Montaigne og det informale essay - PowerPoint PPT Presentation

Montaigne og det informale essay
Download
1 / 53

  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Montaigne og det informale essay. HR/JBI 11. mars 2011. "Essay" = "forsøk" "undersøke", " erfare","smake ", "føle på” Tankereise. En litterær blandingsform, men mest sakprosa . Hybridsjanger? selvbiografi, dagbok, tekstkommentar, filosofisk meditasjon ….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Montaigne og det informale essay

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Montaigne og det informale essay

Montaigneog det informale essay

HR/JBI

11. mars 2011


Montaigne og det informale essay

"Essay" = "forsøk" "undersøke", "erfare","smake", "føle på”

Tankereise


Montaigne og det informale essay

En litterær blandingsform, men mest sakprosa


Montaigne og det informale essay

Hybridsjanger? selvbiografi, dagbok, tekstkommentar, filosofisk meditasjon …


Montaigne og det informale essay

Belyse et tema fra ulike synsvinkler


Montaigne og det informale essay

- Samtalepreg (dialogisk monolog)

- Inneholder sitater og eksempler

- Leseren er likeverdig

- Ikke svar

- Refleksjon


Montaigne og det informale essay

Subjektivt og selvreflekterende

Filosofisk – ”Hva vet jeg?”

Både avslappethet og intens interesse

Pratsomhet og lærdhet

Mangel på systematikk ("Jeg vender nå tilbake til" ...)

Kan ende i et paradoks


Montaigne og det informale essay

Oppstår som sjanger i renessansen – hvorfor?

- Humanisme ("Intet menneskelig er meg fremmed")

- Jeg-bevissthet

- Beundring for klassikere


Montaigne og det informale essay

1a) fransk tradisjon: det informale essay

Michel de Montaigne


Montaigne og det informale essay

Opplevde at lesing førte til at kroppen ble sliten og slapp, mens hodet holdt seg våkent – en lesepraksis som motvekt: vandre rundt i rommet mens han leste

”Min ånd beveger seg ikke hvis ikke bena gjør det”

Teksten som vandring, spasertur, tankeutflukt


Montaigne og det informale essay

Prosessualitet: tenkningen underveis er viktigere enn hva en kommer fram til

Impulsivitet, fordi hans indre verden er ubestemmelig og foranderlig, slik den egentlig er hos alle mennesker


Montaigne og det informale essay

Det informale essayet avspeiler en tankeprosess som kan være full av tvil, paradokser og humor

Anekdoter, ordtak, sitater


Montaigne og det informale essay

Takbjelkene i Montaignes bibliotek var dekorert med sentenser


Montaigne og det informale essay

Filosofen Sextus Empiricus:

”Det kan hende, eller ikke hende”

”Jeg utsetter min dom”

”Til ethvert resonnement finnes det et kontrasterende og like sterkt resonnement”

Terents: ”Jeg er et menneske og jeg tror ikke at noe menneskelig er meg fremmed”


Montaigne og det informale essay

Hvert menneske bærer alle mennesker i seg selv

For å kjenne seg selv, må en kjenne andre – i nåtid og fortid

Forsvar for historisk interesse

Renessanse-idealet for et menneske: det mangesidige, fullstendige liv


Montaigne og det informale essay

1580-88


Montaigne og det informale essay

”Det er essaygenrens særkende at hævde jeg’ets suveræne ret til at være sig selv, gerne i demonstrativ modsætning til omgivelsernes meninger og normer, hvilket på paradoksal vis samtidig kan være trændsettende.” Essayisten er ”[d]revet af nysgerrighed efter andre virkeligheder, livsformer, bizarre detaljer og svimlende perspektiver” og forsøker å ”se tingene i et spændingsfelt, hvor de konstant skifter betydning” (Hansen, Wagner et al. 2003)


Montaigne og det informale essay

For toleranse

Mot tortur og annen grusomhet

Motstander av tyranni Latterliggjorde begrepet ”primitiv”

