Marianna Zaremba Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - PowerPoint PPT Presentation

Postpowanie
Download
1 / 18

  • 155 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w odniesieniu do wszystkich tytułów ochronnych – podstawowe informacje. Marianna Zaremba Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Ochronę rozwiązań innowacyjnych można zabezpieczyć poprzez uzyskanie następujących praw wyłącznych:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Marianna Zaremba Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

Postpowanie przed Urzdem Patentowym RP w odniesieniu do wszystkich tytuw ochronnych podstawowe informacje

Marianna Zaremba

Urzd Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

Ochron rozwiza innowacyjnych mona zabezpieczy poprzez uzyskanie nastpujcych praw wycznych:

patenty

prawa ochronne

rejestracje

prawo autorskie


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

Przedmioty ochrony wasnoci przemysowej w Polsce

Na terytorium Polski problematyk ochrony wasnoci przemysowej reguluje ustawa Prawo wasnoci przemysowej

z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 poz. 1117 z dnia 13 czerwca 2003 r.)

oraz ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o dokonaniu Europejskich zgosze patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 65, poz. 598 z dnia 14 marca 2003 r.)


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

Przedmioty ochrony prawa wasnoci przemysowej

a uzyskane prawa wyczne

wynalazek patent krajowy lub patent europejski

wzr uytkowy prawo ochronne

znak towarowy prawo ochronne

wzr przemysowy prawo z rejestracji

topografia ukadu scalonego prawo z rejestracji

oznaczenie geograficzne prawo z rejestracji


Www uprp pl

www.uprp.pl

  • STRONA GWNA

  • FORMLARY DANYCH

  • PRZYDATNE ADRESY


Udziela

udziela:

Patentu na WYNALAZEK, ktrym jest nowe rozwizanie techniczne, posiadajce poziom wynalazczy i nadajce si do przemysowego stosowania.

Przez uzyskanie patentu nabywa si prawo wycznego korzystania z wynalazku w sposb zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski.

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgoszenia wynalazku w UP RP.

Ochrona wynalazkw dotyczcych produktw leczniczych i produktw ochrony rolin moe zosta przeduona, maksymalnie o 5 lat, poprzez wydanie tzw. DODATKOWEGO WIADECTWA OCHRONNEGO (SPC).


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

udziela:

Prawa ochronnegona WZR UYTKOWY, ktrym jest nowe i uyteczne rozwizanie o charakterze technicznym, dotyczce ksztatu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwaej postaci.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si prawo wycznego korzystania ze wzoru w sposb zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgoszenia wzoru uytkowego w UP RP.


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

udziela:

Prawa ochronnegona ZNAK TOWAROWY, ktrym moe by kade oznaczenie dajce si przedstawi w sposb graficzny, jeeli oznaczenie takie nadaje si do odrnienia towarw lub usug jednego przedsibiorstwa od towarw lub usug innego przedsibiorstwa.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si prawo wycznego korzystania ze znaku w sposb zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgoszenia znaku towarowego w UP RP.

Moe by ono przeduane o kolejne okresy 10-letnie.


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

udziela:

Prawa z rejestracjina WZR PRZEMYSOWY, ktrym jest nowa i posiadajca indywidualny charakter posta wytworu lub jego czci, nadana mu w szczeglnoci przez cechy linii, konturw, ksztatw, kolorystyk, struktur lub materia wytworu oraz przez jego ornamentacj.

Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa si prawo wycznego korzystania ze wzoru w sposb zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski.

Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 25 lat od daty dokonania zgoszenia wzoru przemysowego w UPRP.


Marianna zaremba urz d patentowy rzeczypospolitej polskiej

Dzikuj za uwag !


  • Login