Veterinární a hygienické požadavky - PowerPoint PPT Presentation

Veterin rn a hygienick po adavky
Download
1 / 72

 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veterinární a hygienické požadavky. Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení. zákony.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Veterinární a hygienické požadavky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veterin rn a hygienick po adavky

Veterinární a hygienické požadavky

Stavby pro hospodářská zvířata

Hygiena vody a napájení


Z kony

zákony

 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 131/2003 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 48/2006 Sb. a č. 230/2006 Sb.

 • § 5 odstavec  3 zní:

 •  „(3) Prováděcí právní předpis stanoví

  • konkrétní veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka


Po adavky na stavby

Požadavky na stavby

 • Novostavby - vyhláška č. 191/ 2002

 • Dostatečná kubatura vzduchu ve stáji

 • Optimální rozměry všech prvků, všech částí stáje s výhledem na možné zvětšení rámce zvířat

  • 1. Boxy, podlahy, technologická zařízení a jejich řešení z pohledu zdraví jedinců

  • 2. Možnost pohybu

  • 3. Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu, vytváření sociálních vazeb

  • 4. Přístup k vodě a krmivu


Po adavky na stavby1

Požadavky na stavby

 • 5. Zajištění individuální péče

 • 6. zajištění veterinárně - preventivní péče, dg., terapie

 • 7. možnost řešení havarijních situací , živelných pohrom

 • 8. Dostatečné prosvětlení stáje


 • Po adavky na stavby2

  Požadavky na stavby

  • 9. Zajištění přívodu a odvodu vzduchu s dostatečným sklonem střechy

   • větrání

  • Dlouhá životnost konstrukce


  Kriteria pro ust jen vysokou itkov ch dojnic

  Boxové lože + porodní kotce

  Svinovací plachta

  Hřebenová štěrbina

  Velkoobjemová vyhřívaná napajedla

  Vhodná krmiště a napajedla

  Evaporační zařízení

  Pohybová chodba – šířka 250 cm

  Kubatura 6 m3/100 ž. hm.

  Přirozené prosvětlení stáje

  Kartáčová drbadla

  Tvarově funkční a masivní hrazení

  výběhy

  Kriteria pro ustájení vysokoužitkových dojnic


  Veterin rn a hygienick po adavky

  750 kg dojnice/ 12 m2

  Kubatura / 52m3/dojnici

  7,5 m2/ dojnici

  Doležal a kol., 2004


  Kriteria pro hodnocen staveb pro skot

  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  1. Přístup ke krmivu a vodě


  Technika krmen

  Technika krmení

  • Trvalý přístup ke krmivu

  • Směsná KD

  • Ad libitum

  • 3x dennězavážet

  • 4x denně přihrnovat

  • Na 1 krmné místo 1.5 krávy

   • 50 -52 cm krmného žlabu


  Krmn lab

  Krmný žlab

  • Krmiště

   • široké 300 cm (do 650 kg), 320 cm (nad 650 kg)

   • Podlaha – kyselinovzdorná dlažba (80 cm)


  Krmn lab1

  Žlabové těleso

  Snadný přístup ke krmivu

  Výška požlabnice

  55 – 60 cm zamezí škrcení krku

  Výška dna žlabu proti úrovni předních končetin

  nejlépe 12 cm

  Výška kohoutkové zábrany 110 cm (650 kg)

  posun

  Krmný žlab

  380 cm

  oboustranně

  340 cm

  jednostranně

  110 cm

  55-60 cm


  Pastevn lab

  léto

  žádoucí pod přístřeškem

  Větší část KD přesunout na pozdní odpoledne

  1/3 ráno

  2/3 odpoledne

  Žlabové těleso

  Snadný přístup ke krmivu

  Výška kohoutkové zábrany 110 cm (650 kg)

  posun

  Pastevní žlab


  Krmn lab2

  Vhodný i předpožlabnicový schůdek

  (+10-12 cm x 4-5 cm)

  Snížení migrace u žlabu

  zakálení prostoru

  Pravidelně odstraňovat staré krmivo

  Odstraňování příměsí

  Krmný žlab


  Hygiena vody a nap jen

  Hygiena vody a napájení

  Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy


  Veterin rn a hygienick po adavky

  Vody

  • Pitná voda

   • Zdravotně nezávadná voda jejiž jakost odpovídá příslušné normě

  • Užitková voda

   • Zdravotně nezávadná voda, která není určena k pití ani ke kuchyňským účelům

  • Napájecí voda

   • Voda pro napájení hospodářských zvířat, která odpovídá svými vlastnostmi pitné vodě


  Veterin rn a hygienick po adavky

  Vody

  • Technologická voda

   • Použitá voda z očisty zařízení, zvířat, podlah, desinfekce

  • Odpadní vody

   • Vody vznikající při provozu stájových objektů

  • Tekuté odpady

   • Vedlejší produkty živočišné výroby vznikající při ustájení hospodářských zvířat

    • Ztekucené pevné výkaly, moč, ..


