Brytyjskie media elektroniczne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

British Broadcasting Company. BBC przyjmowana za modelowa dla formy medi?w publicznych, powstala w 1922 r., utworzona przez Poczte Brytyjska, jako sp?lka producent?w radioodbiornik?wW 1927 r. stala sie na podstawie Karty Kr?lewskiej, kt?ra chroni ja przed polityczna ingerencja rzadu, korporacjaZar

Download Presentation

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE

MEDIA PUBLICZNE


British Broadcasting Company

 • BBC przyjmowana za modelow dla formy mediw publicznych, powstaa w 1922 r., utworzona przez Poczt Brytyjsk, jako spka producentw radioodbiornikw

 • W 1927 r. staa si na podstawie Karty Krlewskiej, ktra chroni j przed polityczn ingerencj rzdu, korporacj

 • Zarzdcy zostali zobowizani do do realizacji interesw publicznych; podstaw byo utworzenie takiego zarzdu, ktry poredniczyby midzy nadawc a rzdem

 • Podstawy pod funkcjonowanie BBC pooy jej pierwszy dyrektor J. Reith; on te ustali cztery zasady nazywane filarami, ktre miay regulowa dziaanie mediw publicznych:

 • Solidne rda finansowania

 • Idea suby publicznej

 • Monopol (w przypadku Wielkiej Brytanii utrzyma si tylko do 1954 r.)

 • Poczucie moralnej odpowiedzialnoci


 • Ide powstania BBC byo kulturalne i intelektualne owiecenie publicznoci; cele edukacji miay by wyznaczane przez przedstawicieli elit

 • Po II wojnie wiatowej idee zwizane z radiem przeniesiono do telewizji BBC staa si dla Brytyjczykw rodzajem wewntrznej dyplomacji, promujcej kultur, wprowadzajcej standard jzyka angielskiego zwan BBC English, bazujcej na ideach i obyczajach klasy redniej

 • Wprowadzony przez J Reitha abonament mia by powszechnym podatkiem umoliwiajcym dotarcie z przystpnym i wywaonym programem do wszystkich obywateli

 • Reith chcia unikn uzalenienia mediw od pastwa oraz przemysu i finansjery jednak teraz rosn koszty nowych technologii i zakupu programw, ronie konkurencja; rozwaa si nawet prywatyzacj BBC; coraz czciej ujawniaj si konflikty polityczne (obsadzanie stanowiska dyrektora)

 • Monopol mediw publicznych by moliwy tylko przy wsppracy pastwa


 • Rzdy brytyjskie okrelay i okrelaj ramy, w jakich dziaa BBC, sposb finansowania, liczb nadawanych kanaw, uwarunkowania techniczne; maj take prawo weta wobec programw telewizyjnych

 • Na struktur zarzdzania skada si Rada Gubernatorw, ktrej 12 czonkw (z rnych organizacji, instytucji, partii), powouje krlowa (symbolizuje niezaleno) i jej Rada na wniosek premiera; kadencja trwa 5 lat

 • Rada Krlewska skada si za z politykw reprezentujcych rne partie polityczne

 • Rada Gubernatorw wsppracuje z Rad Dyrektorw (organ zarzdzajcy) oraz z Ogln Rad Doradcz (podobne rady rwnie na poziomie regionalnym)

 • Wybr Partii Pracy w 1997 r. i jej reelekcja w 2001 r. nie zmieniy wiele w polityce medialnej prowadzonej wczeniej przez 18 lat przez Konserwatystw

 • Stawia si na gospodark wolnorynkow majc zapeni pluralizm treci poprzez wypenianie nisz i rnych segmentw; to pozwolio nie tylko na formowanie si i rozrost konglomeratw skupiajcych rne media ale i prywatyzacj wielu narodowych wydarze medialnych, jak np. wane wydarzenia sportowe


 • W odniesieniu do dowiadcze BBC sformuowanych zostao 8 zasad telewizji publicznej:

 • Dostpno pod wzgldem geograficznym

 • Uwzgldnianie potrzeb i gustw wszystkich widzw

 • Uwzgldnianie praw i interesw mniejszoci

 • Uwzgldnianie narodowej tosamoci poczucia wsplnoty odbiorcw

 • Oddzielenie od interesw wynikajcych z praw wasnoci i od polityki rzdw

 • Jedna technologia nadawania programw odpowiadajca wszystkim odbiorcom

 • Wspzawodnictwo w jakoci, a nie w iloci programw

 • Przyjcie przez telewizj publiczn roli przewodnika dla stacji prywatnych, a nie czynnika je ograniczajcego


