Transitie-arena 3 juni 2010 - PowerPoint PPT Presentation

To simons
Download
1 / 23

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

To Simons. Transitie-arena 3 juni 2010. Maatschappelijke uitdagingen. Bigfoot. Aanpassen aan de draagkracht van het milieu Energie, water, materialen Kringlopen sluiten. Betaalbaarheid. Gekoppeld aan kwaliteit. Ruimte. Sociaal weefsel. Inrichting wijken Toegankelijkheid ….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Transitie-arena 3 juni 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


To simons

To Simons

Transitie-arena 3 juni 2010


Maatschappelijke uitdagingen

Maatschappelijke uitdagingen


Bigfoot

Bigfoot

 • Aanpassen aan de draagkracht van het milieu

 • Energie, water, materialen

 • Kringlopen sluiten


Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

 • Gekoppeld aan kwaliteit


Ruimte

Ruimte


Sociaal weefsel

Sociaal weefsel

 • Inrichting wijken

 • Toegankelijkheid


Verkokering proces en wantrouwen

Verkokering proces en wantrouwen

 • Integratie

 • Teamwerk


Objectivering

Objectivering

 • Gezondheidsaspecten

 • Duurzaamheid van gebouwen

 • Kwaliteit van gebouwen


Leefbaarheid sector

Leefbaarheid sector

 • Innnovatie

 • Imago

 • Duurzaam ondernemen


Wooncultuur en bewuste consument

Wooncultuur en bewuste consument


I have a dream transitie agenda vlaanderen in de steigers

I have a dream...Transitie agenda: “Vlaanderen in de steigers”

Wijken en gebouwen zijn netto energieleveranciers

De woonomgeving is aangenaam en gediversifieerd

Woningen zijn betaalbaar, comfortabel, gezond en toegankelijk

De sector is innoverend, economisch gezond en aantrekkelijk

De realisatie van gebouwen en wijken is een transparant teamwerk

Geen afval meer

Bijsturingsmechanismen werken en zijn gericht op wie ze nodig heeft


Belangrijke lijnen

Belangrijke lijnen

 • Onderwijs en vorming

 • Innovatieve energiesystemen

  • Slimme netwerken

  • Passief huis

 • Wonen voor het leven

  • Duurzame wijken

 • Milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw

  • Hoogwaardige recyclage

  • Kringlopen sluiten

  • C2C


Initiatieven

Initiatieven

 • Van E- naar D-peil

  • Referentiekader

  • BSBC

   • Structuur (statuten en beheersstructuur)

   • Ondernemingsplan

   • Transgewestelijk

   • www.aiolos.be/gbc

  • Evaluatiesysteem woongebouwen

   • Klankbordgroep 25 juni

   • Doe mee aan de consultatie


Initiatieven1

Initiatieven

 • Steunpunten

  • Provinciale steunpunten

  • Adviesnetwerk duurzame wijken

 • Kenniscentrum

 • Bouwprocessen


Transitie arena 3 juni 2010

ISSI

 • Efro project, samenwerking Plan C

 • Uitwerken gezamenlijke methodieken

 • Creatie experimenteerruimte


Nieuwe lijnen

Nieuwe lijnen

 • Bouwprocessen

  • Ervaringen bundelen met prestatiebestekken en bouwteams

  • Creatie van kader voor samenwerkingsmodellen

 • Innovatie in de bouw


Een kritische blik

Een kritische blik

 • “transitie-experimenten”

  • Maatschappelijk

  • Op kleine schaal

  • Verbreding en verdieping

 • Leerproces :

  • Structureren

  • Synergie zoeken

  • Bij elk experiment:

   • Wat kunnen we nog meer leren?

   • Wat erna?

 • Experimentenruimte

 • Mix van op te lossen knelpunten en invullen hiaten in kennis


Enkele ervaringen

Enkele ervaringen

 • Ronde van Frankrijk

  • Ploeg: ieder zijn rol

  • Duidelijkheid over taken

  • Per etappe

  • Ruimte voor vrijbuiters

  • Soms zijn er tijdsverschillen

  • Streefbeeld

  • Jargon

  • Schaapjes langs de weg


Kenmerken van transitiemanagementproject

Kenmerken van transitiemanagementproject

 • Laat ieder zijn kans om zijn ideeën

  • te exploreren

 • Breed draagvlak

 • Doorbreekt traditionele denklijnen

 • Wervend, inspirerend en vernieuwend

 • Ownership


Wat maakt een proces succesvol

Wat maakt een proces succesvol

 • Gedragen actoren

 • Gedragen overheid

 • Gedragen sector

 • Doelgericht / actiegericht

 • Leergericht

 • Zichtbaar


Duwobo

DuWoBo

 • Gedragen streefbeelden

 • Brede arena

 • Lange termijnvisie

 • Coördinatie tussen initiatieven

 • Veel activiteit

 • Politieke goodwill


Werk voor duwobo

Werk voor DuWoBo

 • Prioriteiten

  • Leerproces verder organiseren

  • Motor voor experimenten

  • Actualisering visie

 • Communicatie en zichtbaarheid

 • Nieuwbrief

 • Linked-in groep duwobo


Dank u

Dank U

Voor uw aandacht


 • Login