Royal resort s r o podnikatelsk z m r
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Royal Resort, s. r.o. (podnikatelský záměr) PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Royal Resort, s. r.o. (podnikatelský záměr). Základní údaje: Obchodní jménoRoyal Resort, s. r. o. Společníci:Lubomír Mutňanský, Vojtěch Kopecký, Nikola Vejvodová Předmět podnikáníHostinská činnost, služby v oblasti sportu Místo podnikáníHradecká ulice 666

Download Presentation

Royal Resort, s. r.o. (podnikatelský záměr)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Royal Resort, s. r.o.(podnikatelský záměr)


Základní údaje:

Obchodní jménoRoyal Resort, s. r. o.

Společníci:Lubomír Mutňanský, Vojtěch Kopecký,

Nikola Vejvodová

Předmět podnikáníHostinská činnost, služby v oblasti sportu

Místo podnikáníHradecká ulice 666

PSČ 500 03 Hradec Králové


Marketingový průzkum trhu

Cíl:Zjištění zájmu veřejnosti o založení sportovně relaxačního centra v Hradci Králové

Místo provedení:Hradec Králové

Termín šetření:Září – listopad 2013

Forma:Dotazníkové šetření – osobní dotazování

Tazatelé:Studenti Hotelové školy Bohemia, s. r. o.

Respondenti:Obyvatelé Hradce Králové a studenti hradeckých středních a vysokých škol


Statistické vyhodnocení dotazníků


Vyhodnocení SWOT analýzy


Aktiva Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2014 Pasiva

v Kč


Aktiva Konečná rozvaha k 31. 12. 2014 Pasiva

v Kč


Aktiva Konečná rozvaha k 31. 12. 2014 Pasiva

v Kč

(pokračování)


Odhadované výsledky základních ekonomických ukazatelů

za účetní období roku 2014

Rentabilita celkových nákladů = 14,2265 %

Likvidita oběžných aktiv = 125,1596 %

Finanční míra zadluženosti = 65,4129 %

Doba návratnosti úvěru (z ČZ) = 6,064 let

Doba návratnosti úvěru (z CASH – FLOW) = 4,534 let


Prolongace výsledků hospodaření na období 2014 – 2017

Předpoklady:

4 % roční nárůst nákladů,

5 % roční nárůst výnosů,

sazba daně z příjmů právnických osob: 19 %.

ÚHV … účetní hospodářský výsledek před zdaněním


Kontakty

tel. +420 777 777 777

email: [email protected]

www.royalresort.cz

facebook ROYAL RESORT

Twitter Royal Resor


  • Login