Bella u l-Familja - PowerPoint PPT Presentation

Bella u l familja
Download
1 / 13

  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bella u l-Familja. Ms Josepha. Mela darba kien hemm tifla jisimha Bella. Din it- tifla kellha qalbha tad- deheb u kienet dejjem lesta li tgħin.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bella u l-Familja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bella u l familja

Bella u l-Familja

Ms Josepha


Bella u l familja

Meladarbakienhemmtiflajisimha Bella. Din it-tiflakellhaqalbha tad-dehebu kienetdejjemlestalitgħin.


Bella u l familja

Meta kienettlesti x-xogħol tad-dar, Bella kienettmurtgħinlilmissierhaĠużifil-ħanuttal-merċajewtgħinlilommhaMarija fit-tindif tad-dar.


Bella u l familja

Fil-ħinliberutagħha, Bella kienettħobbtilgħab ma’ ħuha ż-żgħir Leo.


Bella u l familja

Bella kienetil-mimmit’għajnejnin-nanna Rita u n-nannuToni għaliexkienettiflaeżemplari.


Bella u l familja

Kull nharta' Ħadd, Bella kienettmur mal-familjatagħhasar-razzetttaz-zijuĠanni.


Bella u l familja

Hemmhekkkienettilgħab mal-kuġini Kevin u Andrew, u tiekol l-aqwaplattgħaġinlikienettaftħawwariz-zija Sandra.


X kienet tag mel bella wara li tlesti x xog ol tad dar

X’kienettagħmel Bella waralitlesti x-xogħol tad-dar?


X kienet tag mel fil in liberu tag ha

X’kienettagħmelfil-ħinliberutagħha?


Fejn kienet tmur il add

Fejnkienettmuril-Ħadd?


Ma min kienet tilg ab il add

Ma’ min kienet tilgħab il-Ħadd?


X kienet issajjar iz zija sandra

X’kienet issajjar iz-zija Sandra?


Fisser il kliem b sing ta thom

Fisseril-kliemb’singtaħthom.

qalbha tad-deheb

mimmit’għajnejn

tħawwar


  • Login