zem a ivot v voj ivota
Download
Skip this Video
Download Presentation
Země a život, vývoj života

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Země a život, vývoj života - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Země a život, vývoj života. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. ZÁKLADNÍ POJMY. sluneční soustava planeta hvězda gravitace zemská kůra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Země a život, vývoj života' - vernon-beasley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zem a ivot v voj ivota

Země a život, vývoj života

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vzniku a stavbě Země. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

z kladn pojmy
ZÁKLADNÍ POJMY
 • sluneční soustava
 • planeta
 • hvězda
 • gravitace
 • zemská kůra
 • zemský plášť
 • zemské jádro
 • atmosféra
 • hydrosféra
 • koloběh vody
 • jednobuněčné organismy
 • mnohobuněčné organismy
 • biosféra
zem a ivot
Země a život
 • Země je součástí Sluneční soustavy
 • Sluneční soustavutvoří Slunce a 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)

obrázek 1

zem a ivot1
Země a život
 • Slunce je hvězda = uvnitř probíhá termonukleární reakce, září tedy vlastním světlem
 • planety mají menší hmotnost než hvězdy, neprobíhá v nich termonukleární reakce, pouze odráží světlo hvězd a obíhají kolem nich

obrázek 2

zem a ivot2
Země a život
 • Sluneční soustava pravděpodobně vznikla zhruba před pěti miliardami let z mezihvězdného prachu a plynu působením gravitace

obrázek 3

z pis do se itu
Zápis do sešitu

Země a život

 • Slunce + 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Slunečnísoustava
 • vznik z mezihvězdného prachu a plynu před 5 miliardami let působením gravitace
stavba zem
Stavba Země
 • 1. vnitřní jádro
 • 2. vnější jádro
 • 3. spodní plášť
 • 4. svrchní plášť
 • 5. a 6. zemská kůra

pro pobavení

obrázek 4

z pis do se itu1
Zápis do sešitu

Stavba Země

 • zemská kůra
 • zemský plášť
 • zemské jádro

nákres stavby Země str. 9

atmosf ra
Atmosféra
 • žhavá Země chladla, uvolňovaly se plyny, vznikla prvotní atmosféra bez kyslíku
 • po vzniku života se činností rostlin (fotosyntézou) začal uvolňovat kyslík, vznikla současná atmosféra
 • složení atmosféry: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů

obrázek 5

hydrosf ra
Hydrosféra
 • dalším chladnutím došlo ke srážení plynů v atmosféře, vznikla prvotní hydrosféra (praoceány)
 • současná hydrosféra= 96% slané vody, zbytek sladké (tekoucí, podzemní, v ledovcích i sněhu)

obrázek 6

z pis do se itu2
Zápis do sešitu

Atmosféra

 • chladnutím žhavé Země a uvolňování plynů → prvotní atmosféra bez kyslíku
 • činností rostlin (fotosyntézou) → kyslík → současná atmosféra
 • složení: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů

Hydrosféra

 • další chladnutí = srážení plynů → prvotníhydrosféra(praoceány)
 • hydrosféra= 96% slané vody, zbytek sladké
kolob h vody
Koloběh vody

obrázek 7

koloběh vody video

z pis do se itu3
Zápis do sešitu

Koloběh vody

 • vypařovánívody z povrchu, sněhu a ledu, vodních ploch, rostlin
 • kondenzace páry v atmosféře → srážky (déšť, sníh)
 • vsakování → podzemní voda → prameny
 • odtok zpět do vodních toků, jezer a oceánů
vznik a v voj ivota
Vznik a vývoj života

Chemická evoluce

 • na začátku vývoje Země byly pouze anorganické(neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík… mají jednoduchou stavbu
 • z nich postupně vznikly organické (ústrojné)látky – cukry, tuky, bílkoviny, které jsou složitější

Biologická evoluce

 • docházelo ke shlukování organických látek, probíhaly chemické reakce tvořící nové organické látky → vznikaly první primitivní organismy
vznik a v voj ivota1
Vznik a vývoj života
 • život vznikl ve vodě, důkazem je vysoký obsah vody v tělech všech organismů
 • nejprve vznikly jednobuněčné organismy a z nich vznikly organismy mnohobuněčné
 • veškeré živé organismy na Zemi, které se vyvinuly, vytvářejí živý obal Země - biosféru