 • W ostatnich latach BBC zostao podzielone na cz komercyjn (m.in. BBC Worldwide) i niekomercyjn

 • Dziaalno komercyjna BBC jest powodem skarg jej prywatnych konkurentw

 • Komercjalizowanie si BBC zostao zasygnalizowane po raz pierwszy w raporcie Komisji Peacocka pracujcej nad reform BBC w 1986 r.

 • W 1994 r. konserwatywny rzd Margaret Thatcher decyduje, e BBC powinno rozbudowa sw dziaalno rozumian jako suba publiczna w kraju, a za granic dziaa jako nadawca komercyjny

 • BBC staa si narodowym nadawc publicznym i midzynarodowym nadawc komercyjnym

 • W 1996 r. przyjta zostaa nowa Karta regulujca dziaanie BBC jako nadawcy publicznego


 • Cyfryzacj telewizji rozpoczto w 1998 r. (1996)

 • Zakoczenie nadawania analogowego rzd planuje na 2010 r.

 • 98% Brytyjczykw korzystao z usug BBC kadego miesica w latach 2003/2004

 • W latach 2000-2001 kanay telewizyjne BBC1 i BBC2 osigny cznie 40% udziau w widowni (osobno odpowiednio 26,8% i 11%)

 • BBC Radio na pocztku roku 2001 miao 52% caej publicznoci

 • Mimo tego w Wielkiej Brytanii sektor komercyjnych mediw audio-wizualnych jest bardzo znaczcy i dobrze si rozwija

 • Za przetrwaniem BBC jako nadawcy publicznego przemawia moc twrcza i ywotno jej dziaw produkcji, skupienie si producentw na tworzeniu programw odpowiadajcych idei suby publicznej oraz fakt, e brytyjska publiczno zostaa wyuczona akceptacji dla programw mediw publicznych


TELEWIZJA

 • BBC One

 • BBC Two

 • BBC Three

 • BBC Four

 • CBBC

 • CBeebies

 • BBC News 24

 • BBC Parliament

 • Interactive TV


RADIO

 • Radio 1

 • 1Xtra

 • Radio 2

 • Radio 3

 • Radio 4

 • Five Live

 • Five Live Sports Extra

 • 6 Music

 • BBC 7

 • Asian Network


NA WIECIE

 • BBC World Service43 radio language services(finansowane przez rzd brytyjski)

 • BBC America

 • BBC Canada

 • BBC Food

 • BBC Kids (Canada)

 • BBC Prime

 • BBC World

 • Animal Planet

 • People+Arts

 • UKTV

 • UKTV (Australia)(oddzielne komercyjne przedsiwzicia, ktrych zyski pomagaj finansowa sub publiczn BBC)


ABONAMENT

 • BBC naley dzi do niewielu stacji, ktre nadal nie nadaj reklam, a utrzymuj si z opat widzw i dotacji pastwowych

 • Roczny abonament ustalony przez rzd wynosi 121 funtw

 • Nie pac osoby powyej 75 roku ycia, niewidomi poow

 • Za telewizj czarno-bia wynosi 40-50 funtw


PODZIA ABONAMENTU

 • BBC One 3.37

 • BBC Two 1.45

 • Digital television channels 0.98

 • Transmission and collection costs 0.98

 • BBC Radio 1, 2, 3, 4 and Five Live 0.99

 • Digital radio stations 0.08

 • Nations & English Regions television 0.90

 • Local radio 0.61

 • bbc.co.uk 0.31

 • Total 9.67


MEDIA KOMERCYJNE


TELEWIZJA

 • Najwiksz konkurencj dla BBC jest sie Channel 3 znana jako Independent Television (ITV). 15 regionalnych koncesji zapewnia serwisy lokalne i oglnokrajowe. Dodatkowo GMTV nadaje serwis niadaniowy

