Mestsk pol cia v nitre cintor nska 6 949 01 nitra
Download
1 / 33

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra. Š I K A N O V A N I E A P e d a g ó g o v i a. Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra' - varick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mestsk pol cia v nitre cintor nska 6 949 01 nitra

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRECintorínska 6, 949 01 Nitra

Š I K A N O V A N I E

A

P e d a g ó g o v i a

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

 • opakovaná a úmyselná, často plánovaná a bezdôvodná agresia jednotlivca alebo skupiny agresorov proti jednotlivcovi alebo malej skupine obetí

 • k tyranii a zotročovaniu spolužiaka agresor používa agresiu a manipuláciu

Č o j e š i k a n o v a n i e ?

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre1

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Akým spôsobom ?

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície NitraMestsk pol cia v nitre3

A k t é r i š i k a n o v a n i a - a g r e s o r

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Prvý typ :hrubý, primitívny, impulzívny, so silným energetickým pretlakom, s problémovým správaním, narušeným vzťahom k autoritám, môže byť zapojený do skupín a gangov páchajúcich trestnú činnosť.

Druhý typ :slušný, kultivovaný, narcista, úzkostlivý, inteligentný, uzavretý, niekedy aj so sadistickými tendenciami v sexuálnej oblasti.

Tretí typ: zabávač, optimistický, vtipný, výrečný, obľúbený, dobrodružný so značnou dávkou sebadôvery.

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre4

A k t é r i š i k a n o v a n i a - o b e ť

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Typická obeť – bojazlivá, neistá, citlivá až precitlivelá, málo sebavedomá, reaguje plačom alebo uzavretím sa do seba, hodnotí sa ako neschopná, ktorá zlyhala, trpí pocitom samoty, v škole nemáva priateľov, nebýva agresívna, má všeobecne odmietavý postoj voči násiliu.

Provokujúca obeť – kombináciou agresívnych alebo úzkostných vzorcov správania sa vyvoláva vo svojom okolí napätie až hnev, je často hyperaktívna, vyvoláva negatívne reakcie celej triedy, provokujú spolužiakov rôznymi formami a po prekročení určitej miery tolerancie sa sami stávajú obeťami násilia.

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre5

Obeťou šikanovania sa môže stať

každé dieťa

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

 • nový žiak v triede

 • pre telesnú slabosť alebo nešikovnosť

 • pre neschopnosť žiaka pobiť sa

 • pre výnimočnosť žiaka v niektorých činnostiach

 • pre výborný prospech

 • pre rasovú odlišnosť

 • pre viditeľný strach, nerozhodnosť

 • pre obezitu

 • pre telesné alebo mentálne znevýhodnenie


Mestsk pol cia v nitre6

Nastavenie osobnosti na kriminalitu, vrodené predispozície cca 40 – 60%

Fyzický priestor, priatelia, kultúrno-spoločenská klíma, trestno-právna politika štátu

výchova

dieťa

genetika

prostredie

Kde to celé vzniká ?

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre7

Čo radíme deťom my ? cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

 • Nikto nemá právo Ti ubližovať!

 • Nezostaň sám, ak Ti niekto ubližuje a požiadaj o pomoc dospelého (rodič,

  učiteľ, policajt), ktorému veríš!

 • Nemysli ako obeť, správaj sa prirodzene sebavedome!

 • Niektoré sebavedomé, ale slušné výroky si precvič doma pred zrkadlom!

 • Nevšímaj si alebo ignoruj posmešky a urážky!

 • Nechodievaj sám, drž sa v spoločnosti priateľov alebo spolužiakov!

 • Nezabudni, chyba nie je v Tebe, ale v agresorovi a v zlých vzťahoch v triede!

 • Nedovoľ, aby šikanovanie niekomu prešlo bez trestu, tým by si ho iba

  podporoval!

 • Nezabudni! Každý z Vás môže byť INÝ, ale všetci ste si ROVNÍ !

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre8

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Čo si máte všímať na deťoch Vy ?

 • žiak je cez prestávku sám, nemá kamarátov

 • cez prestávku sa zdržiava v blízkosti učiteľov, pri zborovni

 • pôsobí na vás smutným, zakríknutým alebo uzavretým dojmom

 • zvyšuje sa mu počet vymeškaných hodín, aj keď ospravedlnených

 • rýchlo sa mu zhoršuje školský prospech

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre9

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Čo si máte všímať na deťoch Vy ?

 • na WC sa pýta často cez hodinu a nie cez prestávku

 • často Vám hlási stratu peňazí alebo stratu či poškodenie vecí

 • často má svoje alebo školské veci rozhádzané, poškodené

 • na tabuli nachádzate posmešné nápisy alebo kresby na určitého

  žiaka

 • spolužiaci ho ignorujú, nikto sa s ním nechce hrať

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre10

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Čo si máte všímať na deťoch Vy ?