obrázek 9

obrázek 8

z pis do se itu4
Zápis do sešitu

Evoluce

 • ze začátku pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík…
 • potom organické (ústrojné)látky – cukry, tuky, bílkoviny
 • život vznikl ve vodě, nejprve jednobuněčné organismy
 • z nich organismy mnohobuněčné
 • živý obal Země = biosféra
vznik a v voj ivota2
Vznik a vývoj života
 • základní zdroj energie (světelné a tepelné) pro Zemi je Slunce
 • je zdrojem energie pro fotosyntézu– proces probíhající v zelených rostlinách
 • fotosyntéza umožňuje měnit anorganické látky na organické a uvolňuje do atmosféry kyslík

obrázek 10

vznik a v voj ivota3
Vznik a vývoj života
 • složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV) záření, pro organismy je smrtelné
 • v atmosféře se proti němu vytvořila ochrana v podobě ozónové vrstvy– ozonosféra, díky ní se organismy rozšířily na souš

obrázek 11

z pis do se itu5
Zápis do sešitu
 • základní zdroj energie (světlo, teplo) pro Zemi je Slunce
 • je zdrojem energie pro fotosyntézu
 • složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV)záření, pro organismy smrtelné
 • v atmosféře je proti němu ochrana v podobě ozónové vrstvy
opakov n
OPAKOVÁNÍ

Země a život

 • Slunce + 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) = Slunečnísoustava
 • vznik z mezihvězdného prachu a plynu před 5 miliardami let působením gravitace

Stavba Země

 • zemská kůra
 • zemský plášť
 • zemské jádro

Atmosféra

 • chladnutím žhavé Země a uvolňování plynů → prvotní atmosféra bez kyslíku
 • činností rostlin (fotosyntézou) → kyslík → současná atmosféra
 • složení: 21% kyslíku, 78% dusíku, 0,03% oxidu uhličitého, 1% ostatních plynů

Hydrosféra

 • další chladnutí = srážení plynů → prvotníhydrosféra(praoceány)
 • hydrosféra= 96% slané vody, zbytek sladké

Koloběh vody

 • vypařování vody z povrchu, sněhu a ledu, vodních ploch, rostlin
 • kondenzace páry v atmosféře → srážky (déšť, sníh)
 • vsakování → podzemní voda → prameny
 • odtok zpět do vodních toků, jezer a oceánů
opakov n1
OPAKOVÁNÍ

Evoluce

 • ze začátku pouze anorganické (neústrojné) látky – voda, vzduch, oxid uhličitý, dusík, uhlík…
 • potom organické (ústrojné)látky – cukry, tuky, bílkoviny
 • život vznikl ve vodě, nejprve jednobuněčné organismy
 • z nich organismy mnohobuněčné
 • živý obal Země = biosféra
 • základní zdroj energie (světlo, teplo) pro Zemi je Slunce
 • je zdrojem energie pro fotosyntézu
 • složkou slunečního záření je i ultrafialové (UV)záření, pro organismy smrtelné
 • v atmosféře je proti němu ochrana v podobě ozónové vrstvy
ot zky a koly
Otázky a úkoly
 • Před jak dlouhou dobou vznikla Země?
 • Jaké plyny obsahuje atmosféra Země a jaký je jejich podíl v procentech?
 • Jak se nazývá vrstva nacházející se nejblíže povrchu Země?
 • Dokážeš stručně popsat koloběh vody?
 • Které organismy vznikly dřív, jednobuněčné, nebo mnohobuněčné?
 • Co je to biosféra?
 • K čemu slouží ozónová vrstva?
zdroje
Zdroje
 • Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír; BIČÍK, Vítězslav; MARTINEC, Zdeněk. Přírodopis 1 : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. přepracované vydání. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 104 s. ISBN 80-7235-068-4. [2012-17-08]
 • Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-17-08] jsou dostupné pod licencí CreativeCommons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty.
 • obr. 1 – Sluneční soustava http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Planets2008.jpg
 • obr. 2 – hvězda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/He1523a.jpg
 • obr. 3 – protoplanetární disk http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Protoplanetary_disk.jpg
 • obr. 4 – stavba Země http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Jordens_inre_med_siffror.jpg
 • obr. 5 – atmosféra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Meteotek08_atmosfera03.jpg
 • obr. 6 – koráli a vodní rostliny http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coral_Beach%2C_Carraroe.JPG
 • obr. 7 – koloběh vody http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercycleczechhigh.jpg
 • obr. 8 – jednobuněčný organismus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Oscillatoria_sp.jpg?uselang=cs
 • obr. 9 – mnohobuněčné organismy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Phil-Anthozoa.jpg
 • obr. 10 – Slunce http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Orange_Sun_in_Boracay%2C_Philippines.jpg
 • obr. 11 – ozonová vrstva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Raggi_UV_e_Ozono.jpg
ad