Xin th n linh ch a n
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Xin Thần Linh Chúa Đến PowerPoint PPT Presentation


  • 228 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Xin Thần Linh Chúa Đến. Vào trong những ngày sau cuối, Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài, Gia trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất.

Download Presentation

Xin Thần Linh Chúa Đến

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


XinThầnLinhChúaĐến


Vào trong những ngày sau cuối,Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài,Gia trên khắp muôn muôn loài,ban cho khắp mọi dân trên đất.


(Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyềnnăng,nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi.Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời,dù người già hay những em thơ.) x 2


Thần Linh Chúa Trời,con xin Ngài đến.Thần Linh ChúaTrời,cúi xin Ngài đến trên con giờ này.


  • Login