AKSIS – internseminar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006 PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006. Utgangspunkt, lovendringer 1. jan 2003. Arbeidstakeroppfinnelsesloven Speilvending av eierrett til (patenterbar) oppfinnelse gjort av arbeidstaker Meldeplikt for forsker (§5) Informasjonsplikt for rettighetshaver (§6)

Download Presentation

AKSIS – internseminar Alver Hotell 10. oktober 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aksis internseminar alver hotell 10 oktober 2006

AKSIS – internseminar

Alver Hotell

10. oktober 2006


Utgangspunkt lovendringer 1 jan 2003

Utgangspunkt, lovendringer 1. jan 2003

 • Arbeidstakeroppfinnelsesloven

  • Speilvending av eierrett til (patenterbar) oppfinnelse gjort av arbeidstaker

  • Meldeplikt for forsker (§5)

  • Informasjonsplikt for rettighetshaver (§6)

 • Universitets- og høyskoleloven

  • Den fjerde pillar – plikt til å ”bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater” (§1-3)

 • Dessuten; den regionale forpliktelse


Eiere og partnere

- eiere og partnere

 • eiere:

  • Universitetet i Bergen

  • Helse Bergen HF

  • Havforskningsinstituttet

 • partnere:

  • Høgskolen i Bergen - HiB

  • Christian Michelsen Research - CMR

  • Nasj. institutt for forskning på sjømat og ernæring, NIFES

  • Unifob AS

 • dialog med flere andre på Vestlandet

  • NoFiMa, NHH, KHIB, NITH , regionale høgskoler


M lsettinger 2006

- målsettinger 2006

 • Generelt,

  • Fremme kultur for forretningsutvikling

  • Skape fokus i private investormiljøer

  • Koordinere IPR-innsats i Bergensområdet

 • Infrastruktur

  • Holdningsendringer individnivå

  • Profesjonalisering på institusjonsnivå

  • Tilgjengelig kompetanse

 • Kommersialisering;

  • Etablere levedyktige selskaper

  • Overføre ideer til kommersialiseringsprosjekter, og derfra videre til ekstern oppfinansiering (selskapsetableringer – salg – lisensieringer)


Hva gj r vi

- hva gjør vi ?

 • målsettinger -

  • Stimulere kommersialisering av forskningsresultater ved de samarbeidende institusjoner

  • Bidra til framvekst av nye arbeidsplasser og levedyktige selskaper ved å fremme forskningsbasert nyskapning

  • Bistå eiere/partnere i deres arbeid for å nå pålagte kommersialiseringsmål

 • Hvordan –

  • Aktiv ideinnhenting i forskersamfunnet

  • Rådgi forskere i tidligfase innovasjon/kommersialiseringsprosjekt

   (herunder IPR/patenterbarhet/oppfinnelseshøyde, teknol.utv., markedsanalyse, finansiering)

  • Koble til relevante ressursmiljøer

 • Finansielle verktøy

  • FORNY-programmet (basisbevilgning til BTO; infrastruktur- og prosjektmidler)

  • Verifikasjonsmidler – 12. oktober!!

  • Kommersialiseringsstipend (frikjøp av vitsk. ansatte)

 • Veiledning til dialog med andre aktører, som

  • Innovasjon Norge

   • Utløse bonusbetalinger

   • Kontakt med INs utestasjoner

  • Sarsia, andre investorer

  • Rådgivningsressurser fra BTOs egne nettverk (Connect, Næringsrådet m.fl)


Status etter 2 tertial 2006

- status etter 2. tertial 2006

 • Ca 120 ideer vurdert, 30-35 med klar kommersiell interesse

 • 3 virksomheter etablert 2005- 1 (2) i vår og 2-4 ”in process” nå i høst, 1 lisens, 2 patenter

 • Bidratt til oppfinansiering av selskaper basert på forskningsresultater i Bergen

 • Formalisere interne arbeidsprosesser og samarbeidsrelasjoner med eiere og partnere


Videre arbeid q4

- videre arbeid Q4

 • Styre-/strategiseminar november

 • Planlagte arrangementer

  • BTO-konferansen 9. november

  • EdisonPub

  • Institutt- og avdelingsvise møter/samlinger hos eiere/partnere

 • Ferdigstille avtalestruktur, kontaktpunkter og rapporteringsrutiner med eiere/partnere

 • Bedret back-office-funksjon

 • Dimensjonerer aktivitetsnivå ifht disponible ressurser


Noen av btos prosjekter

Før 31.12.2005

NorDiag

RockSource

Fluens Synthesis

iSentio

NoWiresGroup

NordicNeuroLab

MediMush

LSSS, avansert ekkolodd-systemer

Hydrogenlagringsmedium

Lakselus”felle”

Sequence Optimizer, bakterieidentifikasjon

RNAi-screening, diagnoseverktøy mv

Bioprospektering for kreftmarkører

MR perfusjon (lisensavtale)

(corneal blindness treatment)

ERAC

Vaksineutvikling (TB)

TNT

Kontrastvæske

Pattern Solution, mønstergjenkjenning basert på informatikk/algoritmer (lisensavt)

eLæring, web-/interaktive læreverktøy

TendoTech, overvåking/sikring av trådløs kommunikason

Augmented Reality (’neste generasjon’ VR)

Noen av BTOs prosjekter


Veien videre

- Veien videre

 • Formalisere samarbeidsstrukturen

 • Oppbemanne virksomheten

 • Samlokalisering med Sarsiamiljøet og andre i grenseflaten mellom forskning og næringsutvikling

 • Fokus på nettverksutvikling i regionen

 • Utvidet samarbeidsgrunnlag med andre forsknings-institusjoner


Forskningsbasert innovasjon en skisse

Forskningsbasert innovasjon – en skisse

Forskning

- forskningsresultater

’exit line’

Interface – ’ideinnhenting’

UIB

HB

HI

HiB

CMR

NIFES

Unifob

Seed capital

VC

industriell investor

Idea

selection

Project

devlpmt

Growth

comp’ny

SpinOuts

IPO/Sale

Gradvis overføring til ”virkeligheten”. . .

Innovest AS


Muligheter for st tte

- muligheter for støtte

 • BTOs egne tildelinger fra FORNY;

  • Ideutvikling

  • Prosjektutvikling

 • FORNY

  • Verifikasjonsmidler (neste frist 8. juni)

  • Kommersialiseringsstipend (løpende)

 • Innovasjon Norge

  • utekontorenes ressurser står til disposisjon for FORNY-prosjekter; piloter i London & Boston

 • Annet

  • IFU/OFU

  • Bonus etter bedriftsetablering

 • Økonomiske rammer

 • Behandlingsprosess gjennom ideutvikling og kommersialiseringsprosjekt;(meldeskjema, utfyllende beskrivelse, svar, faktura og vedlegg)


Aksis internseminar alver hotell 10 oktober 2006

Bergen Teknologioverføring AS

Telefon +47 55 58 30 50

Email: post@bergento.no

w w w . b e r g e n t o . n o


 • Login