Katolikk vennlig innstilt til protestanter


Montaigne og det informale essay

I essayet ”Om samtalens kunst”:

”Jeg elsker ordstrid og diskusjon, men i en liten krets og bare for min egen del. […] Grunnen til at jeg innlater meg så fritt og ubesværet i samtaler og diskusjoner, er at overbevisninger ikke finner noe grobunn hos meg hvor de kan trenge gjennom og slå røtter. Ingen påstand ryster meg, ingen tro krenker meg, hvor uforenlig den enn er med min egen. Det finnes ikke et synspunkt så lettsindig og forskrudd at det i mine øyne ikke virker som en rimelig frembringelse av menneskesinnet.”


Montaigne og det informale essay

Borgermester i Bordeaux i 1581-85


Montaigne og det informale essay

Noen titler på Montaigne-essay :

”Om standhaftighet”, ”Om tristhet”, ”Våre følelser strekker seg ut over vår egen tilværelse”, ”Seremoniell ved kongemøter”, ”At vår opplevelse av hva som er godt og ondt for en stor del avhenger av våre egne forestillinger”, ”Det straffer seg å tviholde på en festning uten god grunn”, ”En eiendommelighet ved enkelte ambassadører”, …


Montaigne og det informale essay

… ”Pris ingen lykkelig før han er i sin grav”, ”Om innbilningskraften”, ”Om vanen og om ikke uten videre å endre gjeldende lov”, ”Om kannibaler”, ”Om skikken å gå med klær”, ”Om Cato den Yngre”, ”Om hvorfor vi gråter og ler av en og samme ting”, ”Om søvn”, ”Om tomheten ved ordene”, ”I morgen er det atter en dag”, ”Hvordan vår sjel legger hindringer i veien for seg selv”, ”Vi opplever ingenting rent og ublandet”, ”Mot handlingsvegring”, ”Om å vokte seg for å spille syk”, ”Om tommelfingre”, ”Alt har sin tid”, ”Om et vanskapt barn”, ”Betraktninger over Cæsars krigføring”, ”Om barns likhet med sine fedre”


Montaigne og det informale essay

"Det jeg lager, er sannelig heller ikke annet enn uformelige grotesker og rene uhyrer, sammensatt av umake lemmer, der tilfellet bestemmer orden, rekkefølge og proporsjoner."

Kalte essaysamlingene for ”sammenraskinger” (”fagotage”)


Montaigne og det informale essay

I essayet ”Om bøker”: ”Utvilsomt hender det ofte at jeg taler om ting som mestrene i faget har behandlet på en bedre og mer sannferdig måte. Det jeg vil her, er bare å gi en prøve [”prøve” er her oversettelsen av det franske ordet ”essai”] på mine naturgitte evner, ikke på den kunnskap jeg har tilegnet meg; og den som griper meg i uvitenhet, får ikke has på meg; for jeg kan knapt overfor andre stå inne for meninger som jeg ikke engang kan stå inne for overfor meg selv, og som jeg heller ikke er tilfreds med. Den som er ute etter lærdom, får fiske der jeg vaker; jeg gir meg minst av alt ut for å være lærd. Det man finner her er mine innfall; og med dem har jeg ikke tenkt å formidle kunnskap om tingene, men om meg selv”


Montaigne og det informale essay

Ville ikke framstå som pedantisk – utelot presise kildereferanser

Ville ikke prange med lærdom – utelot ofte navn på latinske forfattere osv.

Egne erfaringer, f.eks. fra reiser

I “Om forfengelighet”: På reise ”har sjelen en kontinuerlig trang til å merke seg ukjente og nye ting; og jeg vet knapt noen bedre skole, som jeg ofte har sagt, til å forme livet enn å utsette seg uten stans for mangfoldet i så mange andre liv, fantasier og skikker, og la sjelen få smake en så utanselig variasjon av naturens former.”


Montaigne og det informale essay

Sterk jeg-følelse, men mottoet var "Hva vet jeg?”

