slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zakład Estetyki Literackiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Zakład Estetyki Literackiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNA specjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia. Zakład Estetyki Literackiej. http://www.performlit.amu.edu.pl/ [email protected] Zakład Estetyki Literackiej: http://www.estetyka.amu.edu.pl. Estetyka literacka. ...i performatywna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zakład Estetyki Literackiej' - vera-bray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ESTETYKA LITERACKA I PERFORMATYWNAspecjalizacja na studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia

Zakład Estetyki Literackiej

http://www.performlit.amu.edu.pl/

[email protected]

Zakład Estetyki Literackiej:http://www.estetyka.amu.edu.pl

slide4
Charakter kultury współczesnej podlega ciągłym

procesom przekształcania,

które można wyrazić jako przejście

od schematu narracyjnego do dramatycznego.

slide5

Zmiany w praktyce

artystycznej, interpretacyjnej i krytycznej

wymagają także przekształceń

w zakresie

uczestnictwa w sztuce i jej percepcji

performatywno
Performatywność

wytwarzanie rzeczywistości w języku / w działaniu

 Odgrywanie / inscenizowanie / przedstawianie

(tekstu, tożsamości, działań, norm, gestów itp.) 

 dramatyczność – niereferencyjność / autoreferencyjność

 ustanawianie sensu w procesie prób

 chwiejność;

niejednoznaczność, zależność od kontekstu

slide9
KONIECZNE WYDAJE SIĘ DZISIAJ
 • Sprawne poruszanie się w zakresie szeroko pojętejwiedzy o kulturze,

a zwłaszcza:

  • literaturoznawstwa
  • estetyki
  • refleksji o dramacie
 • Opracowywanie i stosowanie reguł performatykido

badania, krytyki i interpretacji w zakresie

literaturoznawstwa i estetyki

slide10

dlatego w ramach edukacji polonistycznej

proponujemy

SPECJALNOŚĆ

Chris Burden

slide11

dlatego w ramach edukacji polonistycznej

proponujemy

SPECJALNOŚĆ

ESTETYKA LITERACKAI PERFORMATYWNAna studiach dziennych filologii polskiej drugiego stopnia

Chris Burden

w ramach specjalno ci
W RAMACH SPECJALNOŚCI

Przekazujemy wiedzę na temat

nowych kategorii estetycznych

proponujemy WARSZTATOWĄ FORMUŁĘ

prowadzenia większości zajęć

i podejmujemy próbyformułowania sądów

na podstawie

obserwacji

sztuki współczesnej

slide17
Przygotowujemydo pracy m. in. w
 • mediach,
 • wystawiennictwie,
 • reklamie,
 • ośrodkach terapii przez sztukę;
 • w teatrze,
 • w krytyce literackiej, artystycznej i teatralnej
 • w organizacji festiwali
 • w redakcjach
slide21
Nie zapominamy jednak ohistorii:
 • prezentujemy przegląd doktryn estetycznych
 • zachęcamy do poznawania i reinterpretacji dawnych

teorii i poetyk tworzenia

 • przedstawiamy różne teorie performatywności, wiążąc estetykęz koncepcją poznania dramatycznego
slide23
Proponowane przez nas zajęcia WARSZTATOWE będą próbą

przepisania teorii na praktykę (i odwrotnie);

stworzenianowego językadyskursu akademickiego,który wymagawyrażenia przez działanie.

Podstawowe metody pracyopierają się na:

 • warsztatowym charakterze wielu zajęć
 • ożywieniu dyskursu pomiędzy środowiskiem akademickim i artystycznym
 • dokonywaniu inscenizacji scenicznych i tekstualnych
 • interpretacji rozumianej jako współtworzenie dzieła
slide24
Uczestnicy zajęć

odnosząc się do pojęć

doświadczenia i przeżycia estetycznego

będą uczyć się metod czytania świata

poprzez reguły sztuki

i mechanizmy charakterystyczne dla

fenomenu teatru.

proponujemy zaj cia prowadzone przez
Proponujemy zajęcia prowadzone przez
 • pracowników Zakładu Estetyki Literackiej
 • innych pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • gościnnewykłady i warsztaty

prowadzone przez specjalistów(teoretyków i praktyków) różnych dyscyplin:

  • dziennikarzy i redaktorów, wydawców;
  • artystów, performerów, reżyserów, aktorów, choreografów;
  • fotografików, plastyków;
  • pracowników muzeów, kuratorów, kustoszy, konserwatorów
przedmioty specjalizacyjne i rok 1 semestr
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEI rok, 1 semestr
 • WARSZTAT BADAŃ ESTETYCZNYCH
 • WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE (przyjemność sceny)
 • AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR
przedmioty specjalizacyjne i rok 2 semestr
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEI rok, 2 semestr
 • WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH
 • ARTETERAPIA
 • WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM
przedmioty specjalizacyjne ii rok 3 semestr
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEII rok, 3 semestr
 • ESTETYKA FILMU i MEDIÓW INTERAKTYWNYCH
 • WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH
 • WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI
przedmioty specjalizacyjne ii rok 4 semestr
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNEII rok, 4 semestr
 • WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu)
 • KURATORSTWO LITERATURY, SZTUKI i TEATRU
warsztaty
Warsztaty

Thomas Allen

warsztaty2
Warsztaty

T. Kantor, Lekcja Anatomii

warsztat bada estetycznych
WARSZTAT BADAŃ ESTETYCZNYCH

Warsztatowa analiza i praktyka różnych praktyk estetycznych (np. estetyka jako teoria poznania, filozoficzna refleksja nad sztuką, wiedza dotycząca historycznych teorii estetycznych czy praktyczne wymiary krytyki artystycznej),

