Kompilacja przechodnia
Download
1 / 17

Kompilacja przechodnia - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kompilacja przechodnia. Interpretacja. Język programowania. Język programowania ( programming language ) jest zbiorem reguł, symboli i słów specjalnych (kluczowych) używanych do zapisywania tekstu programu. Reguły dotyczą gramatyki ( syntax ) i znaczenia - semantyki ( semantics ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kompilacja przechodnia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompilacja przechodnia


Interpretacja


Język programowania

Język programowania (programming language) jest zbiorem reguł, symboli i słów specjalnych (kluczowych) używanych do zapisywania tekstu programu.

Reguły dotyczą gramatyki (syntax) i znaczenia - semantyki (semantics).

DefinicjaGramatyką nazywamy reguły formalne określające jak zapisywać poprawnie instrukcje i konstrukcje w języku programowania.

DefinicjaSemantyką nazywamy reguły określające znaczenie instrukcji i konstrukcji zapisanych w języku programowania.


Metajęzyk

Gramatyka języka programowania musi być jednoznaczna. Uznajemy, że komputer nie myśli.

W celu uniknięcia niejednoznaczności gramatyka języka programowania zapisywana jest w precyzyjnym języku formalnym nazywanym metajęzykiem.

DefinicjaMetajęzykiem nazywamy język używany do opisu innego języka.

Gramatyka Ady zdefiniowana jest przy pomocy rozszerzonej notacji Backusa-Naura(EBNF – Extended Backus-Naur Form).


EBNF (Extended Backus-Naur Form)

::=jest określone jako (równe z definicji)

[ ]element opcjonalny

{ }element powtórzony 0 lub więcej razy

|lub (oddziela elementy zamienne)


EBNF (Extended Backus-Naur Form)

Przykład

digit ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

identifier::= letter{[_]letter_or_digit}

letter_or_digit ::= letter|digit

letter ::= upper_case_letter|lower_case_letter

|accented_letter


Słowniczek

 • digit– cyfra,

 • identifier– identyfikator,

 • letter– litera,

 • upper_case_letter– wielka litera,

 • lower_case_letter– mała litera,

 • accented_letter– litera akcentowana.


Struktura programu w Adzie

ada_program ::= [context_clause]

procedure program_name is

[declarative_part]

begin

sequence_of_statements

end program_name;

Przykład

PP_001_Pierwiastki_Trojmianu


Słowniczek

 • context_clause– lista importowa,

 • program_name– nazwa (identyfikator) programu,

 • declarative_part– część deklaracyjna,

 • sequence_of_statements– ciąg instrukcji.


Zapisywanie treści programów

Składowe tekstu programu

 • Identyfikatory

 • Słowa zastrzeżone

 • Liczby

 • Komentarze


Składowe tekstu programu

 • małe i duże litery alfabetu łącznie z literami akcentowanymi

 • cyfry dziesiętne0..9

 • znaki specjalne” # & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > _ |

 • znak odstępu czyli spacji


Identyfikatory 1

DefinicjaIdentyfikator (identifier) jest nazwą procesu, albo obiektu i służy do odwoływania się do tego procesu, albo obiektu

identifier::= letter{[_]letter_or_digit}

Identyfikator musi zaczynać się od litery, nie może kończyć się podkreślnikiem, dwa podkreślniki nie mogą wystąpić obok siebie.

Zalecenia stylistyczne

Używaj identyfikatorów zrozumiałych dla czytającego Twój program

Używaj tej samej postaci identyfikatora w całym programie


Identyfikatory 2

Przykład To jest formalnie ten sam identyfikator

Moj_Program moj_program mOJ_pROGRAM MOJ_PROGRAM

Identyfikatorem nie może być słowo zastrzeżone (kluczowe) (reserved word, key word)


Słowa zastrzeżone albo kluczowe(reserved words, key words)

abortabsabstractacceptaccess

aliasedallandarrayat

beginbodycaseconstantdeclare

delaydeltadigitsdoelse

elsifendentryexceptionexit

forfunctiongenericgotoif

inislimitedloopmod

newnotnullofor

othersoutpackagepragmaprivate

procedureprotectedraiserangerecord

remrenamesrequeuereturnreverse

selectseparatesubtypetaggedtask

terminatethentypeuntiluse

whenwhilewithxor


Liczby

Całkowite

Cyfry: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Podstawy: {2, ..., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}Domyślna: 10

Postać wykładnicza: E albo e

Przykład2000 = 2e3 = 2000E0

Podstawa#Reprezentacja#

Przykład 16#B#e+2 = 11*162

Grupowanie: 10000000 = 10_000_000 = 10e6

Rzeczywiste zawierają kropkę dziesiętną

123.45 = 1.2345E2 = 12345.0e-2 = 10#123.45#


Komentarze

Zalecenia stylistyczne

Należy pisać programy z pełnymi objaśnieniami.

Pierwszy komentarz powinien zostać umieszczony po nagłówku programu i powinien wyjaśniać do czego program służy. Można tam również podać źródło algorytmu wg którego realizowane są obliczenia.

Van Tassel (1982) podaje następujące zalecenia:

 • Stosuj komentarze wstępne – patrz wyżej

 • Stosuj przewodniki po długich programach

 • Komentarz ma dawać więcej niż parafrazę tekstu programu

 • Błędne komentarze są gorsze niż zupełny ich brak


Zadania. Literatura podstawowa

Przykład

A : Float; -- To jest zmienna rzeczywista

Zadania

Ada_Zadania_01_Pojecia_Wstepne.pdf

Literatura podstawowa

Morawski, M., Zajączkowski, A.M. (2003).Wstęp do programowania w języku Ada’95. Rozdziały 1, 2.


ad
 • Login