ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA
Download
1 / 78

Zakład Estetyki Literackiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA specjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia. Zakład Estetyki Literackiej. http://www.performlit.amu.edu.pl/ perflit@amu.edu.pl Zakład Estetyki Literackiej: http://www.estetyka.amu.edu.pl. Estetyka literacka. ...i performatywna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Zakład Estetyki Literackiej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zak ad estetyki literackiej

ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNAspecjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia

Zakład Estetyki Literackiej

http://www.performlit.amu.edu.pl/

perflit@amu.edu.pl

Zakład Estetyki Literackiej:http://www.estetyka.amu.edu.pl


Estetyka literacka

Estetyka literacka...


I performatywna

...i performatywna


Zak ad estetyki literackiej

Charakter kultury współczesnej podlega ciągłym

procesom przekształcania,

które można wyrazić jako przejście

od schematu narracyjnego do dramatycznego.


Zak ad estetyki literackiej

Zmiany w praktyce

artystycznej, interpretacyjnej i krytycznej

wymagają także przekształceń

w zakresie

uczestnictwa w sztuce i jej percepcji


Performatywno

Performatywność

wytwarzanie rzeczywistości w języku / w działaniu

 Odgrywanie / inscenizowanie / przedstawianie

(tekstu, tożsamości, działań, norm, gestów itp.) 

 dramatyczność – niereferencyjność / autoreferencyjność

 ustanawianie sensu w procesie prób

 chwiejność;

niejednoznaczność, zależność od kontekstu


Zak ad estetyki literackiej

KONIECZNE WYDAJE SIĘ DZISIAJ

 • Sprawne poruszanie się w zakresie szeroko pojętejwiedzy o kulturze,

  a zwłaszcza:

  • literaturoznawstwa

  • estetyki

  • refleksji o dramacie

 • Opracowywanie i stosowanie reguł performatykido

  badania, krytyki i interpretacji w zakresie

  literaturoznawstwa i estetyki


Zak ad estetyki literackiej

dlatego w ramach edukacji polonistycznej

proponujemy

SPECJALNOŚĆ

Chris Burden


Zak ad estetyki literackiej

dlatego w ramach edukacji polonistycznej

proponujemy

SPECJALNOŚĆ

ESTETYKA LITERACKAI PERFORMATYWNAna studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia

Chris Burden


Zak ad estetyki literackiej

Hermann Nitsch


Zak ad estetyki literackiej

Franko B.


W ramach specjalno ci

W RAMACH SPECJALNOŚCI

Przekazujemy wiedzę na temat

nowych kategorii estetycznych

proponujemy WARSZTATOWĄ FORMUŁĘ

prowadzenia większości zajęć

i podejmujemy próbyformułowania sądów

na podstawie

obserwacji

sztuki współczesnej


Zak ad estetyki literackiej

Banksy


Zak ad estetyki literackiej

Banksy


Zak ad estetyki literackiej

Przygotowujemydo pracy m. in. w

 • mediach,

 • wystawiennictwie,

 • reklamie,

 • ośrodkach terapii przez sztukę;

 • w teatrze,

 • w krytyce literackiej, artystycznej i teatralnej

 • w organizacji festiwali

 • w redakcjach


Zak ad estetyki literackiej

Banksy


Zak ad estetyki literackiej

Pieter Bruegel,Ślepcy


Zak ad estetyki literackiej

Banksy


Zak ad estetyki literackiej

Nie zapominamy jednak ohistorii:

 • prezentujemy przegląd doktryn estetycznych

 • zachęcamy do poznawania i reinterpretacji dawnych

  teorii i poetyk tworzenia

 • przedstawiamy różne teorie performatywności, wiążąc estetykęz koncepcją poznania dramatycznego


Zak ad estetyki literackiej

Hieronim Bosch, Kuglarz (Kuglarskie sztuczki) I poł. XVI w.


Zak ad estetyki literackiej

Proponowane przez nas zajęcia WARSZTATOWE będą próbą

przepisania teorii na praktykę (i odwrotnie);

stworzenianowego językadyskursu akademickiego,który wymagawyrażenia przez działanie.