 • máva často poškodené veci a odev

 • má na tele stopy po násilí (odreniny, modriny, škrabance ...)

 • na obede alebo výletoch s ním v autobuse s ním málokto chce

  sedieť

 • odchádza domov tak, že počká, kým všetci odídu alebo sa pripája

  k nejakej skupinke, ktorú možno ani nepozná

 • je niečím odlišný od priemeru

 • dáva vám nepravdepodobné vysvetlenia, keď sa ho na toto všetko

  pýtate ?

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre11

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Čo si majú všímať na deťoch rodičia ?

 • bojí sa chodiť von alebo do školy, najradšej by ani nevychádzal z

  domu

 • chce, aby ste ho odprevádzali do školy alebo vozili autom

 • často nechce ísť do školy vôbec

 • často mení trasu cesty do školy alebo zo školy

 • máte pocit, že choroby simuluje

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre12

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Čo si majú všímať na deťoch rodičia ?

 • prichádza domov rozrušený, nechce hovoriť o škole, o spolužiakoch

 • zhoršuje sa jeho školský prospech

 • je neistý, mlčanlivý, smutný, pozerá často „tupo“ do zeme, máte

  pocit, akoby niečo tajil

 • je väčšinou sám, nemá kamarátov alebo ho kamaráti opustili

 • je niečím odlišný od priemeru – obézny, neobratný, pomalý, nosí

  okuliare, viditeľné fyzické poškodenie

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre13

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Čo si majú všímať na deťoch rodičia ?

 • máva často poškodené veci a odev

 • má na tele stopy po násilí (odreniny, modriny, škrabance ...)

 • nepokojne spí, počas spánku kričí zo sna, prehadzuje sa...

 • chýbajú mu veci, nápadne často „stráca“ vreckové, je hladný

  napriek tomu, že mu dávate dostatok jedla

 • dáva vám nepravdepodobné vysvetlenia, keď sa ho na toto všetko

  pýtate ?

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre14

Čo môžete pre žiaka urobiť Vy ? cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

S T R A T É G I A V Y Š E T R O V A N I A

 • poskytnúť maximálnu dôveru a oporu (nehrešiť ho, nevyčítať,

  neponižovať)

 • zaistiť ochranu obetiam

 • rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili

 • rozhovor s obeťou

 • nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné

  rozhovory so svedkami

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre15

Čo môžete pre žiaka urobiť Vy ? cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

S T R A T É G I A V Y Š E T R O V A N I A

 • rozhovor s agresorom alebo skupinou agresorov

 • izolácia agresorov – zabránenie ich dohody

 • nikdy nekonfrontovať obeť a agresora !!!

 • kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov aktérov šikany

 • kontaktovanie odborníka alebo polície

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre16

Čo môžete pre žiaka urobiť Vy ? cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

S T R A T É G I A V Y Š E T R O V A N I A

 • odporúčanie rodičom obetí i agresorov vyhľadať individuálnu

  pomoc

 • zorganizovanie skupinového intervenčného programu,

  informovanie a poradenstvo pre rodičov

 • prieskumy – dotazníky, anketa...

 • nulová tolerancia k násiliu

 • transparentné riešenie problému šikanovania – právo dieťaťa

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre17

Na koho sa môžete obrátiť ? cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

 • Detská linka záchrany, Nitra: 0800/ 12 12 12 (bezplatné)

  pondelok – piatok od 14.00 do 20.00 hod.

 • Detská linka pomoci, Nitra: 0800/ 100 444 (bezplatné)

  pondelok – piatok od 14.00 do 20.00 hod.

 • Linka pomoci obetiam: 0850/ 111 321 (ako miestny hovor)

 • Linka Nezábudka: 0850 / 111 022 (ako miestny hovor)

 • Pomoc obetiam násilia, Fr. Mojtu 18, Nitra: 037/ 77 212 09

 • Mestská polícia Nitra159

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre18

Na koho sa môžete obrátiť ? cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

 • Na mňa:

  0904 415 740

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre19

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Prieskumná vzorka

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre20

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Svedkovia šikanovania

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre21

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Pohlavie agresora podľa svedkov

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre22

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Špecifikácia spôsobu šikanovania podľa svedkov

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre23

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Špecifikácia miesta výskytu šikanovania podľa svedkov

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre24

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Priznaná rola obete

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre25

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Špecifikácia spôsobu šikanovania podľa obetí

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre26

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Špecifikácia miesta výskytu šikanovania podľa obetí

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre27

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Frekvencia násilia podľa obetí

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre28

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Miera ochoty informovať o šikanovaní

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre29

P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ cca 40 – 60%

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

Špecifikácia osôb informovaných o šikanovaní

Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra


Mestsk pol cia v nitre30

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE cca 40 – 60%

Ďakujem za pozornosť!

Miroslav D u c h o ň


Prajem príjemný deň cca 40 – 60%

Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície a samosprávy mesta Nitra


ad