A tudománymetria lehetőségei az országos és az intézményi tudománypolitika kialakításában - PowerPoint PPT Presentation

A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban
Download
1 / 15

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A tudománymetria lehetőségei az országos és az intézményi tudománypolitika kialakításában. Vinkler Péter MTA Kémiai Kutatóközpont. Tudomány. „ A tudományos kutatás célja: a bizonyított tudás kiterjesztése.” (Merton, 1968) „A tudomány lényege: a kommunikáció.” (F. Crick)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A tudománymetria lehetőségei az országos és az intézményi tudománypolitika kialakításában

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban

A tudománymetria lehetőségei az országos és az intézményi tudománypolitika kialakításában

Vinkler Péter

MTA Kémiai Kutatóközpont


A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban

Tudomány

„A tudományos kutatás célja: a bizonyított tudás kiterjesztése.”

(Merton, 1968)

„A tudomány lényege: a kommunikáció.”

(F. Crick)

„A tudomány információtermelő rendszer.”

(Nalimov, Mulcsenko, 1969)

A tudományos publikáció funkciói:

információközlés

a prioritás bejelentésének eszköze

(Price, 1963)

Tudományos közlemények írása és megjelentetése a tudományos kutatómunka része.


Rt kel sek festinger 1954 t rsadalmi sszehasonl t sok elm let nek alapj n

ÉrtékelésekFestinger (1954) társadalmi összehasonlítások elméletének alapján

 • A tudományos teljesítmény tudománymetriai értékelése alapvetően a tudományos publikációk mennyiségi és minőségi számbavétele:

 • több hasonló tudománymetriai rendszer megfelelő mutatószámainak összevetésével; vagy:

 • a vizsgált rendszer mutatóinak egy abszolút viszonyítási alapmutatóhoztörténő összemérésével.

 • „A tudomány abszolút („elitista”) verseny.”

 • (Merton, 1968)


A publik ci k u sz zal kos megoszl sa a k l nb z publik l si form k f ggv ny ben

A publikációk (U%) százalékos megoszlása a különböző publikálási formák függvényében

Forrás: Bourke és Butler ( 1996)


A foly iratcikkek id zetts g nek eloszl sa bourke s butler 1996 szerint

A folyóiratcikkek idézettségének eloszlása Bourke és Butler (1996) szerint

tp: 1976-1980

tc: 1980-1988

Ps: SCI-ben referált cikkek

Pu: SCI-ben nem referált cikkek


N h ny alapvet tudom nymetriai mutat 1

Néhány alapvető tudománymetriai mutató 1.

Összegző mutatók

Megállapítandó:

Publikálási időablak: tp

Hivatkozási időablak: tc


N h ny alapvet tudom nymetriai mutat 2

Néhány alapvető tudománymetriai mutató 2.

előnyei: egyszerű, közérthető, összehasonlítható

hátrányai: szakterülettől, időtől, a folyóirat és a cikk jellegétől stb. való függőség


N h ny alapvet tudom nymetriai mutat 3

Néhány alapvető tudománymetriai mutató 3.

Relatív mutatók

C: idézetek száma

P: cikkek száma

GFm: az adott szakterületen megjelenő folyóiratok cikkeinek átlagos idézettsége

GFp: az illető szerzők által publikálásra használt folyóiratok cikkeinek átlagos idézettsége

GFi: az i-edik folyóirat GF-tényezője


A tudom nymetriai rt kel s k vetelm nyei

A tudománymetriai értékelés követelményei

 • az értékelés céljának megállapítása,

 • az értékelt tudománymetriai rendszer sajátosságainak feltárása,

 • megfelelő adatok rendelkezésre állása,

 • releváns és összehasonlítható mutatószámok képzése,

 • az értékeltek és az értékelés címzettjének bevonása,

 • az értékelés konzekvenciáinak levonása.


A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban

Néhány ország Relatív Idézettség (RCR), Relatív Szakterületi Idézettség (RW) és Relatív Publikációs Stratégia (RPS) mutatószámai az összes tudományterületre vonatkozóan 1989-1993 között a Science Citation Index adatbázisának alapján


A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban

A tudományos kutatás szerkezete. Tudományos folyóiratcikkek szakterületi arányai a SCI alapján (1995-2005)


A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban

Összesített Publikációs Eredményesség

CPI = JPP + RPS + RW + HCP/K


A tudom nymetria lehet s gei az orsz gos s az int zm nyi tudom nypolitika kialak t s ban

Kutatócsoportok tudománymetriai értékelése

K: kutatók száma

Pc: cikkek száma (2002-2004)

C: idézetek száma 2004-ben az 1992-2003-ban megjelent cikkekre


 • Login