ธีระพล คู่คิด นิติกรชำนาญการ 9 กรกฎาคม 2555 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 56

 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

หลักกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ การทำสัญญากู้ยืมเงิน. ธีระพล คู่คิด นิติกรชำนาญการ 9 กรกฎาคม 2555. ขอบเขตการนำเสนอ. ภาษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มออมทรัพย์ฯโดยผลของกฎหมาย ลักษณะของสัญญา บ่อเกิดของสัญญา ประเภทของสัญญายืม มารู้จักกับสัญญาค้ำประกัน ข้อควรระวังในการทำสัญญากู้ยืมเงิน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ธีระพล คู่คิด นิติกรชำนาญการ 9 กรกฎาคม 2555

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


9 2555

9 2555


9 2555


9 2555

1.

2.

3.

4.

5.


9 2555

()

6.

7.

8.

9.


9 2555

- ... ...

-

-


9 2555


9 2555

... 137

... 138


9 2555

1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.2


9 2555

.921/2542


9 2555

.6919/2544 ,, 400,000


9 2555

.4016/2548 . 40 40


9 2555

. 5690/2552


9 2555


9 2555

- (/)- - (Pacta Sunt Servanda)

"" ""


9 2555

  • ... 650


9 2555

 • ... 653

 • (1.25/) ... 654

 • 655


9 2555

()


9 2555


9 2555

()

 • ...


9 2555

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 4.1

 • 4.2

 • 5. 2


9 2555

680


9 2555

 • ... 680

 • 3


9 2555

()

 • 681


9 2555

()

 • 686-689


9 2555


9 2555

.199/2545 (. 4057/2548)

.1373/2513 ()


9 2555

.1483/2527

.5720/2533 ...


9 2555

.8401/2538 - - - - -


9 2555

 • 10

 • 5 ( 193/33)

10 (.3944/2525, 4544/2532, 2790/2549)


9 2555

 • /


9 2555

 • 2.50 200,000


9 2555


9 2555

 • ( )

 • ( )


9 2555

1.

2.

3.

4.

5.


9 2555

.307/2549

. 178/2549


9 2555

.291/2511, 1346/2517

.3688/2546 .. 2505 34 .. 2505 34 150


9 2555

1. ()

2. (.. 352)

3. (.. 334)

4. (.. 341)


9 2555

1.

2.

2.1 .. 2545

2.2 .. 2553

2.3 .. 2553


9 2555


9 2555

1. . .. 1368/2531 19 2531 2

1.1 ... .. 2522

1.2 ... .. 2505


9 2555

2. .2503/7368 15 2531 .


9 2555

3. . .. 1769/2531 8 2531 19 2531


9 2555

1.

2. .

3. .

1.

2.

3.

4.

5.

6.


9 2555

19 2531

516 5


9 2555

1.


9 2555

2. ()


9 2555

3.


9 2555

4.


9 2555

5. 10


9 2555

2 1.1 ... .. 2522

1.2 ... .. 2505


9 2555

2 ... .. 2551 2


9 2555

480/2550 13 2550


9 2555

31 2551


9 2555

- 27 2551 -

- 15 2551 - . 21 2551,


9 2555

.

1. 2. 3.


9 2555


 • Login