Handler om et emne og handler om forfatteren


Montaigne og det informale essay

Montaigne er

- skeptiker: stiller spørsmål ved allmenne påstander

- humanist: søker etter sannheter om seg selv og andre


Montaigne og det informale essay

”Det man finner her er mine innfall; og med dem har jeg ikke tenkt å formidle kunnskap om tingene, men om meg selv”

”Ingen påstand ryster meg, ingen tro krenker meg, hvor uforenlig den enn er med min egen. Det finnes ikke et synspunkt så lettsindig og forskrudd at det i mine øyne ikke virker som en rimelig frembringelse av menneskesinnet.”


Montaigne og det informale essay

“Montaigne blir regnet som oppfinneren av introspeksjonen, av en intimitetens filosofi, av en etikk grunnlagt på kunnskap om eget selv, på menneskets mangfoldige omskiftelighet.” (Lacouture 1996 s. 104)

Ville lage en ”lykkens filosofi”

(Gustave Lanson)


Montaigne og det informale essay

I den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuks essaysamling Andre farger (1999, på norsk 2009) forteller Pamuk ”om sin egen hverdag: om å søke et nytt pass, om slektninger som dør, om forholdet til datteren Rüya, om å slutte å røyke, om filmer han liker, om ensomhet og lykke, om sin frykt og sin sosiale paranoia. Han klipper fra sine egenillustrerte notatbøker og viser nye sider av talentet sitt” (fra Gyldendals årskatalog 2009).


Montaigne og det informale essay

Ole Robert Sundes Jeg er et vilt begrep: Essays (2007) inneholder tekster som kan kalles ”lesefrukter, men samtidig det Sunde et sted kaller ”tanketurer” – ofte forflytter han seg også fysisk. Sunde er, sitt utpreget aristokratiske ståsted til tross, ingen bombastisk forfatter. Essayene hans er i sannhet ”forsøk” – ofte fruktbare: Forsøk på å tenke, se, lytte, lukte og smake og formulere tankene og sanseinntrykkene i skrift. Sunde skriver noe, for så å motsi seg selv og påstå noe annet, og er med sine utprøvinger kritisk til alskens skråsikre, reduserende fortolkninger. Øystein Rottem har kalt det ”undringens modus”.” (Dagbladet 21. januar 2008 s. 38)


Montaigne og det informale essay

I en anmeldelse av Nina Witoszeks essaysamling Verdens beste land (2009) ble forfatteren og boka karakterisert slik: ”Witoszek er en akrobat av en essayist. Teksten hopper og spretter av gårde, fylt opp med alle slags freidige innfall og generaliserende påstander. [...] Teksten [er] på sitt beste en kontrollert flom av assosiasjoner og ganske viltre innfall i alle mulige retninger, og mot hvem som helst.”

(Morgenbladet, ukeutgaven 22. – 28. mai 2009 s. 35)


Montaigne og det informale essay

Agnes Ravatn skriver i essaysamlingen Stillstand: Sivilisasjonskritikk på lågt nivå (2009) om steder i det norske samfunnet som vanlegvis ikke blir kommentert, f.eks. tingretten, babykino, talerstolen på 17. mai (å være taler uten å ha noe spesielt på hjertet), Rorbua i Tromsø etter at NRK er ferdig med å filme osv. Ifølge baksideteksten på boka er essayene ”frå stader og situasjonar der ingenting skjer”, men stedene beskrives med humor, selvironi og med tallrike referanser til litteratur og teori. ”Ravatn er frekk, lur, observant og morosam og avslører uvesentlege detaljar om folk du ikkje visste at du var interessert i å vite meir om” skrev en anmelder i Dagsavisen (nettversjonen 29. mai 2009).


Montaigne og det informale essay

Fagerlund, E. H. (2010). Å skrive er å leve, eller omvendt. Bok og Bibliotek, 5, 63-67.

