Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: arm en rijk Paragraaf 6 t/m 8 PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: arm en rijk Paragraaf 6 t/m 8. inhoud Arm en rijk (par. 6) Centrum – periferie (par. 7) Centrum – periferie in Ghana, Tunesië en Nederland (par. 8). Arm en rijk: meten van welvaart. a BNP/hoofd (ook wel genoemd BNI/capita)

Download Presentation

Hoofdstuk 1 Patronen op de wereldkaart: arm en rijk Paragraaf 6 t/m 8

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

Hoofdstuk 1Patronen op de wereldkaart: arm en rijkParagraaf 6 t/m 8


Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

inhoud

 • Arm en rijk (par. 6)

 • Centrum – periferie (par. 7)

 • Centrum – periferie in Ghana, Tunesië en Nederland (par. 8)


Arm en rijk meten van welvaart

Arm en rijk: meten van welvaart

a BNP/hoofd (ook wel genoemd BNI/capita)

b Verdeling van de beroepsbevolking


Patronen op de wereldkaart

Patronen op de wereldkaart

Zeg in een ‘hoe-hoe’-zin wat de samenhang is tussen welvaart en verdeling beroepsbevolking.


Antwoord

Antwoord

Hoe rijker, des te minder mensen werken in de landbouw en hoe meer in de dienstensector

Hoe armer, des te meer mensen werken in de landbouw en des te minder in de (formele) dienstensector


Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

Samenhang: welvaart en verdeling beroepsbevolking


Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

Nadelen van BNI als maatstaf voor welvaart

 • Verschil in koopkracht

 • Informele sector telt niet mee

 • BNI versluiert verschillen

Ongelijkheid

Waarom gebruikt men deze maatstaf toch vaak?


United nations development program undp zie het boekje par 6

United Nations Development Program (UNDP)  zie het boekje par. 6

 • Alternatieve manier van welvaart en welzijn meten (anders dan alleen via BNI)

 • Human Development Index (HDI) (ook wel VN- welzijnsindex genoemd)

 • Levensverwachting

 • Onderwijs en alfabetiseringsgraad

 • BNI per capita


Human development index

Human Development Index

Hoe donkerder het groen, hoe hoger de HDI, hoe donkerder het rood, hoe lager de HDI


Problemen bij het meten van welvaart

Problemen bij het meten van welvaart

 • Met 1 dollar kun je niet overal even veel doen (koopkracht?)

 • Informele sector is moeilijk in kaart te brengen

 • Sociale ongelijkheid

 • Regionale ongelijkheid


Het boekje

Het boekje

 • Vul par. 5 zelfstandig in

 • We hebben het vorige week gehad over de HDI of UNDP-index (VN welzijnsindex)

 • Waarom wordt dit hulpmiddel gebruikt?

 • Uit welke drie elementen wordt de HDI opgebouwd?


 • Het boekje1

  Het boekje

  • Vul bladzijde 9 en 10 verder zelfstandig in tot bij ‘Aantekingen bij differentiatie en ongelijkheid’


  Differentiatie en ongelijkheid

  Differentiatie en ongelijkheid

  • Differentiatie = arbeidsverdeling  er werken mensen in verschillende sectoren

  • In welke sector van de beroepsbevolking worden meestal de grootste winsten gemaakt?

  • Dus is er sprake van …?

  • Ongelijkheid


  Ongelijkheid

  Ongelijkheid

  • Sociale ongelijkheid: er zijn verschillen tussen mensen  Bijv. mannen hebben stemrecht, vrouwen niet

  • Regionale ongelijkheid: er zijn verschillen tussen gebieden  Bijv. op Saba is men beduidend armer dan in Noord Holland

  • Welk begrip hoort er meer bij aardrijkskunde?


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  Ongelijkheid in China

  Pinnen in Shanghai

  Strategisch bedelen in Shanghai


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  Oorzaken voor verschil in welvaart

  • Natuur zit tegen, slecht bestuur, corruptie, oorlog

  • Relatie tussen rijk en arm (wie heeft de macht?)

