Kako pove ati izvorne prihode op tina
Download
1 / 23

Kako pove ćati izvorne prihode opština - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kako pove ćati izvorne prihode opština. Teslić, oktobar 2010.g. Srbija . Oko 150 jedinica LS (Beograd, 30 gradova i preko 110 opština) Od 10 hiljada do više stotina hiljada stanovnika Prihodi budžeta većih i prosečnih opština transferi iz državnog budžeta– 1/3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kako pove ćati izvorne prihode opština

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kako poveati izvorne prihode optina

Tesli, oktobar 2010.g.


Srbija

 • Oko 150 jedinica LS (Beograd, 30 gradova i preko 110 optina)

 • Od 10 hiljada do vie stotina hiljada stanovnika

 • Prihodi budeta veih i prosenih optina

  • transferi iz dravnog budeta 1/3

  • ustupljeni i deljeni porezi 1/3

  • izvorni prihodi 1/3

 • Male optine vie zavise od transfera iz republike


Vaniji izvorni prihodi LS Srbija

 • Porez na imovinu (osim prenosa apsolutnih prava, naslea i poklona) (10% budeta)

 • Komunalne takse

  • registracija vozila (5% budeta)

  • takse za isticanje firme (5% budeta)

  • administrativne takse (1.5% budeta)

  • ostale (zakup javne povrine itd.). (1% budeta)

 • Naknada za unapreenje ivotne sredine (4% budeta)

 • Naknada za korienje graevinskog zemljita (8% budeta)

 • Naknada za ureenje graevinskog zemljita (6% budeta)


Ostali izvorni prihodi

 • boravina taksa

 • prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova, koje jedinica lokalne samouprave zakljui u skladu sa zakonom;

 • novane kazne izreene u prekrajnom postupku za prekraje propisane aktom skuptine jedinice lokalne samouprave, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;

 • prihodi od davanja u zakup, odnosno na korienje nepokretnosti u dravnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budeta;

 • prihodi od prodaje pokretnih stvari koje koristi jedinica lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budeta;

 • prihodi koje svojom delatnou ostvare organi i organizacije jedinice lokalne samouprave;

 • prihodi od kamata na sredstva budeta jedinice lokalne samouprave;

 • prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samouprave;

 • prihodi po osnovu samodoprinosa;

 • drugi prihodi utvreni zakonom.


Administriranje lokalnih prihoda

 • Zakoni

  • Zakon o finansiranju LS 2006.g.

  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraijci

  • Zakoni o

   • porezima na imovinu,

   • planiranju i izgradnji

   • ostali sektorski zakoni ...

 • rad Lokalnih poreskih uprava


Zakon o finansiranju lokalne samouprave:

 • ( '' '' .62/2006) :

  '' , , .

  1. , , .''


Stanje u LS Srbija

 • Smanjenje transfera sa nivoa republike za 40% 2008.g., pad budeta po tom osnovu oko 10%

 • Dodatni pad budeta zbog ekonomske krize

 • Budeti LS u veem problemu od budeta republike


Reakcije na krizu budeta

 • Pad investicija

 • Ulazak u docnju (odlaganje plaanja obaveza)

 • Krediti

 • Poveanje lokalnih prihoda

 • Smanjenje rashoda


Pravci poveanja izvornih prihoda

 • Prilagoavanje optinskih odluka

  • takse (registracija vozila, isticanje firme)

  • naknada za korienje

  • eko naknada

  • o stopama poreza na imovinu

 • Poveanje broja obveznika poreza (auriranje baza podataka)


Auriranje podataka (porez na imovinu)

 • Republika administrirala do 2008.g.

 • Veliki poreski krediti i neaurne prijave (uglavnom pre 1992.g.) pored zakonske obaveze prijave promena u roku od 10 dana

 • netane i nepotpune adrese obveznika, nekretnina, promenjeni nazivi ulica, nemogue pretraivanje itd.

 • neophodno auriranje


Korienje informatikih tehnologija

 • GIS

 • Baze podataka

 • Rad na terenu


evidentirani pre 2009

evidentirani 2009

nije u evideciji


Marketing

 • Informisanje javnosti (zato je vano itd.)

 • Javni skupovi, mediji

 • Pisma, prijave na svaku adresu

 • Rad na terenu


2009.

1. 289 228 . 2009..

2. ( 1000 . .)- 390 000 .

3. - 115 111 . ( 390 125 . )

4. - 50 334 .

36 2009.., 81 ( .).


2009..

1. (, , ) 266 000 000 .

2. 2009. - 129 035 000 (48.38% . )

3. 3 320 776 .

4. 1 307 581 .

120 , 302 ( , .).


9648 , 3186 2009.. (33%), 6462 (67%) .

(PRIMER IZ KAMPANJE stanje pre auriranja)


: 1983. 100 m

,


Efekti auriranja podataka (primer poreza na imovinu)

Poveanje broja reenja:

Sela .....61,20%

Grad......37,20 %

Za celu optinu: 45,15%

Vei broj reenja za .....4.390


Finansijski efekti auriranja

 • : 2 (2010. 2009. ) 14,3%.

 • E 5.397 ,

 • K 4.675 ( ,, ).

 • K1.360 ( 70%, ) .


Donoenje novih odluka

 • Preispitivanje svih odluka

  • usklaivanje sa inflacijom

  • stalno auriranje svih odluka (tee je poveati lokalni prihod za vei iznos odjednom nego stalno poveavati po malo ...)

 • Uvek javna rasprava

 • Najbolje:

  • vei broj obveznika, ne tako veliki pojedinani rauni (npr. takse za registraciju)

  • veliki plaaju vie (80% prihoda od 20% najveih obveznika)


Opasnosti

 • Nepravedna i nekontrolisana poveanja lokalnih prihoda

  • malo primera, ali loe za sve optine


ta dalje?

 • Izmena propisa poveanje i regulisanje izvornih prihoda

  • porez na imovinu

  • naknada za korienje graevinskog zemljita

  • komunalna naknada?

  • regulisanje komunalnih taksi

 • Rad komisije za finansiranje lokalne samouprave


Moda

 • Moda treba smanjivati rashode ...


ad
 • Login