DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE - PowerPoint PPT Presentation

Dziecko 6 letnie ju w szkole
Download
1 / 31

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dziecko 6 letnie ju w szkole

DZIECKO 6 LETNIEJUŻ W SZKOLE

PORZĄDEK SPOTKANIA: - POWITANIE- ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCYM PÓJŚCIA 6 -LATKÓW DO SZKÓŁ - OMÓWIENIE ZMIAN W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ JAKIE NASTĄPIĄ Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2009 W PRZEDSZKOLU I W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - PRZEDSTAWIENIE OFERTY SZKOŁY DLA SZEŚCIOLATKÓW, ZGŁASZANIE PRZEZ RODZICÓW PROPOZYCJI W TYM ZAKRESIE- ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dlaczego szkoła!?

Szkoła podstawowa:

 • rozwijanie umiejętności

 • wyposażanie w wiedzę

 • rozbudzanie zainteresowań

 • indywidualizacja, zwiększanie szans edukacyjnych

 • dobra opieka

 • wsparcie wychowawcze


Dziecko 6 letnie ju w szkole

STAN PRAWNY DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA SZEŚCIOLATKÓW DO SZKÓŁ

 • Nie będzie obowiązywał harmonogram obniżenia wieku szkolnego, tak jak wcześniej proponowało MEN. Do szkoły zostaną przyjęte sześciolatki, których rodzice o to wystąpią, bez względu na miesiąc urodzenia.

 • Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w najbliższych trzech latach będzie posiadanie przez szkołę umożliwiających to warunków organizacyjnych (o tym, czy placówka spełnia takie warunki, będzie decydował dyrektor placówki) oraz wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

 • Z poprawek do projektu ustawy oświatowej przyjętych w Senacie 5 lutego wynika, że w najbliższych trzech latach o tym, czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole, decydować będą rodzice i dyrektor szkoły.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

 • Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, to będzie mógł być przyjęty

  do szkoły, jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-

  pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki.

 • O tym, czy dziecko idzie do szkoły w wieku sześciu lat, decyduje rodzic.

  To znaczy, że nawet jeśli szkoła będzie dobrze przygotowana, rodzice

  będą mogli powiedzieć "nie".

 • Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 2012

  do szkoły podstawowej obowiązkowo mają trafić wszystkie sześciolatki.

  Od 2009 r. pięciolatki mają mieć prawo do przedszkola, a od 2011r.

  obowiązkowo zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest spójna z podstawą programową kształcenia zintegrowanego. Przedszkole jest włączone do procesu edukacyjnego.

Duży nacisk na kształtowanie:

 • procesów poznawczych, a zwłaszcza uwagi, pamięci i myślenia (rozumowanie i wnioskowanie o zmianach, myślenie przyczynowo-skutkowe, myslenie pojęciowo-klasyfikacyjne)

 • percepcji słuchowej, wzrokowej

 • koordynacji wzrokowej, ruchowej

 • rozumienia stosunków przestrzennych

 • gotowości emocjonalnej i społecznej, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach

 • rozwoju samodzielności


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Przedszkole


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Szkoła


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Płynny start szkolny

diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców

łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej

opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy

wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf …

Nowa podstawa programowa jest dostosowana do poziomu dziecka 6-letniego

Przedszkole

Szkoła podstawowa


Dziecko 6 letnie ju w szkole

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych

lub rekreacyjnych do wyboru

od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego

Nowa podstawa programowa jest dostosowana do poziomu dziecka 6-letniego

Przedszkole

Szkoła podstawowa


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Szkoła Podstawowa Nr 28

im. Alojzego Szewczyka

Nasze motto:

„Jesteśmy szkołą, która kształci na miarę XXI wieku”


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Świetlica szkolna 7:00 – 17:00

Ciepłą i przytulną świetlicą szkolną, w której wychowankowie mogą liczyć na opiekę, pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Świetlica szkolna 7:00 – 17:00


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Opieka Pedagoga Szkolnego

Zapewniamy wykwalifikowaną pomoc pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Multimedialna biblioteka

Przyjazną dla uczniów biblioteką szkolną

z bogatym księgozbiorem, w której organizowane są liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Powstało też multimedialne centrum edukacyjne dla uczniów

i nauczycieli.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Dwie pracownie komputerowe

Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownią komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania, którą szkoła otrzymała w roku 2005 ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Przygotowujemy się do uzyskania certyfikatu INTERKLASA

Dwie pracownie komputerowe


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

Sala gimnastyczna

Nowoczesną

i przestronną salą gimnastyczną z bogatym zapleczem sportowym.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Zaplecze socjalne

Stołówka

Dysponujemy dużą przestrzenną stołówką, gdzie dzieci mogą zjeść drugie śniadanie i obiad. Każde dziecko otrzymuje też codziennie bezpłatny kartonik mleka.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Zaplecze socjalne

Szatnie dla dzieci

Uczniowie naszej szkoły dysponują szafkami, gdzie mogą zostawić swoje ubrania oraz książki i zeszyty.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Języków obcych uczymy się nie tylko w klasie lekcyjnej

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowych programach: Sokrates Comenius oraz eTwinning, dzięki którym nasi uczniowie mogą podróżować po świecie i nawiązywać kontakty ze swoimi rówieśnikami z innych krajów.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Program Socrates Comenius

W ramach programu Socrates Comenius współpracowaliśmy z pięcioma partnerskimi szkołami. Wspólnie realizowaliśmy program „Care for Me”. Byliśmy w Birkfield (w Austrii), w Gorizii (we Włoszech), w Barcelonie i w tureckim mieście Aydin oraz na Litwie.

Na dzień dzisiejszy nawiązaliśmy kontakt z Finlandią, Maltą, Wielką Brytanią, Norwegią, Francją oraz Czechami. Przygotowujemy się do nowego projektu.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Program Socrates Comenius

W naszej szkole od października do grudnia gościł Włoch Paolo Pulsoni i prowadził zajęcia w języku włoskim przybliżając naszym uczniom tradycje, kulturę i język włoski.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Organizujemy liczne imprezy środowiskowe

„A u nas w Kamieniu” – to coroczna impreza regionalna, na której nie brakuje muzyki, tańca i specjałów przygotowanych przez gospodynie

z Kamienia …


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Organizujemy liczne imprezy środowiskowe

Tradycyjnie we wrześniu organizujemy Dożynki.

Rok szkolny kończymy Piknikiem rodzinnym


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Organizujemy liczne imprezy środowiskowe

Podczas uroczystych spotkań honorujemy tytułem „Przyjaciela szkoły”, osoby, które nie pozostają obojętne na potrzeby naszej szkoły.

Kultywujemy siedmioletnią już tradycję obchodów w naszej szkole Dnia Seniora.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Naszym uczniom proponujemy

naukę języka angielskiego od klasy I do VI

w klasie V i VI uczęszczają na lekcje drugiego języka obcego, jakim jest język francuski

prowadzenie nauczania on-line

realizujemy programy dydaktyczno- wychowawcze:

Szkoła równych szans - wielki sprawdzian, Szkoła Globalna, Szkoła bez Przemocy, Przyjaciele Zippiego, Mleko z klasą, Pajacyk


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Naszym uczniom proponujemy

prowadzenie zajęć z rytmiki, taekwondo,

gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej

naukę pływania na basenie krytym od I klasy

pozalekcyjne zajęcia sportowe od I klasy, zielone szkoły dla klas III i VI

wsparcie logopedy – prowadzenie zajęć logopedycznych


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Kultywujemy tradycję oszczędzania

Nasza szkoła już od pięciu lat bierze udział w konkursie

„DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO – JUTRO W PKO”.

W roku szkolnym 2005/2006 zdobyliśmy III nagrodę w regionalnym etapie tego konkursu! Rok później srebrną odznakę w tym roku złotą.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Nasze nagrody i wyróżnienia

Za działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoła została wyróżniona licznymi certyfikatami:

Certyfikat COGITO (szkoła uczy myśleć)

Certyfikat „SZKOŁY Z KLASĄ”

Certyfikat LEGO (szkoła uczy czytać)

Certyfikat AGO (szkoła uczy działać)


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Nasze nagrody i wyróżnienia

Jako jedyna placówka w mieście dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat „ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI”. Certyfikat przyznało nam Śląskie Kuratorium Oświaty.

Certyfikat „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” został nam przyznany na lata 2005 – 2008.


Dziecko 6 letnie ju w szkole

Taki jest nasz absolwent


 • Login