מצגת
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

מצגת ETF אוקטובר 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

מצגת ETF אוקטובר 2013. מבט מהיר על ישראל. 4 כוכבים. 8.74%. ונעבור לאירופה. אירופה משנה כיוון.

Download Presentation

מצגת ETF אוקטובר 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


מצגת ETF

אוקטובר 2013


מבט מהיר על ישראל


4 כוכבים

8.74%


ונעבור לאירופה...


אירופה משנה כיוון

 • אינדיקטורים מקרו כלכליים שונים מצביעים באופן מפורש על עצירת ההתדרדרות בשוק האירופי - מדד ה- PMI האחרון היה מעל 50 נקודות בפעם הראשונה מאז אמצע 2011. נתוני הייצור התעשייתי רשמו שיפור גם הם בהובלת גרמניה וצרפת.

 • תחזיותיהם של מרבית האנליסטים הינה חזרה לגידול ב -  GDP  החל משנת 2014, יחד עם זאת מדובר כמובן בהתאוששות איטית ולא ב- mega recovery.

 • חברות אמריקאיות שחשופות לצרכנים אירופים מראות גידול מובהק ברווחיות.


אירופה משנה כיוון

 • עליית התשואות בשוק האמריקאי והעלייה המהותית שנרשמה בשנה האחרונה בשוק האמריקאי עשויות להוות קטליזטור להסטת כספים לשוק האירופישבו לא נרשמה התאוששות מקבילה והתשואות צפויות להישאר נמוכות לזמן ארוך יותר.

 • ההתאוששות המשמעותית בשוק האמריקאי גרמה לפער מהותי מאוד בתמחורי החברות בשווקים האירופיים לעומת השוק האמריקאי. פער זה בפעמים רבות אינו מוצדק שכן מדובר בחברות בינלאומיות הפועלות באיזורים גיאוגרפיים רבים, ובמקרים רבים גם בעלות פעילות מהותית בארה"ב.

 • קיימת הסטת כספים משמעותית לאירופה– את זאת ניתן לראות גם בסקירות שונות וגם במיילים הנשלחים אלינו מ-I-shares, המצביעים על תנועת כספים מובהקת לתעודות הסל האירופיות.


פער גדול עדין בתמחור השוק האמריקאי ביחס לשוק האירופאי

בארבע השנים האחרונות נפתח פער של כ-60% בביצועי השוק האמריקאי בהשוואה לאירופה – גבוה מהפער ההיסטורי המסורתי הקיים בין שני שווקים אלו.


קורלציה של מדד ה-PMI לסקטורים נבחרים באירופה


מדד היורוסטוקס 600

 • מכיל 600 חברות (large, mid and small capitalization),

 • מ- 18 מדינות ברחבי אירופה.

 • מדד מבוסס שווי שוק – 600 החברות בעלות שווי השוק

 • הגבוה ביותר באירופה, ומתעדכן פעמיים בשנה.

 • המדד מכיל חשיפה סקטוריאלית רחבה, כאשר החשיפה

 • המקסמלית לתת סקטור אחד הינה כ – 12%.


מדד היורוסטוקס 600

 • פילוח חשיפה סקטוריאלית


מדד היורוסטוקס 600

 • פילוח חשיפה

 • גיאוגרפית


תעודות סל על מדד היורוסטוקס 600

 • תחום תעודות הסל באירופה הינו משוכלל קצת פחות מתחום תעודות הסל בארה"ב.

 • יחד עם זאת, ניתן לאתר מספר מנפיקים איכותיים המנפיקים תעודות סל על מדד היורוסטוקס 600, הן ברמה הסקטוריאלית והן ברמה התת סקטוריאלית:

  • Ishares

  • DB - דויטשה בנק

  • Easy ETF – של BNP PARIBAS

  • LYXOR – מאת בית ההשקעות הבריטי ליקסור


אלוקצייה סקטוריאלית בקרן

 • בעת בניית הקרן בוצעה על ידינו עבודת מחקר רחבה באשר להיקף החשיפה הסקטוריאלית של התיק.

 • מעבודת המחקר עולה כי הסקטורים האטרקטיביים הן מבחינת תמחור, הן מבחינת ביצועי החברות, הן בהשוואה לחברות מקבילות בארה"ב והן כתוצאה מגורמים נוספים הינם סקטור הפיננסים, ההלת'קר, והצריכה המחזורית ובעדיפות נמוכה יותר – תחום הטכנולוגיה.

 • במקביל, סקטור החומרים, התעשייה, התשתיות והטלקום אינם מצויים בעדיפות.