  Veterin rn a hygienick po adavky

  voda

  • Přítok

  • Čistota vody

  • Čistota napajedel


  Napajedla

  napajedla

  • Dostatečný přítok vody

  • Na 1 l mléka 4 – 5 l vody (160 l/krávu/den)

   • Přítok 12 -18 l/min

   • Objem 150 l

  • Umožnění přirozeného způsobu příjmu tekutin z volné hladiny Hladina 3 – 5 cm pod okraj


  Napajedla1

  přirozené pití z volné hladiny.

  Stálou hladinu vody udržuje výkonný plovákový ventil.

  do nezateplených stájích jsou vyráběny s vyhříváním

  topné články či kabely

  Výhodou nerezových žlabů

  výhřev vnitřku nohy napajedla a tím zamezení zamrznutí přívodu vody

  napajedla


  Zdroje pitn vody napajedla

  Zdroje pitné vody –napajedla

  • Dostatečný počet napajedel

   • Délka hrany napajedla

    • 6 – 10 cm/ kráva

    • 20 – 25 krav/ 1 m délky hrany napajedla

  • V přiměřené vzdálenosti

   • Vzdálenost od nejkrajnějších míst 20 – 25 m

  • V zimě možnost temperování vody na 22,4 ± 3,7°C

  • V létě (tropické dny) vhodná zchlazená voda (5,2 ± 1,7°C)


  P ednosti temperovan ch a chlazen ch napajedel

  Přednosti temperovaných a chlazených napajedel

  • Zvýšení příjmu vody

  • Vyšší mléčná užitkovost

  • Zvýšení příjmu sušiny

  • Zvýšení příjmu krmiva

  Prodloužení doby příjmu krmiva


  Nedostatek nap jec vody

  Nedostatek napájecí vody

  • Redukce příjmu krmiva

  • Snížení objemu moči

  • Zvýšené vstřebávání vody v tlustém střevě

  • Hemokoncentrace

  • Ztráta hmotnosti


  Magnetizovan napajec vody

  Magnetizované napajecí vody

  • Výhody

   • Změna krystalické struktury solí (uhličitany) na mikrokrystaly a snažší prostupnost membránami živočišných buněk

 • Nevýhody

  • Znásobuje četnost výskytu bakterií

   • Coli, enterokoky, mezofily


 • M ov napaje ky

  Pastevní napaječky

  Výborné termostatické vlastnosti

  nevýhody

  Obtížně kontrolovatelná čistota

  Do stájí nevhodné

  Míčové napaječky


  Rozbor vody a po adavky na kvalitu

  Rozbor vody a požadavky na kvalitu

  • ČSN 75 7111 "Pitná voda" a vyhláška ministerstva zdravotnictví č.376/2000 Sb.

  • požadavky na   pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly


  Kriteria pro hodnocen staveb pro skot1

  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  2. Možnost pohybu


  Mo nost pohybu

  Volné ustájení

  Pohyb po chodbách a boxech

  Průchody – min. průchodná šířka -250 cm

  menší skupina: 2 na krajích

  Nad 60 dojnic: 3 – i středový

  Výběhy

  Pevný

  12-15m2/dojnici

  Zastřešena, odkanalizována

  Pastevní

  Individuální porodní kotce (IPK)

  Možnost pohybu


  Individu ln porodn kotce

  Individuální porodní kotce

  • Možnost výběru místa k telení

  • Možnost volby optimální polohy v otvírací fázi porodu

  • Klid a čas na péči o novorozené tele

  • Bezproblémová placentofágie

  • Přesná identifikace telat

  • Eliminace časných nákaz telat

  • Tele zůstává 12-16 hodin

   • mlezivo


  Kriteria pro hodnocen staveb pro skot2

  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  3. Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu a

  vytváření sociálních vazeb


  Mo nost kontaktu s jedinci stejn ho druhu a vytv en soci ln ch vazeb

  Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu a vytváření sociálních vazeb

  • Vhodné skupiny po 40 – 60 dojnic

  • Maximum i 100 – 120 dojnic

   • zajistit adekvátní podlahovou plochu

   • Odrohovaní jedinci

   • Možnost zabránění střetu výše a níže stojících v hierarchii


  Kriteria pro hodnocen staveb pro skot3

  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  Boxy, podlahy, technologická zařízení a jejich řešení z pohledu zdraví jedinců


  Boxov lo e

  Boxová lože

  • Dostatečná velikost

   • do 650 kg – 112,5 cm x 250 cm

   • nad 650 kg- 120 cm x 250 cm

   • Zúžené boxy (97,5 cm) méně vhodné

  • měkké, suché, čisté lože

  • neklouzavá podlaha

   • Bezstelivové stáje (pryžové matrace, rohože)

   • Stelivové stáje (štípaná sláma, piliny, písek..)