“For å reflektere må du ha rom, et skråblikk.” (Fagerlund 2010 s. 66)

Den norske filosofen Gunnar Skirbekk: oppvurdering av “skråblikket” på verden

“Skirbekk snakker om betydningen av essayisten lever i en til dels dissonerende tilværelse, ikke hundre prosent integrert i omgivelsene.” (Fagerlund 2010 s. 64).

“Innvandrere i Norge utgjør atskillige skråblikk, og har fått våre velferdsordninger og vår tilsynelatende gudsforlatthet til å bli sentrale tema. Deres skråblikk har tvunget oss nordmenn til å se oss selv i speilet og spørre: Hvem er vi? Vi har et land, men hvem er vi? […] Uansett hvor velintegrerte noen [innvandrere] kan være, formidler de ofte en dyp skepsis til vår levemåte. […] Det utspiller seg med andre ord en tidsforskjell på opptil flere hundre år, og med all den historie av forskjeller når det gjelder religiøs tilknytning, verdier og skikker.” (Fagerlund 2010 s. 66-67)


Montaigne og det informale essay

1b) avisessayet

Arne Skouen, Sissel Benneche Osvold, Peter Nordmann Waage og mange andre

Har svært mange lesere (i motsetning til de fleste essay i bøker)


Montaigne og det informale essay

2a) engelsk tradisjon: det formale essayet

Francis Bacon

Politiker, jurist, filosof og forfatter (essayist)

Var en nær medarbeider av dronning Elizabeth 1.

Studerte i Cambridge og bodde mange år i Paris


Montaigne og det informale essay

Bacon leste Montaigne og hadde han som forbilde

En av de mange forfattere som har blitt tilskrevet Shakespeares tekster


Montaigne og det informale essay

Ga ut en samling Essays i 1597

Forholdsvis systematisk, objektivt og saklig

Faktaorientert

Skal gjøre vitenskap tilgjengelig for allmennheten

Brukte metaforer i tekstene sine fordi han innså det vitenskapelige språkets begrensning


Montaigne og det informale essay

Overveie og argumentere fordomsfritt (ikke primært slå fast og konkludere)

Resonnerende språkstil

Resonnere: følge en logisk tankerekke


Montaigne og det informale essay

Skrev ca. 60 essays i Montaigne-tradisjonen: om dagligdagse emner, med egne meninger, innflettet leveregler (”Om rikfolk”, ”Om utgifter”, ”Om ærgjerrighet”, ”Om studier”, ”Om sannheten”, ”Om døden”, ”Om kjærligheten” osv.)


Montaigne og det informale essay

I verket Advancement of Learning (1605) om humanistisk oppdragelse påviser han at det råder fordommer og misoppfatninger om lærdom og begrunner at kunnskaper skaper en rikere nasjonal kultur

Ville i sitt forfatterskap vise hvordan menneskers tenkning styres av bestemte forestillinger og fordommer


Montaigne og det informale essay

Anbefalte at vitenskapene brukte eksperimenter og induksjon

Slagordet ”Kunnskap er makt” stammer fra Bacon


Montaigne og det informale essay

Angloamerikanske bokutgivelser med ”the reader” eller ”a reader” i tittelen (The Communication Theory Reader; Joseph Beuys: The Reader og lignende) inneholder vanligvis formale essay, artikler og utdrag fra bøker. Bokutdragene fungerer i antologien ofte som formale essay

En ”The Reader”-bok kan sjangermessig vanligvis kalles en essaysamling med formale essay


Montaigne og det informale essay

2b) bokessay-tradisjonen i moderne tid

"et essay":

Tittel: An essay concerning human understanding : in four books. - 13th ed.

Forfatter: Locke, John

Trykt: London, 1748. [1.utg.: 1690]

Sidetall: 2 bind.

Tittel: The ends of philosophy : an essay in the sociology of philosophy and rationality / Harry Redner.

Forfatter: Redner, Harry

Trykt: London : Croom Helm, c1986.

Sidetall: xiv, 423 s.


