RDFP - PowerPoint PPT Presentation

Rozpočtová politika (
Download
1 / 4

  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RDFP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rdfp

  • Rozpočtová politika (budgetary) si klade za cíl eliminovat negativní důsledky tržních selhání (mikroekonomických a mimoekonomických). Zahrnuje soubor nástrojů, kterými se zabezpečuje finanční stránka hospodaření státu, kdy státní rozpočet soustřeďuje finanční zdroje na financování produkce veřejných statků, na tlumení negativních externalit, na sociálně motivovanou redistribuci důchodů. V rámci rozpočtové politiky vláda preferuje alokační a redistribuční funkci.


Rdfp

  • Fiskální politika (fiscal policy) je cílově orientována na eliminaci negativních důsledků makroekonomických tržních selhání. V rámci fiskální politiky vláda preferuje stabilizační funkci a očekává příznivý vliv veřejných financí na makroekonomické agregáty (produkt a zaměstnanost) a dosažení celkové makroekonomické rovnováhy.


Rdfp

  • Mezi rozpočtovou a fiskální politikou existují vzájemné vazby a příčinné souvislosti (kauzativum nexus). Na jedné straně opatření vlády realizovaná na příjmové či výdajové straně rozpočtu s typicky makroekonomickým záměrem mohou mít i mikroekonomické účinky, tj. diferencovaný dopad na důchodovou situaci domácností a firem.Na druhé straně opatření s jednoznačně mikroekonomickým rozpočtovým záměrem může mít makroekonomické důsledky(v podobě ovlivnění agregátní poptávky).


Rdfp

  • Daňová politika je cílově zaměřena na využívání souboru daňových instrumentů k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti. Věcně logickým projevem daňové politiky je úroveň fungování daňového systému. V souvislosti s daňovou politikou se často pojednává o daňových kvótách, o daňových reformách a o faktorech ovlivňujících úroveň fungování daňového systému.


  • Login