Podstawowe metody pracyopierają się na:

 • warsztatowym charakterze wielu zajęć

 • ożywieniu dyskursu pomiędzy środowiskiem akademickim i artystycznym

 • dokonywaniu inscenizacji scenicznych i tekstualnych

 • interpretacji rozumianej jako współtworzenie dzieła


Zak ad estetyki literackiej

Uczestnicy zajęć

odnosząc się do pojęć

doświadczenia i przeżycia estetycznego

będą uczyć się metod czytania świata

poprzez reguły sztuki

i mechanizmy charakterystyczne dla

fenomenu teatru.


Proponujemy zaj cia prowadzone przez

Proponujemy zajęcia prowadzone przez

 • pracowników Zakładu Estetyki Literackiej

 • innych pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

 • gościnnewykłady i warsztaty

  prowadzone przez specjalistów(teoretyków i praktyków) różnych dyscyplin:

  • dziennikarzy i redaktorów, wydawców;

  • artystów, performerów, reżyserów, aktorów, choreografów;

  • fotografików, plastyków;

  • pracowników muzeów, kuratorów, kustoszy, konserwatorów


Zak ad estetyki literackiej

H. Bosch, Leczenie z głupoty


Przedmioty specjalizacyjne i rok 1 semestr

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEI rok, 1 semestr

 • WARSZTAT BADAŃ ESTETYCZNYCH

 • WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE (przyjemność sceny)

 • AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR


Przedmioty specjalizacyjne i rok 2 semestr

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEI rok, 2 semestr

 • WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH

 • ARTETERAPIA

 • WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM


Przedmioty specjalizacyjne ii rok 3 semestr

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEII rok, 3 semestr

 • ESTETYKA FILMU i MEDIÓW INTERAKTYWNYCH

 • WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH

 • WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI


Przedmioty specjalizacyjne ii rok 4 semestr

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEII rok, 4 semestr

 • WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu)

 • KURATORSTWO LITERATURY, SZTUKI i TEATRU


Warsztaty

Warsztaty

Thomas Allen


Warsztaty1

WARSZTATY


Warsztaty2

Warsztaty

T. Kantor, Lekcja Anatomii


Warsztaty3

Warsztaty


Warsztat bada estetycznych

WARSZTAT BADAŃ ESTETYCZNYCH

Warsztatowa analiza i praktyka różnych praktyk estetycznych (np. estetyka jako teoria poznania, filozoficzna refleksja nad sztuką, wiedza dotycząca historycznych teorii estetycznych czy praktyczne wymiary krytyki artystycznej),

 • Współczesne „specjalizacje” estetyki (np. estetyka pragmatyczna, estetyka performatywna, somatoestetyka, neuroestetyka).

 • Wybrane kategorie estetyczne

  • tradycyjne (np. piękno, wzniosłość, tragizm)

  • współczesne (np. absurd, kicz, brutalizm)


Zak ad estetyki literackiej

WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE (przyjemność sceny)

 • Praktyka funkcjonowania rozmaitych gatunków i stylów działań performatywnych.

 • Warsztatowa prezentacja zasad organizujących najważniejsze gatunki teatralne i dziedziny twórczości widowiskowej przekraczające paradygmat teatralny (happening, taniec, performance art, body art, video performance).

 • Narzędzia prezentacji skoncentrowane na ciele aktora / performera i obejmujące takie płaszczyzny prezentacji, jak scenografia, światło, przestrzeń, dźwięk i media audiowizualne.


Przyjemno sceny

przyjemność sceny


Autoprezentacja i sztuka pr

AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR

Marina Abramovic, Art Must Be Beautiful, Artist must Be Beautiful


Zak ad estetyki literackiej

M. Abramovic, Ulay


Warsztat bada kulturowych

WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH

 • Vito Acconci,Three Relationship Studies(1970)


Zak ad estetyki literackiej

WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH

 • Warsztat prezentujący specyfikę badań nad kulturą, z wykorzystaniem narzędzi i metod z zakresu antropologii, socjologii, historii sztuki.

 • Istotne ćwiczenie dotyczyć będzie formułowania pytań oraz analizy i interpretacji różnorodnych tekstów i zjawisk kulturowych.

 • Warsztaty przygotowują do zrealizowania projektu badawczego z pomocą poznanych metod badawczych

 • Formą zaliczenia przedmiotu jest własny projekt badawczy realizowany w czasie całego semestru, a następnie prezentowany i dyskutowany na forum grupy.


Arteterapia

ARTETERAPIA

 • Stelarc, The Third Hand


Warsztat bada nad teatrem i dramatem

WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM


Warsztat bada nad teatrem i dramatem1

WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM

Zajęcia warsztatowe prowadzące do głębszego poznania praktycznego różnych form dramatu oraz tendencji scenograficznych w teatrze XX wieku.

