Tiriamasis darbas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Tiriamasis darbas PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tiriamasis darbas. Informacin ės technologijos Kompiuterizuotas mokymas i ngrida.lagzdinyte @ktu.lt. BAIGIAMOJO DARBO TURINYS. Titulinis lapas • Summary • Santrumpų ir terminų žodynas • Turinys • Lentelių sąrašas • Paveikslų sąrašas • Įvadas

Download Presentation

Tiriamasis darbas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tiriamasis darbas

Informacinės technologijos

Kompiuterizuotas mokymas

ingrida.lagzdinyte@ktu.lt


BAIGIAMOJO DARBO TURINYS

 • Titulinis lapas

 • • Summary

 • • Santrumpų ir terminų žodynas

 • • Turinys

 • • Lentelių sąrašas

 • • Paveikslų sąrašas

 • • Įvadas

 • • Analitinė (bendroji, tiriamoji) dalis

 • • Projektinė dalis

 • • Sistemos/mokymo priemonės vartotojo dokumentacija

 • • Sistemos/mokymo priemonės panaudojimas mokymo procese

 • • Išvados

 • • Literatūros sąrašas

 • • Priedai


SUMMARY

 • Pateikiami pagrindiniai rezultatai anglų kalba, iki 1 puslapio.


SANTRUMPŲ IR TERMINŲ ŽODYNAS

 • Sudaromas tada, kai darbo tekste vartojamos retesnės santrumpos ir specialūs terminai, reikalaujantys paaiškinimo.


ĮVADAS

 • Aptariamas darbo aktualumas, tiriamasis objektas. Numatoma nauda (pedagoginė). Trumpai aptariama būklė Lietuvoje nagrinėjamos problemos kontekste. Apibrėžiami darbo tikslas, uždaviniai, darbo struktūra. Įvado apimtis – 1-2 puslapiai.


ANALITINĖ (BENDROJI, TIRIAMOJI) DALIS

 • Probleminės srities bendras aptarimas (Apklausų rezultatai ir jų analizė, statistika ar kiti faktai liudijantys apie egzistuojančią problemą)

 • Atliekama projektuojamos sistemos/mokymo priemonės ir sprendimo būdų analizė (Analizuojama kokie būdai egzistuoja problemai spręsti ir ką galima patobulinti/pakeisti/pasiūlyti).

 • Esant poreikiui galima skaidyti 2 skyrius


PROJEKTINE DALIS

 • Pateikiama projektinė dokumentacija, sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.


Siūlomas projektinės dalies turinys

 • Reikalavimai kuriamos sistemos/mokymo priemonės funkcionavimui, vartotojo sąsajai, eksploatavimo aplinka, apribojimai (use case arba funkcijų hierarchijų diagramos)

 • Projektuojamos sistemos/mokymo priemonės struktūra. (Sistemos/mokymo priemonės komponentės, ryšiai tarp jų ir duomenų.)

 • Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.

 • Mokymo priemonės apibendrintos struktūros komponentų specifikacijos.


Use case pavyzdys


Funkcijų hierarchijos pavyzdys


Apibendrintas sukurtos sistemos modelis1 pvz


MKP “Aš mokausi kalbėti” apibendrinta struktūra


Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.

 • Aptartos visos tinkamos technologijos;

 • Iškelti technologijų lyginimo kriterijai;

 • Aptarti technologijų lyginimo rezultatai ir padarytos išvados.


Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.


Medžiagos išpildymo technologijos

Animuotos, grafinės vaizdo pateikimo priemonės

Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai priemonei

ABĖCĖLĖS

APLINKA

FrontPage

Rašymo priemonės

(duomenų įvedimas)

SUSIPAŽINK

PowerPoint

Interaktyvios

navigavimo priemonės

PASITIKRINK

Hot Potatoes

Prieinama iš bet kurios darbo vietos

SUDĖK ŽODĮ

Sistemos/mokymo priemonės išpildymo technologijų analizė, parinkimas ir pagrindimas.


Mokymo priemonės apibendrintos struktūros komponentų specifikacijos.

 • Pratimų teoriniai modeliai


Mokymo priemonės apibendrintos struktūros komponentų specifikacijos.

 • Pratimų mokymosi scenarijai (konktestiniai grafai ar kitokia notacija aprašyti algoritmai)


Kiti pavyzdžiai


Kiti pavyzdžiai


SISTEMOS/MOKYMO PRIEMONĖS VARTOTOJO DOKUMENTACIJA

 • Sistemos/mokymo priemonės funkcinis aprašymas, kuriame trumpai apžvelgiamos sistemos/mokymo priemonės galimybės ir paskirtis.

 • Sistemos/mokymo priemonės vadovas, kuriame turi būti aprašytos visos sistemos/ mokymo priemonės funkcijos ir galimybės bei jų naudojimas.

 • Sistemos/mokymo priemonės instaliavimo dokumentas, kuriame nurodomos rekomendacijos sistemos/mokymo priemonės administratoriams.


SISTEMOS/MOKYMO PRIEMONĖS PANAUDOJIMAS MOKYMO PROCESE

 • Aprašomas sistemos/mokymo priemonės įdiegimas pas užsakovą, bandymo organizavimas bei pateikiamas bandymo rezultatų aptarimas.


IŠVADOS

 • Kas padaryta (koks uždavinys išnagrinėtas ir t.t.);

 • Kokie metodai ir technologijos ir kaip buvo panaudoti sprendžiant uždavinį;

 • Kokia gauta nauda (metodinė, praktinė ar kita).


LITERATŪRA

 • Išvardijama naudota literatūra, rekomenduojamos antraštės literatūros sąrašui „Literatūra“, „Naudota literatūra“. Abėcėlės tvarka išdėstoma tik darbe panaudotų (cituotų, paminėtų) mokslo leidinių, kitokių publikacijų bibliografiniai aprašai. Literatūros sąrašas spausdinamas atskirame puslapyje. Aprašai pateikiami netransliteruoti..


PRIEDAI

 • Duomenys, lentelės, grafikai, diagramos, programos tekstas, eksperimentų rezultatai ir pan.


 • Login