 • Współczesne „specjalizacje” estetyki (np. estetyka pragmatyczna, estetyka performatywna, somatoestetyka, neuroestetyka).
 • Wybrane kategorie estetyczne
  • tradycyjne (np. piękno, wzniosłość, tragizm)
  • współczesne (np. absurd, kicz, brutalizm)
slide39

WARSZTAT: TEATR i PERFORMANCE (przyjemność sceny)

 • Praktyka funkcjonowania rozmaitych gatunków i stylów działań performatywnych.
 • Warsztatowa prezentacja zasad organizujących najważniejsze gatunki teatralne i dziedziny twórczości widowiskowej przekraczające paradygmat teatralny (happening, taniec, performance art, body art, video performance).
 • Narzędzia prezentacji skoncentrowane na ciele aktora / performera i obejmujące takie płaszczyzny prezentacji, jak scenografia, światło, przestrzeń, dźwięk i media audiowizualne.
autoprezentacja i sztuka pr
AUTOPREZENTACJA i SZTUKA PR

Marina Abramovic, Art Must Be Beautiful, Artist must Be Beautiful

warsztat bada kulturowych
WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH
 • Vito Acconci,Three Relationship Studies(1970)
slide44

WARSZTAT BADAŃ KULTUROWYCH

 • Warsztat prezentujący specyfikę badań nad kulturą, z wykorzystaniem narzędzi i metod z zakresu antropologii, socjologii, historii sztuki.
 • Istotne ćwiczenie dotyczyć będzie formułowania pytań oraz analizy i interpretacji różnorodnych tekstów i zjawisk kulturowych.
 • Warsztaty przygotowują do zrealizowania projektu badawczego z pomocą poznanych metod badawczych
 • Formą zaliczenia przedmiotu jest własny projekt badawczy realizowany w czasie całego semestru, a następnie prezentowany i dyskutowany na forum grupy.
arteterapia
ARTETERAPIA
 • Stelarc, The Third Hand
warsztat bada nad teatrem i dramatem1
WARSZTAT BADAŃ NAD TEATREM i DRAMATEM

Zajęcia warsztatowe prowadzące do głębszego poznania praktycznego różnych form dramatu oraz tendencji scenograficznych w teatrze XX wieku.

Praktycznie badane będą

 • najważniejsze kierunki w sztuce (secesja, naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm, kubizm, surrealizm, abstrakcjonizm)
 • wpływ wybranych osobowości twórczych na praktykę dramatyczną i projekty inscenizacyjne (np. S. Wyspiański, A. Czechow, S. I. Witkiewicz, T. Kantor).
 • wpływ kina i fotografii na estetykę sceny
 • wpływ nauk psychologicznych na sposoby ukazywania obrazów w teatrze i prezentację postaci
warsztat bada performatywnych1
WARSZTAT BADAŃ PERFORMATYWNYCH

Warsztat wykorzystujący pojęcia z zakresu performatywności jako dziedziny organizującej dyskurs estetyczny i dostarczającej specyficznych narzędzi badawczych w obszarze kultury.

Proponowane problemy badawcze dotyczyć będą między innymi sztuki buntu, sztuki krytycznej, autokreacji w sztuce i sztuki autokreacji, performansu w sieci, architektury ciała, estetyki w urbanistyce czy land artu.

slide54

WARSZTAT BADAŃ NAD SZTUKAMI WIZUALNYMI I PERFORMATYWNYMI

Warsztat wykorzystujący neuroestetykę i związki estetyki z teorią poznania w procesie wizualizacji. Tematy dyskusji i ćwiczeń to m. in.:

 • Doświadczenie wizualne jako poznanie performatywne (pojęcia obrazu, kultury wizualnej, sztuk wizualnych, sztuk wykonawczych).
 • Refleksje związane z analizami konkretnych obrazów
 • Estetyka „tekstów łączonych” (foto-teksty, kolaże, montaże itp.) i „tekstów splątanych” ( cinemagraphs, dramaty interaktywne, storytelling, teatr cieni, portrety performatywne itp).

Pokazane i analizowane będą „pułapki umysłu” wytwarzające anamorfozy, dyskurs synestezyjny, sztuki splątane, obrazy zależne od przebiegu i charakteru naszej obserwacji.

Pippilotti Rist, Gravity be my Friend

warsztat literacki
Warsztat literacki

WARSZTAT LITERACKI (przyjemność tekstu)

slide63

KURATORSTWO LITERATURY,

SZTUKI i TEATRU

 • Zajęcia wprowadzające problematykę animacji i projektowania kultury, jej obiegów we współczesnym świecie i uwarunkowań rynkowych.
 • Nacisk położony zostanie na nowe zjawisko zarządzania literaturą istniejące wobec zmieniających się wyznaczników ontologii literatury (wyrażanej w odmiennych, często współistniejących, formułach: sieciowej, drukowanej, plastycznej itp., : wystawianą, wydawaną, wykonywaną, archiwizowaną itp.)
 • Ważny zakres tematyczny dotyczyć będzie informacji o źródłach finansowania, etapach i sposobach przygotowania projektu wydarzenia artystycznego, zagadnień z zakresu produkcji i zadań kuratorskich.
slide77

dziękujemy

ZAPRASZAMY

Chris Burden

slide78

Zgłoszenia do prof. Anny Krajewskiej

[email protected]

Zakład Estetyki Literackiej

http://www.performlit.amu.edu.pl/

[email protected]

Zakład Estetyki Literackiej:http://www.estetyka.amu.edu.pl

ad