 • Udzia ITV w rynku wynosi w latach 2000-2001 niewiele poniej 29%

 • Od zagodzenia prawa wasnoci w mediach przez rzd w 1996 r. sie Channel 3 jest zdominowana przez dwa koncerny: Carlton i Grenada (kontroluj lub posiadaj 12 koncesji i docieraj do ponad 100% gospodarstw w Londynie zachodz na siebie dwaj nadawcy Channel 3)


 • Channel 4 ma charakter czciowo publiczny, zaspokaja zainteresowania mniejszoci co take zwiksza dochd poprzez reklamy (istnieje oddzielny czwarty kana w Walii, S4C, ktry jest finansowany czciowo z reklam, a czciowo przez pastwo; nadaje programy w prime-time w jzyku walijskim)

 • Channel 4 przyciga ok. 10% publicznoci

 • Channel 4 jest raczej nadawc ni producentem programw i wspiera niezalen produkcj.

 • Od lat 90. BBC i ITV musz kupowa 25% swoich programw od niezalenych producentw. Ok. 1/5 najpopularniejszych programw jest produkcj niezalen.


 • Pity kana naziemny rozpocz nadawanie w kwietniu 1997 r. Pokrywa ok. 80% kraju i w latach 2000-2001 miaa udzia w rynku5,7%

 • Ma charakter komercyjny, utrzymuje si z reklam

 • W sumie przynajmniej 90% populacji oglda programy nadawane drog naziemn.Nawet w domach z telewizj kablow i satelitarn niecae 2/3 czasu powica si tym kanaom


TELEWIZJA KABLOWA

 • Dociera do ok. 9 mln odbiorcw, ale to tylko grupy docelowej

 • Zdominowana przez dwch dostawcw: NTL i Telewest

 • Razem z TV satelitarn osiga 15-16% widowni

 • Najpopularniejszy kana QVC, ma widowni na poziomie 3 mln (najpopularniejsze opery mydlane na kanaach naziemnych przycigaj ok. 15-16 mln)


TELEWIZJA SATELITARNA

 • BSkyB kontrolowana przez Rupert Murdoch's News International

 • Oferuje ok. 200 kanaw

 • W 2001 r. ponad 5,5 mln odbiorcw, 30% wicej ni rok wczeniej

 • Publiczno poszczeglnych kanaw niewielka

 • Sky TV, oferujca kilka kanaw, przyciga tylko ok. 5% krajowej widowni


RADIO

 • W cigu dnia jest najpopularniejszym medium

 • Dociera do 92% mieszkacw

 • Radio komercyjne rozwija si dynamicznie od 1996 roku

 • Oprcz 5 kanaw BBC istnieje 3 oglnokrajowych nadawcw komercyjnych (plus czwarty nadajcy z Irlandii)

 • BBC nadaje te radio regionalne dla Szkocji, Walii i Irlandii Pn. Oraz w waniejszych miastach poza Londynem

 • Przyznano ok. 250 koncesji dla lokalnych stacji komercyjnych


 • 19 stacji nadaje przez satelit i 15 przez kabel

 • Zwykle suchacz ma do wyboru ok. 15 stacji (w Londynie 24)

 • Radio komercyjne jest kontrolowane przez 15 grup, w tym 8 najsilniejszych kontrolujcych wikszo z 70 koncesjonowanych stacji

 • Serwisy krajowe BBC docieraj do dwa razy wikszej grupy odbiorcw ni oglnokrajowe stacje komercyjne i maj 40% publicznoci przy 8% stacji komercyjnych

 • Lokalne stacje komercyjne s jednak 3 razy popularniejsze ni lokalne odamy BBC


 • Sytuacja na rynku nie jest dla suchaczy satysfakcjonujca w zwizku z brakiem wyranej rnorodnoci. Dlatego zwaszcza na terenach silnie zurbanizowanych nadaje wiele stacji pirackich.

 • Wpyw radia jest oceniany przez rzd za dwukrotnie sabszy, ni innych mediw w zwizku z muzycznym formatowaniem stacji


RDA INFORMACJI

 • Informacje s zapewniane gwnie przez BBC News and Independent Television News/Independent Radio News w Londynie, wzbogacane przez niewielk ilo wiadomoci lokalnych i regionalnych. Kada stacja telewizyjna (poza GMTV, ktra korzysta z Reutersa) i ponad 90% stacji radiowych korzysta z tych rde


 • Login