Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výuková centra. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057. Skupenství látek. Schéma rozložení atomů. PLYNNÉ SKUPENST VÍ Plyn je : Dobře stlačitelný (objem molekul je zanedbatelný k objemu systému ). Neomezeně roztažný (plyn tvoří oddělené částice –střední vzdálenost cca 0,3 nm ).

Download Presentation

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

Výuková centra

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057


Skupenstv l tek

Skupenství látek


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

Schéma rozložení atomů


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

 • PLYNNÉ SKUPENSTVÍ

 • Plyn je :

 • Dobře stlačitelný (objem molekul je zanedbatelný k objemu systému).

 • Neomezeně roztažný (plyn tvoří oddělené částice –střední vzdálenost cca 0,3 nm).

 • Má nízkou hustotu.

 • Částice se rychle pohybují (kinetická energie roste s teplotou, tepelný pohyb).

 • Zředěný plyn se svým chováním blíží tzv. ideálnímu plynu.

 • Vlastní objem molekul plynu ve srovnání s objemem plynu je zanedbatelný.

 • Mezimolekulární přitažlivé síly jsou zanedbatelné.

 • „Plynové zákony“ – 17. a 18. století

 • 1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,01 . 102kPa


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

 • KAPALNÉ SKUPENSTVÍ

 • Kapalina je :

 • Nestlačitelná .

 • Molekuly mají nižší pohyblivost než molekuly plynu (střední vzdálenost částic je cca 0,2 nm).

 • Částice si mohou vyměnit místa, protlačit se mezi sebe.

 • Působením vnějších sil se molekuly posunují převážně ve směru působící síly – lehce mění tvar.


Rozpou t n pevn l tky v kapalin

Rozpouštění pevné látky v kapalině


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

 • PEVNÉSKUPENSTVÍ I.

 • Pevná látka je :

 • Nestlačitelná.

 • Molekuly (částice) pravidelně uspořádány – krystalová mřížka; pouze kmitají okolo své rovnovážné polohy.

 • Částice na sebe navzájem působí velkými přitažlivými silami.

 • Střední vzdálenost částic 0,2 – 0,3 nm.


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

CaF2, ZrO2

Chlorid sodný

Diamant, ZnS

Chlorid cesný


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

 • PEVNÉSKUPENSTVÍ II.

 • Amorfní látky – drží tvar, ale nemají krystalickou mřížku.

 • Př. Sklo, vosk, pryskyřice, asfalt.


Shrnut

Shrnutí


Kolob h vody v p rod

Koloběh vody v přírodě


Skupensk p em ny i

Skupenské přeměny I.


Skupensk p em ny ii

Skupenské přeměny II.


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 0057

Prapodivné kapalinyTekutý písekProudění a výměna kapalinPlazma v kuchyniKapalné plynyHorký ledZmrzlina a sníhProměny CO2


Projekt cz 1 07 1 1 03 01 00571

Výuková centra

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057


 • Login