РЕФОРМ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

РЕФОРМ УВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕР І МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТ ОРІ СХІДНОГО С УСІДСТВА PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

РЕФОРМ УВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕР І МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТ ОРІ СХІДНОГО С УСІДСТВА. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ». Project. Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area [CENEAST] No. 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

Download Presentation

РЕФОРМ УВАННЯ ПРОГРАМ У СФЕР І МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТ ОРІ СХІДНОГО С УСІДСТВА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


РЕФОРМУВАННЯ ПРОГРАМУ СФЕРІ МІСТОБУДІВНИЦТВА НА ПРОСТОРІ СХІДНОГО СУСІДСТВА

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»


Project

 • Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area [CENEAST]

 • No. 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

 • European Union’s programme Tempus IV (2007 – 2013), Action 1: Joint Projects (JP)

 • Project implementation period: 15th October 2012 - 14th October 2015


Про проект

 • Проект CENEAST «Реформування програм у сфері містобудівництва на просторі східного сусідства»

 • Реалізується в рамках програми TEMPUS

 • Єміжрегiональним спільним проектом, спрямованим на модернізацію навчальних програм в галузі енергетично й екологічно стійкого, доступного і здорового навколишнього середовища та забудови


Енергетика сталого розвитку

Артур Вениаминович Праховник, д.т.н., проф.

oснователь ИЭЭ,

директор с 1997 по 2012 г.


Розосереджена генерація

«Безусловно, ближайшее будущее мира за интегрированными системами энергоснабжения потребителей, поскольку на протяжении значительного периода времени будут сосуществовать как централизованные, так и децентрализованные системы, с постепенным расширением последних.»

А. В. Праховник


Smart Grid


Керівництво проектом

Керівник проекту CENEAST від ІЕЕ:

Прокопенко Володимир Васильович

заст. директора Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Контакти:

 • тел.:+38 044 406 8535, +38 067 232 0981

 • факс:+38 044 406 8535

 • e-mail:[email protected]


Керівництво проектом

Координатор проекту CENEAST по Україні:

Пятова Анжела В’ячеславівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Департамент міжнародного співробітництва

Контакти:

тел.:+38 0973113670, +38 097 3113670

факс:+38 044 406 8019

E-mail:[email protected]


Мета й завдання проекту:

 • оновлення учбових програм бакалаврів/ спеціалістів і магістрів та аспірантських програм новими модулями (напрямами) з організації енергетично й екологічно стійкого, доступного та здорового навколишнього середовища і забудови у вузах Білорусі, Росії та України з метою підвищення якості освіти та її відповідності потребам ринку праці


Мета й завдання проекту:

 • трансфер Болонського освітнього досвіду до університетів країн східносусідського партнерства;

 • розробка віртуальної мережевої міжвузівської освітньої системи в рамках кооперації університетів ЕС і країн східносусідського партнерства в галузі освіти та наукових досліджень;

 • навчання персоналу університетів і, щонайменше, 240 студентів.


Планові дії для досягнення поставленої мети:

 • Управління

 • Модернізація навчальних програм BSc, MSc та PhD

 • Розвиток та експлуатація віртуальної міжвузівської освітньої системи

 • Моніторинг та звітування про досягнуті результати

 • Розповсюдження досвіду


Очікувані результати:

 • Модернізація навчальних програм BSc, MSc та PhD у сфері забудованого середовища відповідно до одержаних результатів після завершення проекту

 • Розвиток навчальних модулів відповідно до Болонського досвіду, курсів викладачів університетів, викладацьких методологій та проектів навчальних програм


Очікувані результати:

3.Створення віртуальної міжвузівської освітньої системи

4.Щонайменше 240 навчених студентів протягом терміну дії проекту

5.Трансфер результатів проекту


До проекту залучено 12 університетів


Університети - партнери

 • Vilnius Gediminas Technical University (VGTU, LT)

 • University of Bologna (UNIBO, IT)

 • University of Salford (UOS, UK)

 • Tallinn University of Technology (TUT, EE)

 • Belarusian State Technological University (BSTU, BY)

 • Yanka Kupala State University of Grodno (YKSUG, BY)

 • Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE, RU)


Університети - партнери

 • Saint-Petersburg State Polytechnical University (SPbSPU, RU)

 • Kaliningrad State Technical University (KSTU, RU)

 • Moscow State Industrial University (MSIU)

 • National Technical University of Ukraine «Kyiv PolytechnicInstitute»(NTUU «KPI», UA)

 • National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (NTU «KhPI», UA)

 • Network among Italian researchers and teachers on management (SVIMAP, IT)

 • Association INFOBALT (INFOBALT, LT)


Головні напрями підготовки кадрів в сфері забудованого середовища

 • Урбаністика

 • Енергозабезпечення

 • Енергоефективність

 • Екологія та безпека


Зустрічі, що відбулися:

 • 10-13грудня 2012 : Початок, засідання в Болонському університеті, м.Болонья, Італія

 • 26-28 лютого 2013 : 2-га проектна зустріч в м.Таллін, Естонія

 • 22-24 квітня 2013 : 3-тя проектна зустріч в м.Києві, Україна

 • 1-3 липня 2013 : 4-а проектна зустріч у м.Калінінград, Росія

 • 1-3 жовтня 2013: 5-а проектна зустріч в м.Санкт-Петербург, Росія


Модулі


Зустрічі, що заплановані:

 • 5-7 лютого 2014: 6-та проектна зустріч в м.Харків, Україна

 • 9-11 квітня 2014: 7-ма проектна зустріч в м.Мінськ, Білорусь

 • 30 червня - 6 липня 2014: 8-ма проектна зустріч в м.Вільнюс, Литва


Трансфер результатів

Охоплює діяльність із взаємодії між партнерами і розповсюдження результатів проекту в цілому

Прогрес і результати проекту будуть відбиті на сайті проекту, брошурі проекту та іншими видавничими засобами

Управління проектом базується на постійній перевірці показників якості, встановлених на початку проекту і в проміжних звітах / показниках, успіхах проекту, вказаних в запиті


Трансфер результатів

Під час реалізації проекту координаційна група здійснюватиме контроль якості вимогам ISO 9000

Успіх програм BSc, MSc та PhD оцінюватиметься з використанням засобів самооцінки (зокрема студентської оцінки)

Всі загальні внутрішні процедури, що призначені для оцінки організаційної структури, також застосовуватимуться для контролю якості освіти


Трансфер результатів

Зовнішній консультативний комітет стежитиме за якістю навчальних модулів та їхньою відповідністю цілям проекту


Дякую за увагу!

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Проспект Перемоги, 37, м.Київ, Україна, 03056

Тел.: (+380 44) 454 9377Факс:(+380 44) 406 8308

http://iee.kpi.ua E-mail: [email protected]


 • Login