Download

Architektura


Advertisement
/ 29 []
Download Presentation
Comments
vea
From:
|  
(1167) |   (0) |   (0)
Views: 21 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Architektura. Systemów Operacyjnych. Elementy systemu komputerowego. Sprzęt komputerowy. Pamięć operacyjna – MS DOS. Tylko system operacyjny. Wykonywanie programu. Obsługa wejścia/wyjścia. Synchroniczna. Asynchroniczna. Tryb użytkownika. Tryb użytkownika. Tryb jądra. Tryb jądra.
Architektura

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ArchitekturaSlide 1

Architektura

Systemów Operacyjnych

Elementy systemu komputerowegoSlide 2

Elementy systemu komputerowego

Sprz t komputerowySlide 3

Sprzęt komputerowy

Pami operacyjna ms dosSlide 4

Pamięć operacyjna – MS DOS

Tylko system operacyjny

Wykonywanie programu

Obs uga wej cia wyj ciaSlide 5

Obsługa wejścia/wyjścia

Synchroniczna

Asynchroniczna

Trybużytkownika

Tryb użytkownika

Tryb jądra

Tryb jądra

Maszyna wirtualnaSlide 6

Maszyna wirtualna

 • Maszyna wirtualna działa w trybie użytkownika

 • Wirtualny tryb użytkownika i jądra

 • Operacje wejścia/wyjścia

 • buforowane (szybsze)

 • Interpretowane (wolniejsze)

ProcesSlide 7

Proces

Wielozadaniowo i wieloprocesorowo r wnoleg aSlide 8

Wielozadaniowość i wieloprocesorowość równoległa

 • Wątek = sekwencja instrukcji

 • Proces = kontekst + wątki

 • Jeden procesor może wykonywać tylko jeden wątek na raz

 • Wielozadaniowość z wywłaszczaniem

 • Przełączanie kontekstów

 • Każdy proces ma ten sam zakres adresów pamięci

Dualny tryb pracySlide 9

Dualny tryb pracy

 • Tryby

  • Użytkownika(user mode)

  • Uprzywilejowany (priviledged mode)

 • Ochrona

  • wejścia/wyjścia

  • pamięci operacyjnej

 • Rozwiązanie sprzętowe

Hierarchia pami ciSlide 10

Hierarchia pamięci

 • Rejestry

 • Pamięć podręczna (cache)

 • Pamięć operacyjna

 • Dysk elektroniczny (RAM disk)

 • Dysk magnetyczny

 • Dysk optyczny (CD, DVD)

 • Taśmy magnetyczne (streamer)

Stronicowanie pami ciSlide 11

Stronicowanie pamięci

Adresowanie pami ci wirtualnejSlide 12

Adresowanie pamięci wirtualnej

10 bitów

12 bitów

10 bitów

Rodzina system w windowsSlide 13

Rodzina Systemów Windows

Architektura windows 98Slide 14

Architektura Windows 98

Rdze systemu windows 98Slide 15

Rdzeń systemu Windows 98

Mened er maszyn wirtualnychSlide 16

Menedżer maszyn wirtualnych

Obs uga system w plik w w windows 98Slide 17

Obsługa systemów plikóww Windows 98

Konfiguracja windows 98Slide 18

Konfiguracja Windows 98

Architektura windows nt 4 0Slide 19

Architektura Windows NT 4.0

Podsystem win32 w windows ntSlide 20

Podsystem Win32 w Windows NT

Windows NT 3.51

Windows NT 4.0

Architektura windows xpSlide 21

Architektura Windows XP

Us ugi rezydentne executive servicesSlide 22

Usługi rezydentne(Executive Services)

Wykonują operacje niedozwolone dla aplikacji użytkowych

 • Menedżer pamięci wirtualnej (Virtual Memory Manager)

 • Narzędzie uruchamiania procedur lokalnych(Local Procedure Call Facility)

 • Menedżer procesów(Process Manager)

 • Menedżer obiektów(Object Manager)

 • Menedżer zabezpieczeń(Security Reference Monitor)

Direct xSlide 23

Direct X

Direct x 8 0 aktualny 9 0Slide 24

Direct X 8.0 (aktualny 9.0)

 • DirectX Graphics (DirectDraw + Direct3D)

 • DirectAudio (DirectSound + DirectMusic)

 • DirectInput

 • DirectPlay

 • DirectShow

 • DirectSetup

Windows xp 64 bitSlide 25

Windows XP 64 bit

Minimalne wymaganiaSlide 26

Minimalne wymagania

Podstawowe elementy systemu windows xp w skr cieSlide 27

Podstawowe elementy systemu Windows XP – w skrócie

 • Pamięć chroniona

 • Pamięć wirtualna

 • Wielozadaniowość

 • Wieloprocesorowość równoległa

 • Warstwa uniezależnienia od sprzętu (HAL)

 • Technologia DirectX

Interfejsy systemu operacyjnegoSlide 28

Interfejsy systemu operacyjnego

Interfejs sprzętowy

 • Sterowniki

  Interfejs Programisty

 • API, funkcje systemowe

  Interfejs użytkownika

 • Shell

 • Powłoka

 • Tekstowy interpreter poleceń

 • Graficzny interfejs użytkownika (GUI)

ArchitekturaSlide 29

Resource Kits

http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/reskits/rktmain.mspx

Windows 98, Windows NT 4.0,Windows 2000 Professional, Windows XP i inne (j angielski)

http://www.microsoft.com/poland/windows2000/win2000prof/default.mspx

Windows 2000 Professional (j. polski)

Direct X

http://www.microsoft.com/windows/directx/


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro