Positionering oww t o v labelorganisaties
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Positionering OWW t.o.v. labelorganisaties PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Positionering OWW t.o.v. labelorganisaties. Veranderend labellandschap.

Download Presentation

Positionering OWW t.o.v. labelorganisaties

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Positionering OWW t.o.v.labelorganisaties


Veranderend labellandschap

Fairtrade: FLO-Iproductcertificering; geen standaarden voor de keten (wel ketencertifcatie) lang monopolie FLO-Igrote ervaring in standaardzettingvaak minimumprijs, maar niet altijdnu concurrentie: Ecocert, IMO (Fair for Life), Naturland fairAndere visie: WFTOachtergestelde producenten –bepaalde standaarden (minder streng) en in noorden organisaties met fair trade als kernmissie


Andere ethische labels

Rainforest AllianceUtzFSCfocussen op duurzaamheidbeschouwen we als zeer nuttig, maar niet fair trade in de betekenis die wij er aan toekennen.Hebben op bepaalde vlakken strengere normen dan FLOIn zijn geheel beschouwd: FLO is gouden standaard


Visie van OWW

Waardebenadering: ontwikkelingsstrategie staat centraal.Geen poging tot verlaging van standaardenLabel is een middel en risico-instrumentWe sluiten geen keurmerk uit, maar houden in onze risico-analyse rekening met eigenheid van een labelCommunicatie naar klant: essentieel; nog uit te werkenSamenwerking binnen Oxfam InternationalRol partnercommissiie: blijft zeer belangrijk


  • Login