Praktycznie badane będą

 • najważniejsze kierunki w sztuce (secesja, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm, kubizm, surrealizm, abstrakcjonizm)

 • wpływ wybranych osobowości twórczych na praktykę dramatyczną i projekty inscenizacyjne (np. S. Wyspiański, A. Czechow, S. I. Witkiewicz, T. Kantor).

 • wpływ kina i fotografii na estetykę sceny

 • wpływ nauk psychologicznych na sposoby ukazywania obrazów w teatrze i prezentację postaci


Zak ad estetyki literackiej

Pippilotti Rist


Zak ad estetyki literackiej

ESTETYKA FILMU i MEDIÓW INTERAKTYWNYCH


Warsztat bada performatywnych

WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH


Warsztat bada performatywnych1

WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH

Warsztat wykorzystujący pojęcia z zakresu performatywności jako dziedziny organizującej dyskurs estetyczny i dostarczającej specyficznych narzędzi badawczych w obszarze kultury.

Proponowane problemy badawcze dotyczyć będą między innymi sztuki buntu, sztuki krytycznej, autokreacji w sztuce i sztuki autokreacji, performansu w sieci, architektury ciała, estetyki w urbanistyce czy land artu.


Zak ad estetyki literackiej

Pippilotti Rist, Gravity be my Friend


Zak ad estetyki literackiej

WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI

Warsztat wykorzystujący neuroestetykę i związki estetyki z teorią poznania w procesie wizualizacji. Tematy dyskusji i ćwiczeń to m. in.:

 • Doświadczenie wizualne jako poznanie performatywne (pojęcia obrazu, kultury wizualnej, sztuk wizualnych, sztuk wykonawczych).

 • Refleksje związane z analizami konkretnych obrazów

 • Estetyka „tekstów łączonych” (foto-teksty, kolaże, montaże itp.) i „tekstów splątanych” ( cinemagraphs, dramaty interaktywne, storytelling, teatr cieni, portrety performatywne itp).

  Pokazane i analizowane będą „pułapki umysłu” wytwarzające anamorfozy, dyskurs synestezyjny, sztuki splątane, obrazy zależne od przebiegu i charakteru naszej obserwacji.

Pippilotti Rist, Gravity be my Friend


Zak ad estetyki literackiej

Pippilotti Rist


Warsztat literacki

Warsztat literacki

WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu)


Zak ad estetyki literackiej

Przyjemność tekstu


Byron

Byron


Keats

Keats


Zak ad estetyki literackiej

Wilde


Witkacy

Witkacy


Zak ad estetyki literackiej

KURATORSTWO LITERATURY,

SZTUKI i TEATRU

 • Zajęcia wprowadzające problematykę animacji i projektowania kultury, jej obiegów we współczesnym świecie i uwarunkowań rynkowych.

 • Nacisk położony zostanie na nowe zjawisko zarządzania literaturą istniejące wobec zmieniających się wyznaczników ontologii literatury (wyrażanej w odmiennych, często współistniejących, formułach: sieciowej, drukowanej, plastycznej itp., : wystawianą, wydawaną, wykonywaną, archiwizowaną itp.)

 • Ważny zakres tematyczny dotyczyć będzie informacji o źródłach finansowania, etapach i sposobach przygotowania projektu wydarzenia artystycznego, zagadnień z zakresu produkcji i zadań kuratorskich.


Praktyki i sta e

PRAKTYKI I STAŻE

MUZEA


Galerie

GALERIE


Teatry

TEATRY


Media

MEDIA


Instytucje

INSTYTUCJE


Festiwale

FESTIWALE


Spotkania wyk ady warsztaty

SPOTKANIA, WYKŁADY, WARSZTATY


Zak ad estetyki literackiej

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową

do prof. Anny Krajewskiej

akraj@amu.edu.pl

Chris Burden


Zak ad estetyki literackiej

dziękujemy

ZAPRASZAMY

Chris Burden


Zak ad estetyki literackiej

Zgłoszenia do prof. Anny Krajewskiej

akraj@amu.edu.pl

Zakład Estetyki Literackiej

http://www.performlit.amu.edu.pl/

perflit@amu.edu.pl

Zakład Estetyki Literackiej:http://www.estetyka.amu.edu.pl


ad
 • Login