Tájékoztató
Download
1 / 18

Tájékoztató - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Tájékoztató a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás , a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tájékoztató ' - velika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tájékoztató

a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás , a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről.289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről

 • a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele

 • a tanári szakképzettség kettős jellege

 • az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása • Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak):

 • mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt.


 • Első tanári szakképzettség (tanári szak):: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség. • Kizárólag második tanári szakképzettség: második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul)

 • az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret

 • a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret

 • a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15)


A k pz si s kimeneti k vetelm nyekben megjelen tett szakir nyok
A Képzési és Kimeneti Követelményekben megjelenített szakirányok:

 • Szakképzettséget is nyújtó szakirány

 • Kötelezően teljesítendő szakirány

 • Választható szakirány


Tan ri szakk pzetts g osztott k pz sben

Tanári alapozó szakirányok:

10 kredit

Második tanári szakot megalapozó

50 kredit

+

+

Tanári szakképzettség osztott képzésben

Alapképzési szakon 110 kredit


A m sodik tan ri szakot megalapoz 50 kredit
A második tanári szakot megalapozó 50 kredit szakirányok:

Mintatanterv része

+ 10 kredit tanári alapozó


Első közismereti tanári szakképzettség: szakirányok:

 • angol nyelv- és kultúra tanár

 • francia nyelv-és kultúra tanár

 • orosz nyelv-és kultúra tanár

 • ukrán nyelv-és kultúra tanár

 • matematikatanár

 • történelemtanár

 • kommunikáció-tanár

 • biológiatanár

 • kémiatanár

 • fizikatanár


 • természetismeret-tanár szakirányok:

 • földrajztanár

 • környezettan-tanár

 • ének-zene-tanár

 • vizuális és kultúra-tanár

 • informatika-tanár

 • testnevelő-tanár

 • Szakmai tanári szakképzettség:

 • mérnöktanár

 • agrár-mérnöktanár

 • A Szent Atanáz Hittudományi Főiskolával

 • együttműködégi megállapodás alapján: hittanár-nevelő


 • Második tanári szakképzettség: szakirányok:

 • magyar mint idegen nyelv-tanár

 • nyelv és beszédfejlesztő tanár

 • erkölcstan- tanár

 • esztétika-tanár

 • pedagógia tanár

 • hon és népismeret – tanár

 • ember és természet műveltségterületi tanár

 • művészettörténet-tanár

 • technika tanár

 • ügyvitel – tanár

 • népzene-tanár

 • inkluzív nevelő- tanár

 • pedagógiai értékelés és mérés-tanár


Szakir ny v laszt s tanulm nyi adminisztr ci ja

Szakirány választás tanulmányi adminisztrációja szakirányok:.

1. Az első tanév II. félévénekszorgalmi időszakáig a KAROK, a szakfelelősök, a hallgatók számára meghírdetik az alapszakokon az idítandó szakirányokat

2. A szakirány indításának a félévében a regisztrációs hét / a félév első hete/ végéig a hallgatók bejelentkeznek az egyes szakokon induló szakirányokra.


 • 3. szakirányok: A bejelentkezést a szakfelelősöknél – írásban- kell regisztrálnia – szakirány választási lap leadásával- a megjelölt határidőig.

 • 4. A szakirányokon képzés csak megfelelőszámú bejelentkezett hallgatói létszám esetén indul./ min. 25 fő, kisebb létszám esetén kari vezetés engedélyével./

 • 5. A szakfelelősök a félévi szorgalmi időszakelső hónap utolsó munkanapjáig a szakirányokra bejelentkezett hallgatók névsorát írásban leadják a Tanulmányi Osztályra és Felvételi irodára.


 • 6. Szakirány választást követően a szakirányok:hallgató, a meghirdetett szakirány tantárgyakat

  a regisztrációs hét végéig felveszi a Neptun rendszerben.

  7. Tanári szakirány választásaesetén az 50 kredites „második tanári szakot megalapozó ismeretek „ mellett a tanulmányok alatt teljesíteni kell a meghirdetett pedagógiai és pszichológiai 10 kredites ismerteket is.


 • 8.. szakirányok: A hallgató tanulmányai során csak egyszer választhat szakirányt.

 • 9. Az esetleges szakirány módosításra vonatkozó kérelmet a TKB bírálja el.

 • 10.Többlet szakirány teljesítése csak TKB engedélyével, és kreditarányos költségtérítés mellett lehetséges.


ad