 • Zamezí

  • Lehání do krmných chodeb

  • Vznik mastitid, onemocnění končetin

 • Doležal a kol, 2002


  Bezstelivov lehac box

  Bezstelivový lehací box

  • vybaven měkkou matrací.

  • čistý, neklouzavý a dostatečně měkký povrch


  Bo n z brany

  bezproblémové zaléhaní i vstávání zvířat

  boční zábrany


  Stelivov lehac box

  zavezený slamnatým hnojem, z kterého se vytvoří měkké a suché lože

  přistýlá slámou do zadní části 2x denně.

  Stelivový lehací box


  Veterin rn a hygienick po adavky

  Brankový systém hrazení ve stáji

  Pro rozdělení jednotlivých částí stáje

  Stájové branky se liší svojí konstrukcí, která respektuje kategorie ustájených zvířat.

  Branky jsou doplněny panty (závěsy), zajištěním a sloupky


  Kriteria pro hodnocen staveb pro skot4

  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  Vhodné mikrolima, osvětlení, větrání


  Osv tlen

  osvětlení

  • Osvětlení v zimním období

  • Osvětlení přeháněcích uliček

  • Minimalizovat, odstranit zrcadlící plochy

  • Žlabový prostor by neměl být osvětlen sluncem

  • Osvětlení dojírny

   • Minimum 200 Lx

   • v oblasti vemen dojených krav


  Osv tlen st j

  Prosvětlení střešního pásu

  10% celkové ustajovací plochy

  Horizontální pásy

  přehřívání stabilní plochy

  Lože, krmiště

  Souvislé vertikální pásy

  nezohledňují orientaci objektu

  Osvětlení stájí


  V tr n

  větrání

  • Stoupající užitkovost zvyšuje požadavek na prostor

   • Zvýšená produkce tepla (fermentační teplo)

   • Tepelný stres při užitkovosti nad 6 500 kg už při 21°C

   • Větší produkce CO2 a amoniaku..

  • Při užitkovosti 7000 kg mléka

   • 6 m3/ 100 kg ž.hm.

  • Problém globálního oteplování

  1

  1


  V tr n1

  větrání

  • Problém u skotu

  • Odstranění tepla

  • Důsledky vysokých teplot

  • Tepelný stres


  D sledky nefyziologick teploty prost ed tepeln stres

  Důsledky nefyziologické teploty prostředí - tepelný stres

  • STRES - odchylka znamenající ohrožení integrity organizmu až jeho trvání tj. život

  • Teplotní šok x teplotní stres

   • změna polotekutosti plazmatických membrán obrana

   • změna ve složení fosfolipidů

  • Stres poškozuje buněčné organely

   • (cytoskelet, ribozomy, jádro)  snížení proteosyntézy

    • inhibice reprodukce buňky


  Tepeln stres

  tepelný stres

  • FÁZE STRESU

   • 1. Poplachová reakcemobilizace vnitřních zdrojů v organizmuadaptace

    • a) fáze šoku

     • vazokonstrikce, srdeční slabost, hypoglykémie, snížení Le, Na+

    • b) fáze protišoku katecholaminy, glykogenolýza a lipolýza hyperglykémie

   • CRH  ACTH  KORTIKOIDY

   • 2. Stadium odolnosti

    • pokračuje osa CRH - ACTH - nadledvina  vyrovnání organizmu se zátěží, POMC

   • 3. Stadium vyčerpání

    • stres trvá dlouho nebo příliš intenzivní  hypotenze, vyčerpání kůry nadledvin  selhání srdce  úhyn


