5 fingers grundled.
   • OBS: denne muskel findes ikke hos alle individer.
m flexor carpi ulnaris
M. Flexor carpi ulnaris
 • Udspring
   • Epicondylus medialis humeri og olecranon
 • Insertion
   • Os pisiforme og herfra via lig. Pisometacarpale til os hamatum og de ulnare mellemhåndsknogler.
 • Funktion
   • Flekterer og ulnarflekterer i håndleddet.
m flexor digitorum superficialis
M. Flexor digitorum superficialis
 • Udspring
   • Epicondylus medialis, proc. Coronoideus ulnae og forfladen af radius.
 • Insertion
   • Mellemstykkerne på 2-5 finger
 • Funktion
   • Flekterer i håndleddet og i fingrenes grund- og mellemled.
m flexor digitorum profundus
M. Flexor digitorum profundus
 • Udspring
   • Proximale halvdel af ulna
 • Insertion
   • Yderstykkerne af 2-5 finger
 • Funktion
   • Flekterer i håndleddet og i alle fingerleddene.
hva med totten
Hva´ med totten?
 • 1. finger har sine helt egne muskler.
   • M. ekstensor pollicis longus et brevis
   • M. abduktor pollicis
   • M. fleksor pollicis
   • Er heldigvis ikke en del af jeres pensum!
hvem laver hvad
Hvem laver hvad?
 • Hvem laver hvilke bevægelser i albue, håndled og fingerled?
musklernes funktion
Fleksion i art. Cubiti

M. brachialis

M. biceps brachii

M. flexor digitorum superficialis et profundus

M. flexor carpi radialis

M. palmaris longus

M. pronator teres

Ekstension i art. Cubiti

M. triceps brachii

M. anconeus

M. extensor carpi radialis longus et brevis

M. extensor digitorum

Hmmm tjek li atlas

Supination i art. Cubiti

M. biceps brachii

Pronation i art. Cubiti

M pronator teres

Fleksion i art. Radiocarpea

M. flexor carpi ulnaris

M. flexor digitorum profundus

M. flexor digitorum superficialis

Ekstension i art. Radiocarpea

M. extensor carpi radialis longus

M. extensor carpi radialis brevis

M. extensor digitorum

Ulnarfleksion i art. Radiocarpea

M. flexor carpi ulnaris

Radialfleksion i art radiocarpea

M. extensor carpi radialis

M. extensor carpi ulnaris

Musklernes funktion
unders gelse af art cubiti
Undersøgelse af art. cubiti
 • Inspektion:
  • Cubiti Valgus/cubiti varus
   • Normalt kvinder 5 grader, mænd 10-15 grader valgus.
   • Bærevinklen
  • Hyperekstension?
  • Hævelse, temperatur
  • Ar fra evt. operation
 • Palpation:
  • Knoglepalpation
  • Bløddelspalpation
 • ROM
 • Muskeltest
 • Special tests
knoglepalpation af art cubiti
Knoglepalpation af art. cubiti
 • Terapeut placering
  • Skråt bagved klient.
  • Hold anteriort distalt på klientens overarm, så muskler slapper af. Palper med din anden hånd.
 • Knoglepalpation
  • Epicondylus medialis
  • Supracondylær medial linie af humerus (obs n. medianus)
  • Olecranon
  • Posteriore ulna tíl processus styloideus
  • Fossa olecranii (fedt og triceps aponeurose, der udspændes under ekstension)
  • Epicondylus laterale
  • Supracondylær lateral linie af humerus (bedre defineret)
  • I 90 grader – ligevinklet trekant mellem epikondyler og olecranon
  • Caput radii – 1-2 cm distalt for epicondylus lat. Supiner/proner – ¾ palperbar.
bl ddelspalpation i art cubiti
Bløddelspalpation i art. cubiti.
 • Bløddelspalpation kan deles i 4 regioner
  • Medial del
  • Posterior del
  • Lateral del
  • Anterior del
bl ddelspalpation
Bløddelspalpation
 • Medial region
  • N. ulnaris i sulcus mellem mediale epicondyl og olecranon.
  • Håndleddets overfladiske fleksor-pronator gruppe fra den mediale epicondyl
   • Pronator teres (svært palperbar)
   • Flexor carpi radialis
   • Palmaris longus
   • Flexor carpi ulnaris
  • Lig. Collaterale mediale (vifteformet)
  • Supracondylær linie - lymfeknuder
 • Posterior region
  • Bursa olecranii
  • M. triceps brachii
bl ddelspalpation1
Bløddelspalpation
 • Bløddelspalpation – lateral del
  • Håndledsekstensorer
   • M. brachioradialis (us i kantstilling – distalt til proc.styloideus)
   • M. extensor carpi radialis longus (til 2. metacarpal)
   • M. extensor carpi radialis brevis (til 3 metacarpal)
  • Lig. Collaterale laterale
  • Lig. Annulare (ikke palperbar)
 • Bløddelspalpation – anterior del
  • Fossa cubiti – mellem pronator teres og brachioradialis
   • Fra lateralt til medialt: Bicepssenen, a. brachialis, n. medianus (gennem pronator teres), n. musculocutaneus (ikke palperbar).
aktiv rom
Aktiv ROM
 • Fleksion: 135 grader
 • Ekstension: 0-minus 5 grader
 • Supination: 90 grader
 • Pronation: 90 grader
muskeltest
Muskeltest?
 • Test i fleksion/ekstension, supination samt pronation.
 • Sammenlign bilateralt
specialtests
Specialtests
 • Instabilitet
  • Valgus og varusstress
 • Tennisalbuetest
 • Finkelstein’s test p. 219 (tunnel nr 1)
 • Nervevaskulær irritabilitet/skade
  • Phalen’s test p. 217
  • Tinel’s tegn v flexor retinakel og v pronator teres
  • Allans test (blodforsyning til hånd) p. 217
  • Sensibilitetstest p. 219 (to punkts-deskrim)
  • Pinch test (C8/n. ulnaris
ad