РЕФОРМ УВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕР І МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТ ОРІ СХІДНОГО С УСІДСТВА - PowerPoint PPT Presentation

РЕФОРМ
Download
1 / 24

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

РЕФОРМ УВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕР І МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТ ОРІ СХІДНОГО С УСІДСТВА. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ». Project. Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area [CENEAST] No. 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

РЕФОРМ УВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕР І МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТ ОРІ СХІДНОГО С УСІДСТВА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4371172

РЕФОРМУВАННЯ ПРОГРАМУ СФЕРІ МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТОРІ СХІДНОГО СУСІДСТВА

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»


Project

Project

 • Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area [CENEAST]

 • No. 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

 • European Union’s programme Tempus IV (2007 – 2013), Action 1: Joint Projects (JP)

 • Project implementation period: 15th October 2012 - 14th October 2015


4371172

Про проект

 • Проект CENEAST «Реформування програм у сфері містобудівництва на просторі східного сусідства»

 • Реалізується в рамках програми TEMPUS

 • Єміжрегiональним спільним проектом, спрямованим на модернізацію навчальних програм в галузі енергетично й екологічно стійкого, доступного і здорового навколишнього середовища та забудови


4371172

Енергетика сталого розвитку

Артур Вениаминович Праховник, д.т.н., проф.

oснователь ИЭЭ,

директор с 1997 по 2012 г.


4371172

Розосереджена генерація

«Безусловно, ближайшее будущее мира за интегрированными системами энергоснабжения потребителей, поскольку на протяжении значительного периода времени будут сосуществовать как централизованные, так и децентрализованные системы, с постепенным расширением последних.»

А. В. Праховник


Smart grid

Smart Grid


4371172

Керівництво проектом

Керівник проекту CENEAST від ІЕЕ:

Прокопенко Володимир Васильович

заст. директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Контакти:

 • тел.:+38 044 406 8535, +38 067 232 0981

 • факс:+38 044 406 8535

 • e-mail:vvpro@iee.kpi.ua


4371172

Керівництво проектом

Координатор проекту CENEAST по Україні:

Пятова Анжела В’ячеславівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Департамент міжнародного співробітництва

Контакти:

тел.:+38 0973113670, +38 097 3113670

факс:+38 044 406 8019

E-mail:a.piatova@kpi.ua


4371172

Мета й завдання проекту:

 • оновлення учбових програм бакалаврів/ спеціалістів і магістрів та аспірантських програм новими модулями (напрямами) з організації енергетично й екологічно стійкого, доступного та здорового навколишнього середовища і забудови у вузах Білорусі, Росії та України з метою підвищення якості освіти та її відповідності потребам ринку праці


4371172

Мета й завдання проекту:

 • трансфер Болонського освітнього досвіду до університетів країн східносусідського партнерства;

 • розробка віртуальної мережевої міжвузівської освітньої системи в рамках кооперації університетів ЕС і країн східносусідського партнерства в галузі освіти та наукових досліджень;

 • навчання персоналу університетів і, щонайменше, 240 студентів.


4371172

Планові дії для досягнення поставленої мети:

 • Управління

 • Модернізація навчальних програм BSc, MSc та PhD

 • Розвиток та експлуатація віртуальної міжвузівської освітньої системи

 • Моніторинг та звітування про досягнуті результати

 • Розповсюдження досвіду


4371172

Очікувані результати:

 • Модернізація навчальних програм BSc, MSc та PhD у сфері забудованого середовища відповідно до одержаних результатів після завершення проекту

 • Розвиток навчальних модулів відповідно до Болонського досвіду, курсів викладачів університетів, викладацьких методологій та проектів навчальних програм


4371172

Очікувані результати:

3.Створення віртуальної міжвузівської освітньої системи

4.Щонайменше 240 навчених студентів протягом терміну дії проекту

5.Трансфер результатів проекту


4371172

До проекту залучено 12 університетів


4371172

Університети - партнери

 • Vilnius Gediminas Technical University (VGTU, LT)

 • University of Bologna (UNIBO, IT)

 • University of Salford (UOS, UK)

 • Tallinn University of Technology (TUT, EE)

 • Belarusian State Technological University (BSTU, BY)

 • Yanka Kupala State University of Grodno (YKSUG, BY)

 • Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE, RU)


4371172

Університети - партнери

 • Saint-Petersburg State Polytechnical University (SPbSPU, RU)

 • Kaliningrad State Technical University (KSTU, RU)

 • Moscow State Industrial University (MSIU)

 • National Technical University of Ukraine «Kyiv PolytechnicInstitute»(NTUU «KPI», UA)

 • National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (NTU «KhPI», UA)

 • Network among Italian researchers and teachers on management (SVIMAP, IT)

 • Association INFOBALT (INFOBALT, LT)


4371172

Головні напрями підготовки кадрів в сфері забудованого середовища

 • Урбаністика

 • Енергозабезпечення

 • Енергоефективність

 • Екологія та безпека


4371172

Зустрічі, що відбулися:

 • 10-13грудня 2012 : Початок, засідання в Болонському університеті, м.Болонья, Італія

 • 26-28 лютого 2013 : 2-га проектна зустріч в м.Таллін, Естонія

 • 22-24 квітня 2013 : 3-тя проектна зустріч в м.Києві, Україна

 • 1-3 липня 2013 : 4-а проектна зустріч у м.Калінінград, Росія

 • 1-3 жовтня 2013: 5-а проектна зустріч в м.Санкт-Петербург, Росія


4371172

Модулі


4371172

Зустрічі, що заплановані:

 • 5-7 лютого 2014: 6-та проектна зустріч в м.Харків, Україна

 • 9-11 квітня 2014: 7-ма проектна зустріч в м.Мінськ, Білорусь

 • 30 червня - 6 липня 2014: 8-ма проектна зустріч в м.Вільнюс, Литва


4371172

Трансфер результатів

Охоплює діяльність із взаємодії між партнерами і розповсюдження результатів проекту в цілому

Прогрес і результати проекту будуть відбиті на сайті проекту, брошурі проекту та іншими видавничими засобами

Управління проектом базується на постійній перевірці показників якості, встановлених на початку проекту і в проміжних звітах / показниках, успіхах проекту, вказаних в запиті


4371172

Трансфер результатів

Під час реалізації проекту координаційна група здійснюватиме контроль якості вимогам ISO 9000

Успіх програм BSc, MSc та PhD оцінюватиметься з використанням засобів самооцінки (зокрема студентської оцінки)

Всі загальні внутрішні процедури, що призначені для оцінки організаційної структури, також застосовуватимуться для контролю якості освіти


4371172

Трансфер результатів

Зовнішній консультативний комітет стежитиме за якістю навчальних модулів та їхньою відповідністю цілям проекту


4371172

Дякую за увагу!

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Проспект Перемоги, 37, м.Київ, Україна, 03056

Тел.: (+380 44) 454 9377Факс:(+380 44) 406 8308

http://iee.kpi.ua E-mail: iee@iee.kpi.ua


 • Login