  Reakce organismu na vysok teploty

  Reakce organismu na vysoké teploty

  • Zvýšená rektální t

  • Zapojení termoregulačních mechanismů

  • Termoregulační mechanismy

   • Vazodilatace cév a výdej tepla

    • Sáláním

    • Vedením

    • Prouděním

    • Odpařováním

     • Sekrecí potu

     • Termické polypnoe

     • Zvýšená salivace

   • Chemická termoregulace


  D sledky tepeln ho stresu

  Důsledky tepelného stresu

  • Pokles pohybové aktivity až apatie

  • Zalehávání na mokrých chodbách

  • Pokles příjmu krmiv

  • Zvýšený příjem tekutin

  • Na pastvě vyhledávání stínu, chladu


  D sledky tepeln ho stresu1

  Důsledky tepelného stresu

  • Snížení užitkovosti

  • Snížení kvality mléka

   • Vzestup CPM a coli a PSB

   • Vzestup tuku

   • Pokles obsahu bílkovin

   • Pokles laktózy

   • Negativní dopad na obsah tukuprosté sušiny

  • Ovlivnění reprodukčních ukazatelů


  V tr n st j mus zajistit

  Větrání stájí musí zajistit

  • příznivou tepelnou bilanci stáje

  • dostačující výměnu vzduchu


  V trac za zen

  Větrací zařízení

  • dostatečně výkonné a funkčně způsobilé

  • Větrání přirozené

  • Větrání řízené


  V tr n2

  větrání

  • Vstup

   • Podélná stěna

  • výstup

   • Hřebenová štěrbina

    • 1 m rozponu stáje = 2,5cm šířky štěrbiny


  V tr n svinovac plachta

  Větrání - svinovací plachta

  • místo pevného zdiva

  • Je možné jí instalovat v plné délce stěny

  • nebo od výšky 1400 mm a ve spodní části se použije zdivo, panel nebo fošny.

  • zajišťuje dostatečný přívod vzduchu do stáje

  • ovládána jednoduchým navijákovým systémem

  • Pod plachtou je podpůrné pletivo s velkými oky.

  Modrá barva odpuzuje mouchy

  Doležal a kol., 2004


  Veterin rn a hygienick po adavky

  • Větrání - výsuvné stěny

  Doležal a kol., 2004


  V tr n3

  Posuvné plastové stěny (trapézové, laminátové)

  možno použít místo svinovací plachty

  Výhody

  pokud jsou zavřené, prochází do stáje světlo

  Otevírání posunem nahoru a dolu.

  větrání


  P irozen v tr n st j

  Výhody:

  nevyžaduje přívod energie

  nezpůsobuje ve stáji hluk

  Nízké investiční náklady

  Přirozené větrání stájí


  P irozen v tr n

  Nevýhody:

  malé tlakové rozdíly

  vliv mnoha dalších faktorů

  velikosti přívodních a odváděcích otvorů

  jejich hydraulické odpory proti proudění vzduchu

  jejich situování v prostoru

  ochlazování a ohřívání stěn apod.

  účinky větru, vítr nelze při návrhu vzít v úvahu

  proměnlivá intenzita výměny vzduchu a průběh přívodu a odvodu vzduch

  Přirozené větrání


  P irozen v tr n st j1

  Přirozené větrání stájí

  • Použití:

  • stáje pro skot, koně a ovce s menšími kapacitami ustájených zvířat

  • stáje s menšími produkcemi škodlivin

  • pomocné větrání k nucenému


  Zp soby a obecn po adavky p i v tr n st j ii

  Způsoby a obecné požadavky při větrání stájí II

  • Nucené

   • pomocí ventilátorů

   • komplexů vzduchotechnických zařízení

    • u velkokapacních stájí pro skot a prasata

    • u stájí bezokenních

    • u stájí bez půdního prostoru


  Odkliz kejdy

  Kejda z hnojných chodeb vyhrnována

  lopatami na kejdu

  nebo chodby zaroštovány betonovými stájovými rošty.

  Odkliz kejdy


  Tepeln komfort na pastv

  Tepelný komfort na pastvě

  • Stínění

   • Redukce tepelného zatížení až o 30%

   • Doporučeno: 3,5-4,5 m2/DJ

  • Přirozené

   • stromy

  • Umělé

   • Přístřešky, stíniště

   • Situované podélně sever-jih

    • Méně stínu, sucho

   • Situované podélně východ-západ

    • stinější, vlhčí

   • Krmiště a napajedla vždy ve stínu


  Kriteria pro hodnocen staveb pro skot5

  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  6. Zajištění individuální péče

  7. Zajištění veterinárně - preventivní péče, dg., terapie


  Drbadla

  drbadla


  Veterin rn a hygienick po adavky

  stacionární fixační box

  určen pro dospělý skot (dojnice, březí jalovice)

  veterinární zákroky, případně pro inseminaci.