  Ongelijke uitwisseling van goederen, kapitaal en arbeid


  Centrum periferie relaties

  Centrum-periferie relaties

  • Wederzijdse afhankelijkheid  Economisch, demografisch, sociaal cultureel (en ecologisch)

  • Op verschillende ruimtelijke schaalniveaus te bekijken


  Schaalniveaus zie par 7 van het boekje

  Schaalniveaus  zie par. 7 van het boekje

  • Lokaal  bijvoorbeeld de gemeente

  • Regionaal  bijvoorbeeld de provincie

  • Nationaal  het land

  • Continentaal  bijvoorbeeld Europa

  • Mondiaal  de hele wereld

  • Vul de rest van bladzijde 11 zelf in tot ‘Internationale arbeidsdeling’


  Verschil in welvaart blijkt ook uit

  Verschil in welvaart blijkt ook uit:

  • Positie in centrum-perifieriemodel

  Periferie v/h centrum

  Periferie v/d periferie


  Indeling van de wereld c sp p

  Indeling van de wereld:C - SP- P

  Periferie als grondstoffenleverancier


  Internationale arbeidsdeling

  Internationale arbeidsdeling

  • Verdeling van de wereld in gebieden op basis van de sector (primair, secundair, tertiair) waarin de arbeidsmarkt zich gespecialiseerd heeft

  • Welke sector verwacht je dat bij centrumgebieden opvallend groot is?

  • Hoe is dat bij de periferie?

  • En de semi-periferie?


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  Tussenstuk…


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  • Noem een demografische CP relatie binnen Noord Holland


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  • Noem een economische CP relatie op mondiale schaal


  Geografische vragen

  Geografische vragen

  -Beschrijvend:

  waar is dat? wat is daar? hoe is dat daar? hoe beleeft men dat daar?

  • Verklarend:

   waarom is dat daar? waarom is daar dat? waarom is dat daar zo? waarom beleeft men dat daar zo?

  • Waarderend:

   is dat daar gewenst?


  Verklaarvragen belangrijk

  Verklaarvragen (belangrijk!)

  • Je zult bij aardrijkskunde regelmatig verklaarvragen tegenkomen

  • Bijvoorbeeld:

  • Verklaar dat er weinig landbouw in de Sahara te vinden is

  • Om deze vraag goed te beantwoorden moet je twee stapjes maken en ook opschrijven

  • Stap 1 is de situatiebeschrijving

  • Stap 2 is de verklaring


  Geografische verklaring

  Geografische verklaring?

  1. Beschrijven

  2. Verklaren

  3. Waarderen


  Waarom migreren mensen

  Waarom migreren mensen?

  • Vertrekgebied met vooral pushfactoren (nadelen)

  • Hindernissen  is de stap haalbaar en zijn de risico’s aanvaardbaar

  • Vestigingsgebied met vooral pullfactoren (voordelen)


  Voorbeeld marokkanen

  Voorbeeld Marokkanen:

  • Wat waren in de jaren 50 pull en push factoren voor de gastarbeiders?

  • Is dat nu nog hetzelfde?


  Luister goed naar de tekst van deze rap van yassin bay g en salah edin

  Luister goed naar de tekst van deze rap van Yassin (Bay-G) en Salah Edin

  • http://www.youtube.com/watch?v=lN9Z0iflFoI


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  Inzoomen: C-P model in Ghana

  Onttrekking van arbeid en grondstoffen aan de periferie van de periferie

  Grondstoffen en arbeid naar het buitenland


  Hoofdstuk 1 patronen op de wereldkaart arm en rijk paragraaf 6 t m 8

  Wonen in de periferie van de periferie

  Noord-Ghana

  Zuid-Tunesië


  Paragraaf 8 van het boekje

  Paragraaf 8 van het boekje

  • Vul deze paragraaf thuis in met behulp van de aangegeven website


 • Login