רשות ניירות ערך
Download
1 / 19

מפת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

רשות ניירות ערך. מפת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות. ספטמבר, 2012 אלול, תשע"ב. חשיבותה של רג ולציה: קרן המטבע - רגולציה צריכה להיות אינטנסיבית, אקטיבית ומתערבת; רגולציה חזקה תורמת ליציבות בשוק ההון ולצמיחה כלכלית . SINGLE PASSPORT - רגולציה בינלאומית. האתגר :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

מפת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3468852

רשות ניירות ערך

מפת דרכים:

יעדים ותוכניות לשנים הקרובות

ספטמבר, 2012

אלול, תשע"ב


3468852

חשיבותה של רגולציה:

 • קרן המטבע - רגולציה צריכה להיות אינטנסיבית, אקטיבית ומתערבת; רגולציה חזקה תורמת ליציבות בשוק ההון ולצמיחה כלכלית.

 • SINGLE PASSPORT- רגולציה בינלאומית


3468852

האתגר:

 • שמירה על עניינם של המשקיעים- זיהוי כשלי שוק שעשויים

  לגרום לפגיעה במשקיעים, ומתן מענה רגולטורי במטרה להגן על המשקיעים.

 • התחשבות בעלויות הרגולציה על הגופים המפוקחים –

  הקלות בעומס הרגולטורי מבלי לפגום באיכות הפיקוח וההגנה עלהמשקיעים.


3468852

בתחילת השנה מונו צוותי עבודה לבחון:

 • 1. מה חסר בפיקוח (רגולציה)? מה נדרש לעשות?

 • 2.האם יש עומס רגולטורי? האם יש מקום להקל ולהפחיתעלויות לגופים המפוקחים?

 • דה-רגולציה:

 • הקלות בעומס רגולטורי, מבלי לפגום באיכות הפיקוח וההגנה על משקיעים.


3468852

 • צוותי הרשות:

 • יועמ"ש

 • תאגידים

 • השקעות

 • כלכלית

 • חקיקה

 • בינלאומית

 • פעילים

 • בשוק ההון:

 • נציגי משקיעים

 • גורמים מפוקחים

 • שומרי סף שונים


3468852

עקרונות

איזון

מידתיות

שקיפות

אכיפה

והרתעה


3468852

חיזוק תפקידם ואחריותם של שומרי הסף

רגולציה

דירקטוריון

יועצי פרוקסי

עורכי דין

נאמנים

חתמים

הנהלה

חברות דירוג

רואי חשבון

אנליסטים

מעריכי שווי

מוסדיים

ציבור


3468852

מתווה הפעילות במפת הדרכיםמבוסס על שלושה יסודות שלובים זה בזה:


3468852

רגולציה: הסדרת תחומי פעילות

לדוגמא:

 • פיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים (PCAOB)

 • הסדרת תחום ייעוץ למוסדיים (אנטרופי)

 • פרויקט שיפור וקיצור הדוחות

 • מבחנים ותנאים לחלוקת דיבידנד


3468852

רגולציה: נושאים נוספים בהסדרת תחומי פעילות

 • הסדרת תחום זירות מסחר

 • הסדרת תחום ברוקר-דילר

 • הסדרת תחום חברות הדירוג

 • הסדרת תחום תעודות הסל – ממשטר דיווח למשטר פיקוח

 • שינויים בתחום החיתום

 • טיפול במשבר האג"ח – הסדרי חוב

 • מודל גילוי לחברות רישום כפול שמנפיקות אג"ח בישראל


3468852

דה-רגולציה: הקלות למפוקחים

תחום התאגידים המדווחים

 • תשקיפי מדף

 • עיתוי הגשת דיווח מיידי

  תחום קרנות הנאמנות

 • ביטול חובה להגיש דוחות IFRS

 • פישוט הליכי אישור עסקאות ופעולות


3468852

דה-רגולציה: הקלות למפוקחים

תחום תעודת הסל:

 • דיווח כספי ברמת התעודה

 • פישוט מתכונת הדיווח (בדומה לקיים לגבי קרנות נאמנות)

 • הקלות בנוגע לשיווק ופרסום

  תחום בעלי הרישיון (יועצי השקעות, מנהלי תיקים):

 • ייעול ופישוט הליך בירור צרכי הלקוח

 • הקלות נוספות לחברות ניהול תיקים קטנות


3468852

מדרג רגולציה

 • הדילמה הרגולטורית: הגנה על ציבור המשקיעים תוך התחשבות בנטל הרגולטורי על גופים מפוקחים

 • נקבעו המלצות להקלות ספציפיות לגופים קטנים, לאחר שנבחנו השיקולים בעד ונגד מדרג רגולציה


3468852

הגדרת "תאגיד מדווח קטן"

 • שווי שוק – עד 300 מיליון שקלים חדשים

 • שיקול נוסף - שווי החזקות ציבור


3468852

מדרג רגולציה

תאגידים מדווחים "קטנים"

 • ביטול חובת פרסום דוח על הבקרה הפנימית (ISOX) ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית (הותרת החובה לצרף הצהרות מנהלים)

 • פטור מחובת גילוי בעניין סיכוני שוק

 • העלאת רף המהותיות לצירוף הערכות שווי, פטור מחובת צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה

  חברות ניהול תיקים "קטנות"

 • ביטול תחולת הוראת הרשות לבירור צרכי לקוח

 • צמצום חובת עדכון בירור צרכי לקוח


3468852

שקיפות ההליך הרגולטורי ופישוט יישום והטמעת הרגולציה

 • הרחבת שיתוף הציבור בהליכי חקיקה

 • מועד התחילה של הוראות רגולטוריות חדשות: קביעת תקופות היערכות ארוכות מהמקובל כיום

 • עיתוי פרסומן של הוראות רגולטוריות: ריכוז פרסומים חדשים למועדים ידועים מראש


3468852

פיתוח שוק

לדוגמא:

 • מינוי ועדה שתעסוק בקידום השקעות בחברות ציבוריות שפועלות בתחום המחקר והפיתוח

 • מערכת הצבעות באינטרנט

 • הפחתת עמלות הפצה

 • קרנות חוץ


3468852

פיתוח שוק – נושאים נוספים

 • At the Market Offerings

 • הכרה הדדית בתשקיפים ובדיווחים שוטפים (ESMA)

 • איגוח

 • קרנות סל

 • מערכת הפצה אלטרנטיבית

 • הגברת התחרות בתחום הברוקראז'

 • מערכת סליקה אוטומטית


3468852

תודה רבה


ad
 • Login