Montaigne og det informale essay

Tittel: Time : an essay / Norbert Elias ; translated in part from the German by Edmund Jephcott.

Forfatter: Elias, Norbert

Trykt: Oxford : Blackwell, c1992.

Sidetall: 216 s.

Finn Fuglestad: Vekstøkonomi: Et globalhistorisk essay (2010)


Montaigne og det informale essay

"Vestens fronter er første bok i Dinamo Forlags essayserie ESSENS. Dette er en serie som vil ta for seg vesentlig emner og fenomener i vår tid."

"Steinar Hansson drøfter den dramatiske splittelsen mellom USA og Europa. [...] Steinar Hansson argumenterer for at det må føres en større debatt i Norge om vår internasjonale plassering. Han advarer oss mot å tro at verden skal bli som før, da Norge lå trygt innenfor et samlet NATO og fast utenfor et relativt begrenset EU."


Montaigne og det informale essay

Birgitte H. Midttun: "Essayet er den klarest mannsdominerte sjanger som finnes. Kvinner skriver alt mulig annet, men av en eller annen grunn ikke essays."

En gammelmannssjanger som krever lang livserfaring og stor belesthet?

Enhver kan observere og være grublende og undrende


Montaigne og det informale essay

Georg Johannesen: “Den informalepseudoessayistenskrivergodt, men kanikkenok. Den formalepseudoessayistenkannok, men vet ikkehvorforhanskriver. Pseudoessayer a) velskrevneteksteravuinteressantepersoner, eller b) datariketeksteromuinteressantefenomener.”


Montaigne og det informale essay

Egnersegikkeivårtid?

Cristina Nehringskrevi 2007 om David Foster Wallaces (ed.) bokThe Best American Essays (2007):

“The problem, of course, is not merely our essayists; it’s our culture. We have grown terribly – if somewhat hypocritically – weary of larger truths. The smarter and more intellectual we count ourselves, the more adamantly we insist that there is no such thing as truth, no such thing as general human experience, that everything is plural and relative and therefore undiscussable.”


Montaigne og det informale essay

John Keats: ” “Negative Capability ... when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts”

“Den vanlige innvendingen mot essayet – at det er fragmentarisk og tilfeldig – forutsetter selv at totalitet er noe gitt og antyder at mennesket behersker denne totaliteten. Men essayet strever ikke etter å destillere fram det evige fra det forgjengelige; det søker snarere å gjøre det forgjengelige evig.” (litteraturprofessor David Shields)


Montaigne og det informale essay

Undersjangrer:

Reiseessay

Thorvald Steens Historier fra Istanbul (2003)

Fotoessay

John Tordai og Harvey Morris’ IntothePromised Land: Photo-essay PortrayingPalestinian Life in the West Bank and Gaza Strip (1991)

Parafilmer (bakomfilmer) til filmer på dvd og blu-ray


Montaigne og det informale essay

Fredrik Wenzel og Henrik Hellström: Man tenker sitt (2009)

”Denne filmen ”er noe så usjenert som et løst sammensatt filmessay med sitater fra den amerikanske dikteren, naturelskeren og transcendentalistenThoreau (1817-1862), lest av et elleve år gammelt barn (Sebastian Eklund). [... ] – Det er urealistisk at et barn formulerer seg på en slik måte,

men det er ikke urealistisk at et barn

har et slikt klarsyn: En evne til å gjennomskue

virkeligheten og lese situasjoner på et

intuitivt sett. Det er svært vanskelig å lyve

til et barn. [...] For oss [regissørene] handler

det om å vende blikket innover og se det

som er stygt, ubehagelig, rart og uforklarlig

i jeget.”

(Morgenbladet, ukeutgaven 6. – 12. november 2009 s. 28)


Montaigne og det informale essay

Karl OveKnausgård: En tid for alt (2004) – en roman sombegynnermed 50 sideressayistisktekst

Geir Pollen: Raskolnikovshus (2010)

Milan Kundera: Langsomheten (pånorsk 1996) – en essayistiskroman


  • Login