Brytyjskie media elektroniczne
Download
1 / 22

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

British Broadcasting Company. BBC przyjmowana za modelowa dla formy medi?w publicznych, powstala w 1922 r., utworzona przez Poczte Brytyjska, jako sp?lka producent?w radioodbiornik?wW 1927 r. stala sie na podstawie Karty Kr?lewskiej, kt?ra chroni ja przed polityczna ingerencja rzadu, korporacjaZar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BRYTYJSKIE MEDIA ELEKTRONICZNE

MEDIA PUBLICZNE


British Broadcasting Company

 • BBC przyjmowana za modelow dla formy mediw publicznych, powstaa w 1922 r., utworzona przez Poczt Brytyjsk, jako spka producentw radioodbiornikw

 • W 1927 r. staa si na podstawie Karty Krlewskiej, ktra chroni j przed polityczn ingerencj rzdu, korporacj

 • Zarzdcy zostali zobowizani do do realizacji interesw publicznych; podstaw byo utworzenie takiego zarzdu, ktry poredniczyby midzy nadawc a rzdem

 • Podstawy pod funkcjonowanie BBC pooy jej pierwszy dyrektor J. Reith; on te ustali cztery zasady nazywane filarami, ktre miay regulowa dziaanie mediw publicznych:

 • Solidne rda finansowania

 • Idea suby publicznej

 • Monopol (w przypadku Wielkiej Brytanii utrzyma si tylko do 1954 r.)

 • Poczucie moralnej odpowiedzialnoci


 • Ide powstania BBC byo kulturalne i intelektualne owiecenie publicznoci; cele edukacji miay by wyznaczane przez przedstawicieli elit

 • Po II wojnie wiatowej idee zwizane z radiem przeniesiono do telewizji BBC staa si dla Brytyjczykw rodzajem wewntrznej dyplomacji, promujcej kultur, wprowadzajcej standard jzyka angielskiego zwan BBC English, bazujcej na ideach i obyczajach klasy redniej

 • Wprowadzony przez J Reitha abonament mia by powszechnym podatkiem umoliwiajcym dotarcie z przystpnym i wywaonym programem do wszystkich obywateli

 • Reith chcia unikn uzalenienia mediw od pastwa oraz przemysu i finansjery jednak teraz rosn koszty nowych technologii i zakupu programw, ronie konkurencja; rozwaa si nawet prywatyzacj BBC; coraz czciej ujawniaj si konflikty polityczne (obsadzanie stanowiska dyrektora)

 • Monopol mediw publicznych by moliwy tylko przy wsppracy pastwa


 • Rzdy brytyjskie okrelay i okrelaj ramy, w jakich dziaa BBC, sposb finansowania, liczb nadawanych kanaw, uwarunkowania techniczne; maj take prawo weta wobec programw telewizyjnych

 • Na struktur zarzdzania skada si Rada Gubernatorw, ktrej 12 czonkw (z rnych organizacji, instytucji, partii), powouje krlowa (symbolizuje niezaleno) i jej Rada na wniosek premiera; kadencja trwa 5 lat

 • Rada Krlewska skada si za z politykw reprezentujcych rne partie polityczne

 • Rada Gubernatorw wsppracuje z Rad Dyrektorw (organ zarzdzajcy) oraz z Ogln Rad Doradcz (podobne rady rwnie na poziomie regionalnym)

 • Wybr Partii Pracy w 1997 r. i jej reelekcja w 2001 r. nie zmieniy wiele w polityce medialnej prowadzonej wczeniej przez 18 lat przez Konserwatystw

 • Stawia si na gospodark wolnorynkow majc zapeni pluralizm treci poprzez wypenianie nisz i rnych segmentw; to pozwolio nie tylko na formowanie si i rozrost konglomeratw skupiajcych rne media ale i prywatyzacj wielu narodowych wydarze medialnych, jak np. wane wydarzenia sportowe


 • W odniesieniu do dowiadcze BBC sformuowanych zostao 8 zasad telewizji publicznej:

 • Dostpno pod wzgldem geograficznym

 • Uwzgldnianie potrzeb i gustw wszystkich widzw

 • Uwzgldnianie praw i interesw mniejszoci

 • Uwzgldnianie narodowej tosamoci poczucia wsplnoty odbiorcw

 • Oddzielenie od interesw wynikajcych z praw wasnoci i od polityki rzdw

 • Jedna technologia nadawania programw odpowiadajca wszystkim odbiorcom

 • Wspzawodnictwo w jakoci, a nie w iloci programw

 • Przyjcie przez telewizj publiczn roli przewodnika dla stacji prywatnych, a nie czynnika je ograniczajcego


 • W ostatnich latach BBC zostao podzielone na cz komercyjn (m.in. BBC Worldwide) i niekomercyjn

 • Dziaalno komercyjna BBC jest powodem skarg jej prywatnych konkurentw

 • Komercjalizowanie si BBC zostao zasygnalizowane po raz pierwszy w raporcie Komisji Peacocka pracujcej nad reform BBC w 1986 r.

 • W 1994 r. konserwatywny rzd Margaret Thatcher decyduje, e BBC powinno rozbudowa sw dziaalno rozumian jako suba publiczna w kraju, a za granic dziaa jako nadawca komercyjny

 • BBC staa si narodowym nadawc publicznym i midzynarodowym nadawc komercyjnym

 • W 1996 r. przyjta zostaa nowa Karta regulujca dziaanie BBC jako nadawcy publicznego


 • Cyfryzacj telewizji rozpoczto w 1998 r. (1996)

 • Zakoczenie nadawania analogowego rzd planuje na 2010 r.

 • 98% Brytyjczykw korzystao z usug BBC kadego miesica w latach 2003/2004

 • W latach 2000-2001 kanay telewizyjne BBC1 i BBC2 osigny cznie 40% udziau w widowni (osobno odpowiednio 26,8% i 11%)

 • BBC Radio na pocztku roku 2001 miao 52% caej publicznoci

 • Mimo tego w Wielkiej Brytanii sektor komercyjnych mediw audio-wizualnych jest bardzo znaczcy i dobrze si rozwija

 • Za przetrwaniem BBC jako nadawcy publicznego przemawia moc twrcza i ywotno jej dziaw produkcji, skupienie si producentw na tworzeniu programw odpowiadajcych idei suby publicznej oraz fakt, e brytyjska publiczno zostaa wyuczona akceptacji dla programw mediw publicznych


TELEWIZJA

 • BBC One

 • BBC Two

 • BBC Three

 • BBC Four

 • CBBC

 • CBeebies

 • BBC News 24

 • BBC Parliament

 • Interactive TV


RADIO

 • Radio 1

 • 1Xtra

 • Radio 2

 • Radio 3

 • Radio 4

 • Five Live

 • Five Live Sports Extra

 • 6 Music

 • BBC 7

 • Asian Network


NA WIECIE

 • BBC World Service43 radio language services(finansowane przez rzd brytyjski)

 • BBC America

 • BBC Canada

 • BBC Food

 • BBC Kids (Canada)

 • BBC Prime

 • BBC World

 • Animal Planet

 • People+Arts

 • UKTV

 • UKTV (Australia)(oddzielne komercyjne przedsiwzicia, ktrych zyski pomagaj finansowa sub publiczn BBC)


ABONAMENT

 • BBC naley dzi do niewielu stacji, ktre nadal nie nadaj reklam, a utrzymuj si z opat widzw i dotacji pastwowych

 • Roczny abonament ustalony przez rzd wynosi 121 funtw

 • Nie pac osoby powyej 75 roku ycia, niewidomi poow

 • Za telewizj czarno-bia wynosi 40-50 funtw


PODZIA ABONAMENTU

 • BBC One 3.37

 • BBC Two 1.45

 • Digital television channels 0.98

 • Transmission and collection costs 0.98

 • BBC Radio 1, 2, 3, 4 and Five Live 0.99

 • Digital radio stations 0.08

 • Nations & English Regions television 0.90

 • Local radio 0.61

 • bbc.co.uk 0.31

 • Total 9.67


MEDIA KOMERCYJNE


TELEWIZJA

 • Najwiksz konkurencj dla BBC jest sie Channel 3 znana jako Independent Television (ITV). 15 regionalnych koncesji zapewnia serwisy lokalne i oglnokrajowe. Dodatkowo GMTV nadaje serwis niadaniowy

 • Udzia ITV w rynku wynosi w latach 2000-2001 niewiele poniej 29%

 • Od zagodzenia prawa wasnoci w mediach przez rzd w 1996 r. sie Channel 3 jest zdominowana przez dwa koncerny: Carlton i Grenada (kontroluj lub posiadaj 12 koncesji i docieraj do ponad 100% gospodarstw w Londynie zachodz na siebie dwaj nadawcy Channel 3)


 • Channel 4 ma charakter czciowo publiczny, zaspokaja zainteresowania mniejszoci co take zwiksza dochd poprzez reklamy (istnieje oddzielny czwarty kana w Walii, S4C, ktry jest finansowany czciowo z reklam, a czciowo przez pastwo; nadaje programy w prime-time w jzyku walijskim)

 • Channel 4 przyciga ok. 10% publicznoci

 • Channel 4 jest raczej nadawc ni producentem programw i wspiera niezalen produkcj.

 • Od lat 90. BBC i ITV musz kupowa 25% swoich programw od niezalenych producentw. Ok. 1/5 najpopularniejszych programw jest produkcj niezalen.


 • Pity kana naziemny rozpocz nadawanie w kwietniu 1997 r. Pokrywa ok. 80% kraju i w latach 2000-2001 miaa udzia w rynku5,7%

 • Ma charakter komercyjny, utrzymuje si z reklam

 • W sumie przynajmniej 90% populacji oglda programy nadawane drog naziemn.Nawet w domach z telewizj kablow i satelitarn niecae 2/3 czasu powica si tym kanaom


TELEWIZJA KABLOWA

 • Dociera do ok. 9 mln odbiorcw, ale to tylko grupy docelowej

 • Zdominowana przez dwch dostawcw: NTL i Telewest

 • Razem z TV satelitarn osiga 15-16% widowni

 • Najpopularniejszy kana QVC, ma widowni na poziomie 3 mln (najpopularniejsze opery mydlane na kanaach naziemnych przycigaj ok. 15-16 mln)


TELEWIZJA SATELITARNA

 • BSkyB kontrolowana przez Rupert Murdoch's News International

 • Oferuje ok. 200 kanaw

 • W 2001 r. ponad 5,5 mln odbiorcw, 30% wicej ni rok wczeniej

 • Publiczno poszczeglnych kanaw niewielka

 • Sky TV, oferujca kilka kanaw, przyciga tylko ok. 5% krajowej widowni


RADIO

 • W cigu dnia jest najpopularniejszym medium

 • Dociera do 92% mieszkacw

 • Radio komercyjne rozwija si dynamicznie od 1996 roku

 • Oprcz 5 kanaw BBC istnieje 3 oglnokrajowych nadawcw komercyjnych (plus czwarty nadajcy z Irlandii)

 • BBC nadaje te radio regionalne dla Szkocji, Walii i Irlandii Pn. Oraz w waniejszych miastach poza Londynem

 • Przyznano ok. 250 koncesji dla lokalnych stacji komercyjnych


 • 19 stacji nadaje przez satelit i 15 przez kabel

 • Zwykle suchacz ma do wyboru ok. 15 stacji (w Londynie 24)

 • Radio komercyjne jest kontrolowane przez 15 grup, w tym 8 najsilniejszych kontrolujcych wikszo z 70 koncesjonowanych stacji

 • Serwisy krajowe BBC docieraj do dwa razy wikszej grupy odbiorcw ni oglnokrajowe stacje komercyjne i maj 40% publicznoci przy 8% stacji komercyjnych

 • Lokalne stacje komercyjne s jednak 3 razy popularniejsze ni lokalne odamy BBC


 • Sytuacja na rynku nie jest dla suchaczy satysfakcjonujca w zwizku z brakiem wyranej rnorodnoci. Dlatego zwaszcza na terenach silnie zurbanizowanych nadaje wiele stacji pirackich.

 • Wpyw radia jest oceniany przez rzd za dwukrotnie sabszy, ni innych mediw w zwizku z muzycznym formatowaniem stacji


RDA INFORMACJI

 • Informacje s zapewniane gwnie przez BBC News and Independent Television News/Independent Radio News w Londynie, wzbogacane przez niewielk ilo wiadomoci lokalnych i regionalnych. Kada stacja telewizyjna (poza GMTV, ktra korzysta z Reutersa) i ponad 90% stacji radiowych korzysta z tych rde


ad
 • Login