 • בהתאם לכך נבנתה החשיפה הסקטוריאלית של הקרן, כאשר לא נלקחה על ידינו פוזיציה אגרסיבית באף אחד מהסקטורים.

 • מעבר לאלו, נלקחה על ידינו חשיפה לבריטניה לאור מבחר אינדיקטורים כלכליים המצביעים על התאוששות מהותית יותר בבריטניה ביחס ליתר היבשת.


סקטור הפיננסים והצריכה המחזורית – משקל יתר

 • פיננסים

 • ריבית נמוכה לטווח ארוך – עלויות מימון נמוכות.

 • איכות בשיפור הנכסים וירידה ברמות הסיכון.

 • הקלה בתנאי מתן אשראי לצרכנים ולעסקים.

 • תמחור נוח ביחס לתמחור בארה"ב.

 • חשיפה מלאה לאירופה ולמגמת ההתאוששות.

 • צריכה מחזורית

 • קורלציה גבוההלשיפור במצב הכלכלי – בולט בתעשיית הרכבים.

 • מרבית חברות הצריכה חשופות לארה"ב ונהנות ממגמת ההתאוששות של הצרכן האמריקאי.


סקטור הבריאות - משקל יתר

 • שינוי במודל ההכנסות – מעבר ממודל הכנסות של" "Pure pharma ל- ""None pharma.

 • שיפור מתמשך בשולי הרווחיות של החברות.

 • שימוש מושכל יותר של תזרימי המזומנים של החברות מביא למבנה מאזן יעיל יותר ולשיעור היוון נמוך יותר.

 • צפי להכנסות קבועות ויציבות בשנים 2013-2025 אפילו בהעדר הצלחה של פיתוחים חדשים – מוביל לירידה ברמת הסיכון.

 • תשואת דיב' נאה וצפי להמשך שיעורי חלוקה דומים (בניגוד לסקטורים אחרים).


מוצרי צריכה בסיסים, תקשורת ותשתיות – משקל חסר

מוצרי צריכה בסיסים –סקטור שנהנה עד לאחרונה ממהלך עליות על רקע העדר אלטרנטיבות אטרקטיביות באירופה - מוביל לרמות תמחור גבוהות (במיוחד בתת סקטור Food & Beverage).

תקשורת – המשך רגולציה מכבידה ומאיימת על החברות שמובילה להתכווצות בתזרימי המזומנים ובשיעורי חלוקת הדיב' (היסטורית סקטור בעל תשואת דיב' הגבוה ביותר).

תשתיות – מגמה של ירידה ברווחי החברות מאיימת על המשך שיעורי חלוקת הדיב'.


השוק האמריקאי

 • מדד ה-P&S עלה מתחילת השנה בכ- 19% בקירוב, כאשר המכפיל הנוכחי עומד על כ- 16.2, מעט נמוך מהמכפיל החציוני בעשר השנים האחרונות.

 • הסקטורים המובילים היו סקטור הבריאות והצריכה המחזורית שעלו בכ-30% מתחילת השנה וכן סקטור הפיננסים שעלה בכ- 23%.

 • ארה"ב עוברת מהפכת אנרגיה, כאשר לאחרונה הפכה ארה"ב ליצרנית האנרגיה הגדולה בעולם כאשר ארה"ב משווה את קצה הפקת הנפט והגז לרוסיה, ובכך משנה את מפת האנרגיה העולמית.


קצת על מדד ה- P&S

 • המדד מורכב כאמור מסקטורים,

 • כאשר לכל סקטור משקל יחסי שונה מהמדד כולו,

 • בהתאם לשווי השוק של החברות הנסחרות בו.


קצת על מדד ה- P&S

financials

S&P


קצת על מדד ה- P&S

כאשר מעמיקים את המחקר, מגלים גם כי כל סקטור מורכב גם מתתי סקטורים, אשר ביצועיהם לאורך זמן עשויים להיות שונים מהותית אחד מהשני.


בחירת ETF מבוססת מחקר

 • בארה"ב ישנן מספר תעודות סל עיקריות:

  • תעודות סל הנצמדות למדד באופן מדוייק

  • Ishares של בלקרוק

  • SPDR`s של State Street Global Advisors

  • Vanguard ETFs מבית Vanguard Group

  • תעודות סל הנצמדות למדד באופן מתוחכם

  • specialty Guggenheim Funds ETFs מבית Guggenheim Funds

  • PowerShares ETFs מבית Invesco

  • First Trust ETFs


בחירת ETF מבוססת מחקר


בחירת ETF מבוססת מחקר


בחירת ETF מבוססת מחקר

סקטור הפיננסים


מנוטרל מטבע


תודה


 • Login