Avspark mai
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Avspark - mai PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Avspark - mai. KULTURETATEN Ny Hr-hverdag. Agenda. Oslo kommunes personalpolitikk HR-systemet NY HR-hverdag, hva blir annerledes? Nye rutiner Noen begrepsavklaringer Opplæring Spørsmål. Oslo kommunes personalpolitikk. Personalpolitikken skal utvikle og sikre

Download Presentation

Avspark - mai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avspark - mai

KULTURETATEN

Ny

Hr-hverdag


Agenda

Oslo kommunes personalpolitikk

HR-systemet

NY HR-hverdag, hva blir annerledes?

Nye rutiner

Noen begrepsavklaringer

Opplæring

Spørsmål


Oslo kommunes personalpolitikk

Personalpolitikken skal utvikle og sikre

at ledere og ansatte settes i stand til å realisere kommunens mål

Brukerorientert kultur med engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere


Personalpolitiske mål

Verdibasert kultur

Åpen kommune

Fremsynt og helhetlig ledelse

Trygge og tydelige ledere


 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø

 • Like muligheter

 • Forenklet og tydelig avtaleverk

 • God samhandling mellom arbeidsgiver og ansatte og deres organisasjoner

 • Personalpolitiske mål


 • Lokal og resultatorientert lønnsdannelse

 • Kompetanse som samsvarer med kommunens mål

 • Kommunen skal være læringsarena

 • Utviklingsdyktig organisasjon

 • Gode omstillingsprosesser

 • Personalpolitiske mål


Verdigrunnlag

Brukerorientering

Respekt

Engasjement

Redelighet


Ønsket omdømme

Service

Kvalitet

Effektivitet


Tiltak, strategier, mål og utfordringer

Organisasjonskultur

Ledelse

Medarbeidere og arbeidsmiljø

Kompetanse


Tiltak, strategier, mål og utfordringer

Avtaler og regelverk

Utvikling og omstilling


HR-systemets oppbygning


Hva blir annerledes?

NÅ:

HR-seksjonen operativ – lønnsarbeid og rekruttering

Medarbeidere: Lesing og uttak av elektronisk lønnslipp ( OBS! UNNTAK)

Medarbeidere: Ansattinformasjon


HØSTEN – medarbeidere:

 • Variabel lønn

 • Fravær, permisjon og ferie

 • Hva blir annnerledes?


2013: Kompetansemodulen

Hva blir annerledes?


Hva blir annerledes?

Ledere:

Nå: lederrapport, rekruttering og ressursforvaltning

Høsten: Registrering av reiseregninger, variabel lønn, fravær, søknad om permisjon og ferie, HMS-modulen m/sykefravær, lønnsforhandling

2013: Kompetansemodulen


Risiko personopplysninger

Ivaretas av dagens arkivrutiner

Risikovurdering av personopplysninger i det nye HR-systemet.


Tidsregistrering

Nå: Som før

2013: WinTid vil bli intergrert


Rutiner

Rutiner for HR-seksjonen, ansatte og ledere

Tilpasning av rutiner til ansatte og ledere


Noen begrepsavklaringer:

HR-system: HR-systemet skal erstatte lønns-og personalsystemet NLP. Systemet tas i bruk i alle virksomheter i Oslo kommune og skal bidra til kvalitet i kommunens HR-arbeide (Human resources).

Smart-klient: Software som understøtter prosesser i forbindelse med lønnsbehandling (reiseregninger, fravær og refusjon).

Selvbetjeningsmodul: Alle medarbeidere får tilgang til deler av selvbetjeningsmodulen. Ajourhold personlige opplysninger, kompetanse etc. Ledere får tilgang til verktøy for å lede og administrere.


Noen begrepsavklaringer:

HR-funksjon: betegnelse på ansvars- og arbeidsrolle i nytt HR-system (HR-seksjon, HR-lønn, HR-sjef, HR-konsulenter)

Leder: HR-systemets betegnelse på rollen ”leder med personalansvar”.

Medarbeider: HR-systemets betegnelse på rollen ”alle ansatte”.


Ressurs: alle medarbeidere kalles ressurser i HR-systemet og får et unikt ressursnr i Oslo kommune

Ressursforvalter: Systembetegnelse på HR-funksjonen som er ansvarlig for vedlikehold av organisasjonsstruktur og administrasjon av tilganger.

Arbeidsflyt: Systembetegnelse på arbeidsprosser/ rutiner. Rollene i arbeidsflyten (rutiner) samsvarer med rollene i etatens fullmaktsmatrise.

 • Noen begrepsavklaringer


Noen begrepsavklaringer

 • Superbruker: Brukerstøtte foreløpig i

  HR-seksjonen.

 • E-læring: Elektronisk brukerveiledning


Innlogging til HR-selvbetjening


Startbilde for ”min HR-side”


Ressursinformasjon


Pårørende


Lønnslipp i dokumentarkiv


 • Login