T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation

Yatirimlarda devlet yardimlari 16 ekim 2012
Download
1 / 47

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 Ekim 2012. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü. SUNUM PLANI. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci Yeni Teşvik Sistemi Destek Oran ve Süreleri VI. Bölge Destekleri Öncelikli Yatırımlar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yatirimlarda devlet yardimlari 16 ekim 2012

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

16 Ekim 2012

T.C.EKONOMİ BAKANLIĞIYENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

SUNUM PLANI

 • Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

 • Yeni Teşvik Sistemi

 • Destek Oran ve Süreleri

 • VI. Bölge Destekleri

 • Öncelikli Yatırımlar

 • Kümelenme Yatırımları

 • Yatırımlara Sağlanan Desteklere Örnek

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

ESKİ TEŞVİK SİSTEMİ

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Genel

Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • Faiz Desteği

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

ESKİ BÖLGESEL HARİTA

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


I neden yen b r te v k s stem

I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

Cumhuriyetimizin 100. Yılında;

 • En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak

 • 500 Milyar Dolar Mal İhracatı

 • 25.000 Dolar kişi başına milli gelir


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

MEVCUT SİSTEME YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

 • Yatırım döneminde vergi indirimi,

 • Yeni bölgesel harita,

 • 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması,

 • Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi,

 • Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi,

 • En az gelişmiş bölgelerde, yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

I. HAZIRLIK SÜRECİ

Ekonomi Bakanlığının Kurulması

(Yatırım-İstihdam-Üretim-İhracat Süreçlerinin Eşgüdümü)

1. AŞAMA

 • Teşvik Sistemine İlişkin Tespit ve

 • Değerlendirmelerin Alınması

  • Özel Sektör Kuruluşları (TOBB, TİM, Diğer Özel Sektör Temsilcisi Kuruluşlar, Sektörel Dernekler, Yatırımcılar)

  • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

2. AŞAMA

3.AŞAMA

Gelen Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi Yaklaşık 800 talep

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3 Temel Hedef

Stratejik Yatırımların Desteklenmesi

“Bölgesel Teşvik Uygulaması”nın Etkinliğinin Arttırılması

Ekonomik ve Sosyal Olarak En Az Gelişmiş İllerimizin Yatırım Merkezi Haline Getirilmesi

I. HAZIRLIK SÜRECİ


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Genel

Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • Faiz Desteği

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • KDV İstisnası

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Yatırım Yeri Tahsisi

 • Faiz Desteği

 • KDV İadesi

* 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL

III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

ASGARİ YATIRIM TUTARI

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

GENEL

TEŞVİK UYGULAMALARI

Stratejik Yatırımların Teşviki

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölge ayrımı yapılmaksızın;

 • Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve

 • Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlara,

  KDV İstisnasıveGümrük Vergisi Muafiyetidestekleri sağlanmaktadır.

  Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde ise Gelir Vergisi Stopajı Desteğisağlanmaktadır.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Genel

Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırımların Teşviki

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.

Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.

İller, SEGE 2011 çalışması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıştır

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

SEGE 2011 6 BÖLGE

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

DEĞİŞİKLİK YAPILAN DESTEK UNSURLARI

 • Vergi İndirimi

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 • Faiz Desteği

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

BÜYÜK

ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Genel

Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırımların Teşviki

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Genel

Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

STRATEJİK YATIRIM KONULARI:

%50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaz kaynaklı olmayan enerji yatırımları dahil).

STRATEJİK YATIRIMLAR

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

BU SİSTEMİN AMACI;

GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik,

Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli

yatırımları teşvik etmektir.

STRATEJİK YATIRIMLAR

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

STRATEJİK YATIRIMLAR

STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik;

 • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,

 • %50’den fazlası ithalatla karşılanan,

 • Asgari %40 katma değer üreten,

 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

  yatırımlar

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

STRATEJİK YATIRIMLAR

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ

Stratejik yatırımlar için yatırıma katkı oranı tüm bölgelerde %50’dir.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

VERGİ İNDİRİMİ – 3. BÖLGE OSB ÖRNEĞİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

3. DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

FAİZ DESTEĞİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

4. VI. BÖLGE DESTEKLERİ

 • 6. Bölge için 3 Temel Yaklaşım:

 • Genişleyen Sektörel Kapsam

 • İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler

 • Finansman İmkanlarının Genişletilmesi


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

4. VI. BÖLGE DESTEKLERİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

4. VI. BÖLGE DESTEKLERİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

4. VI. BÖLGE DESTEKLERİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

4. VI. BÖLGE DESTEKLERİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

5. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. bölgelerde yer alması durumunda 5. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır.

 • Madencilik yatırımları,

 • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,

 • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

5. ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları,

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi eğitim, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin ve parçaların üretilmesine yönelik yatırımlar,

 • Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan;

  • biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar,

  • savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


T c ekonom bakanli i yen te v k s stem

6. KÜMELENME YATIRIMLARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;

 • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

 • Sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,

Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerinden Bir Alt Bölgede Uygulanan Oran ve Sürelerde Yararlanırlar.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


Yatirimlarda devlet yardimlari 16 ekim 20121

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

16 Ekim 2012

T.C.EKONOMİ BAKANLIĞIYENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü


 • Login