  Zvíře fixováno za hlavou chomoutovým vázáním

  zajištěn přístup k celému tělu.

  Klec není vybavena pro zákroky na končetinách


  Prasata

  prasata

  • Prasata citlivá na výkyvy ±5°C

  • Příčiny tepelného stresu u prasat

   • Vysoká t

   • Vysoká vlhkost

   • Malé prodění vzduchu

  • Příčiny podráždění sliznic dýchacího ústrojí a zdroj zánětů dýchacích cest a plic

   • Snížená vlhkost


  Veterin rn a hygienick po adavky

  Strupka a kol., 2005


  St jov klima porodna

  stájové klima - porodna

  • 1. týden laktace

   • teplota prostředí by neměla klesnout pod 20–22°C

   • pro selata je zajištit vhodné mikroklima

  • Od 2. týdne laktace

   • prasnice maximální příjem krmiva a mléčné produkce

   • postačuje 18°C

  • teplota nad 20°C

   • příjem krmiva prasnice drasticky dolů

 • dostatečný přísun čerstvého vzduchu a pravidelnou kontrolu vzduchu

 • Rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci by měl být maximálně 6°C

 • V létě prasnice dostatečně chránit před horkem

  • nasávání vzduchu ze stinného místa

  • zajištění velkého množství čerstvého vzduchu

  • zamlžení malým množstvím vody


 • Hygiena koryta a krmiva

  Hygiena koryta a krmiva

  • Dvě až tři hodiny po předložení krmiva by mělo být koryto prázdné

  • zbytky krmiva odstranit nejpozději před následujícím krmením

  • U navlhčeného krmiva v teplé porodně dochází k mikrobiálnímu rozkladu s negativními důsledky pro příjem krmiva a zdraví zvířat


  Z soben vodou

  zásobení vodou

  • Kojící prasnice 25 – 40l vody /den

  • nízký příjem vody

   • Snížení užitkovosti

   • Následně MMA a infekce močových cest

  • průtočnost napáječky (alespoň 2,0 l/

  • min.

  • pravidelně kontrolovat kvalitu vody (obsah zárodků)

  • V období porodu by měla být do koryta navíc dávána voda„ručně“


  Prasata prava nap jec vody a i t n vodovodn ho potrub

  PrasataÚprava napájecí vody a čištění vodovodního potrubí

  • Doba odstavu

  • přijem až 4x více vody než krmiva

  • V napájecím potrubí se tvoří biofilm (vrstva polysacharidů)

   • Možnost množení různých patogenních mikroorganizmů

  • Zhoršené chemické vlastnosti vody (tvrdost, vysoký obsah železa, vápníku a kyselin), chuť a vůně mohou

   • omezit její spotřebu

   • nepříznivě ovlivnit  trávení a absorpci aditiv

  • Čištění potrubí a likvidace biofilmu a vodního kamene

   • aplikace  peroxidu vodíku kombinací s organickými kyselinami

   • sanitace a současně i okyselení vody

  • Okyselení vody příznivě ovlivňuje

   • zlepšuje trávení krmiva

   • zlepšuje metabolizmus zvířat

   • zvířata jsou zdravější

   • snižují se náklady na léčbu

   • snižuje se  mortalita zvířat

   • zvyšuje ziskovost chovu

  Schneiderová, 2006


  Nap jen prasat

  Napájení prasat

  • miskové napáječky.

   • Součástí napáječky je ventil s regulací vody


  Nap jen prasat1

  Napájení prasat

  • napájecí a skrápěcí ventily

   • ve stájích pro napájení prasat vodou a k zvlhčení suchých krmiv v samokrmítkách nebo v korytech


  Porodn klec kpr

  Obě poloviny klece jsou rozevíratelné do stran

  možno je zvedat i nahoru

  nastavitelná do délky i do šířky podle rámce prasnice

  V kleci velkokapacitní nerezové sklopné koryto

  Speciální protizálehové zábrany snižují riziko zaléhávání selat.

  Porodní klec KPR


  Porodn klec kpr1

  Jedna polovina klece je rozevíratelná do stran

  druhá pevně uchycena i v zadní části - zvyšuje to u celoroštového ustájení její pevnost.

  nastavitelná do délky a šířky, podle rámce prasnice

  Součástí plastové koryto

  Porodní klec KPR


  Porodn klec kpr2

  upraven do kotců s šikmým uspořádáním klecí

  Kotec přibližně čtvercového tvaru zefektivňuje možnosti rekonstrukcí některých stájí.

  rohové koryto

  Porodní klec KPR


 • Login