Qari mill-Ktieb ta' Neħemija Ne ħ 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 - PowerPoint PPT Presentation

Qari mill-Ktieb ta'
Download
1 / 35

 • 219 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Qari mill-Ktieb ta' Neħemija Ne ħ 8, 1-4a. 5-6. 7b-12. Esdra fetaħ il-Ktieb tal-Liġi u bierek il-Mulej, u l-poplu kollu wieġeb: Ammen, Ammen!. F’dak iż-żmien, il-poplu kollu nġabar flimkien

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Qari mill-Ktieb ta' Neħemija Ne ħ 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Qari mill-Ktieb ta' Neħemija

Neħ 8, 1-4a. 5-6. 7b-12

Esdra fetaħ il-Ktieb tal-Liġi u bierek il-Mulej, u l-poplu kollu wieġeb: Ammen, Ammen!


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

F’dak iż-żmien, il-poplu kollu nġabar flimkien

fil-misraħ ta’ quddiem Bieb l-Ilma, u talbu lil Esdra l-iskriba biex iġib il-Ktieb tal-Liġi ta’ Mosè li l-Mulej kien ta lil Iżrael.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Kien l-ewwel tas-seba’ xahar mela, u Esdra

l-qassis ġieb il-Liġi quddiem il-ġemgħa, li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn, li kienu jifhmu dak li


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

jisimgħu.

U mis-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem

l-irġiel, in-nisa, u dawk li kienu kapaċi jifhmu, iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem Bieb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

l-Ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma’ l-qari tal-Ktieb tal-Liġi. Esdra

l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam, li kienu waqqfu għall-okkażjoni.

Esdra fetaħ il-Ktieb u rah


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

kulħadd jagħmel dan billi

kien fil-għoli ’l fuq

mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bilwieqfa. U Esdra bierek il-Mulej, Alla l-kbir, u

l-poplu kollu b’idejh


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

 • merfugħin ’il fuq wieġeb:

 • “Ammen, ammen.”

 • U nxteħtu għarkupptejhom b’wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-Mulej.

 • Il-Leviti, qagħdu jgħallmu l-Liġi lill-poplu, u l-poplu


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

baqa’ wieqaf fejn kien.

Dawn qraw mill-Ktieb

tal-Liġi b’mod li jiftiehem, fissruh, u spjegaw il-qari. Imbagħad Neħemija, li kien

il-gvernatur, Esdra,


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

il-qassis u skriba, u

l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu, qalu lin-nies kollha:

“Dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-Mulej Alla tagħkom. Titnikktux u


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

 • tibkux!”

 • Għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sama’

 • kliem l-Liġi.

 • U żiedu jgħidulhom:

 • “Morru u kulu laħam imsemmen u ixorbu nbid


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

 • ħelu, u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibagħtulu sehem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-Mulej. La ssewdux qalbkom, għax

 • il-ferħ tal-Mulej


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

il-qawwa tagħkom.”

U l-Leviti komplew iqawwu qalb il-poplu u jgħidulu:

“Isktu! Dan hu jum qaddis. La ssewdux qalbkom.”


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob, u jibgħat jaqsam ma’ ħaddieħor, u biex jagħmel

festa b’ferħ kbir, għax kien fehem dak kollu li kienu għallmuh.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Il-Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Salm Responsorjali

R:/ Il-preċetti

tal-Mulej dritti,

u jferrħu l-qalb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Il-liġi tal-Mulej perfetta,

u tagħti l-ħajja;

ix-xhieda tal-Mulej

hi sewwa,

u tgħallem lil min ma jafx.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

R:/ Il-preċettital-Mulejdritti, u jferrħu l-qalb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Il-preċetti tal-Mulej dritti,

u jferrħu l-qalb;

il-kmandament tal-Mulej safi,

u jdawwal l-għajnejn.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

R:/ Il-preċettital-Mulejdritti, u jferrħu l-qalb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Il-biża’ tal-Mulej sinċier,

u jibqa’ għall dejjem;

il-ġudizzji tal-Mulej

sewwa,

u mseddqa għalkollox.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

R:/ Il-preċettital-Mulejdritti, u jferrħu l-qalb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Egħżeż mid-deheb,

mid-deheb l-aktar fin,

oħla mill-għasel

u mill-qtar tax-xehda.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

R:/ Il-preċettital-Mulejdritti, u jferrħu l-qalb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Hallelujah, Hallelujah Hallelujah

Is-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu

fl-Evanġelju

Hallelujah, Hallelujah


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

 • Qari

 • Mill-Evanġelju

 • skontSan Luqa

 • Lq10, 1-12

 • GlorjalilekMulej

Jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

F’dak iż-żmien, il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu.

U qalilhom:

“Il-ħsad huwa kbir, imma


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema

għall-ħsad tiegħu. Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup.


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu li ħadd.

Fid-dar fejn tidħlu,

l-ewwel għidu: <Is-sliem lil din id-dar!> U jekk fiha jkun hemm min iħobb


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu; jekk le,

it-tislima tagħkom terġa’ lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja, u kulu u ixorbu milli jkollhom huma, għax


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqogħdux idduru minn familja għal oħra.

F’kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom; fejqu


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

l-morda li jkun hemm; u lin-nies għidulhom:

<Is-Saltna ta’ Alla waslitilkom.> Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

fil-pjazez tagħha u għidu:

<Sa t-trab ta’ beltkom

infarfru minn ma’ riġlejna, u nħalluh għalikom.

Imma kunu afu dan:

is-Saltna ta’ Alla waslet.>


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt.”


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mill ktieb ta ne emija ne 8 1 4a 5 6 7b 12

ĦSIEB


 • Login