Regionernes samlede udgifter til medicin er faldet fra 2009 til 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Regionernes samlede udgifter til medicin er faldet fra 2009 til 2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Regionernes samlede udgifter til medicin er faldet fra 2009 til 2012. Kilde: Amgros og Danmarks Statistik. Regionernes udgifter til medicintilskud falder. m io.kr. Kilde: Danmarks Statistik. Regionernes udgifter til sygehusmedicin stiger moderat. Kilde: Amgros.

Download Presentation

Regionernes samlede udgifter til medicin er faldet fra 2009 til 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regionernes samlede udgifter til medicin er faldet fra 2009 til 2012

Kilde: Amgros og Danmarks Statistik


Regionernes udgifter til medicintilskud falder

mio.kr.

Kilde: Danmarks Statistik


Regionernes udgifter til sygehusmedicin stiger moderat

Kilde: Amgros


Negativ realvækst i regionernes udgifter til medicin (8 pct. fra 2009 til 2012)

Indeks for udviklingen i regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, medicin samt inflation (indeks 2009 = 100)

Kilde: Amgros og Danmarks Statistik


Regionernes udgifter til medicintilskud udgør en faldende andel af udgifterne i den primære sundhedssektor

Udgiftsvækst i praksissektoren 2009 – 2012 fordelt på medicintilskud,

almenlægehjælp og speciallægehjælp (indeks 100 =2009)

Kilde: Danmarks Statistik


Regionernes samlede udgifter til medicin udgør en stadig mindre andel af regionernes sundhedsudgifter

Kilde: Amgros og Danmarks Statistik


Begrænset vækst i omsætningen af medicin på det danske lægemiddelmarked i 2013

Kilde: DLI/MI og egne beregninger


Forsat begrænset vækst i lægemiddelomsætningen i Danmark i 2014

Kilde: DLI/MI og egne beregninger


Regionerne står for størstedelen af forbruget af sundhedsydelser i Danmark

Forbrug på sundhedsydelser i Danmark i 2012 fordelt på regioner, kommuner og private (mia. kr./%)

Kilde: Danmarks Statistik


Forbruget på sundhed stiger mest i kommunerne

Vækst i udgifter til sundhed fordelt på, regioner, kommuner og private 2009 – 2012 (indeks 100 = 2009)

Kilde: Amgros og Danmarks Statistik


Størstedelen af de regionale udgifter til sundhedsvæsenet anvendes på sygehusvæsenet

Regionernes udgifter til sundhed i 2012 fordelt på udgiftsposter (mia.kr. / %)

Kilde: Danmarks Statistik


Væksten i regionernes udgifter til medicin er markant mindre end i det øvrige sundhedsvæsen

Væksten i regionernes udgifter, fordelt på udvalgte udgiftsposter 2009 – 2012 (indeks 100 = 2009)

Kilde: Amgros og Danmarks Statistik


Kommunernes udgifter til sundhed i 2012 fordelt på udgiftsposter

Kommunernes udgifter til sundhed i 2012 fordelt på udgiftsposter, eksklusiv kommunal medfinansiering(mio.kr./%)

Kilde: Danmarks Statistik


Markant vækst i kommunernes forbrug på genoptræning og forebyggelse

Væksten i kommunernes udgifter fordelt på udvalgte udgiftsposter 2009 – 2012 (indeks 100 = 2009)

Kilde: Danmarks Statistik


Privates forbrug på medicin, vitaminer mv. udgjorde 6,7 mia. i 2011

Privates forbrug på sundhedsydelser i 2011, fordelt på udgiftsposter (mio.kr./%)

Kilde: Danmarks Statistik


Privatforbruget på sundhedsydelser er svagt faldende

Privates forbrug på sundhedsydelser fordelt på udvalgte udgiftsposter (indeks 100 = 2009)

Kilde: Danmarks Statistik


  • Login