Veterin rn a hygienick po adavky
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 72

Veterinární a hygienické požadavky PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veterinární a hygienické požadavky. Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení. zákony.

Download Presentation

Veterinární a hygienické požadavky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veterinární a hygienické požadavky

Stavby pro hospodářská zvířata

Hygiena vody a napájení


zákony

 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 131/2003 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 48/2006 Sb. a č. 230/2006 Sb.

 • § 5 odstavec  3 zní:

 •  „(3) Prováděcí právní předpis stanoví

  • konkrétní veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka


Požadavky na stavby

 • Novostavby - vyhláška č. 191/ 2002

 • Dostatečná kubatura vzduchu ve stáji

 • Optimální rozměry všech prvků, všech částí stáje s výhledem na možné zvětšení rámce zvířat

  • 1. Boxy, podlahy, technologická zařízení a jejich řešení z pohledu zdraví jedinců

  • 2. Možnost pohybu

  • 3. Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu, vytváření sociálních vazeb

  • 4. Přístup k vodě a krmivu


Požadavky na stavby

 • 5. Zajištění individuální péče

 • 6. zajištění veterinárně - preventivní péče, dg., terapie

 • 7. možnost řešení havarijních situací , živelných pohrom

 • 8. Dostatečné prosvětlení stáje


 • Požadavky na stavby

  • 9. Zajištění přívodu a odvodu vzduchu s dostatečným sklonem střechy

   • větrání

  • Dlouhá životnost konstrukce


  Boxové lože + porodní kotce

  Svinovací plachta

  Hřebenová štěrbina

  Velkoobjemová vyhřívaná napajedla

  Vhodná krmiště a napajedla

  Evaporační zařízení

  Pohybová chodba – šířka 250 cm

  Kubatura 6 m3/100 ž. hm.

  Přirozené prosvětlení stáje

  Kartáčová drbadla

  Tvarově funkční a masivní hrazení

  výběhy

  Kriteria pro ustájení vysokoužitkových dojnic


  750 kg dojnice/ 12 m2

  Kubatura / 52m3/dojnici

  7,5 m2/ dojnici

  Doležal a kol., 2004


  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  1. Přístup ke krmivu a vodě


  Technika krmení

  • Trvalý přístup ke krmivu

  • Směsná KD

  • Ad libitum

  • 3x dennězavážet

  • 4x denně přihrnovat

  • Na 1 krmné místo 1.5 krávy

   • 50 -52 cm krmného žlabu


  Krmný žlab

  • Krmiště

   • široké 300 cm (do 650 kg), 320 cm (nad 650 kg)

   • Podlaha – kyselinovzdorná dlažba (80 cm)


  Žlabové těleso

  Snadný přístup ke krmivu

  Výška požlabnice

  55 – 60 cm zamezí škrcení krku

  Výška dna žlabu proti úrovni předních končetin

  nejlépe 12 cm

  Výška kohoutkové zábrany 110 cm (650 kg)

  posun

  Krmný žlab

  380 cm

  oboustranně

  340 cm

  jednostranně

  110 cm

  55-60 cm


  léto

  žádoucí pod přístřeškem

  Větší část KD přesunout na pozdní odpoledne

  1/3 ráno

  2/3 odpoledne

  Žlabové těleso

  Snadný přístup ke krmivu

  Výška kohoutkové zábrany 110 cm (650 kg)

  posun

  Pastevní žlab


  Vhodný i předpožlabnicový schůdek

  (+10-12 cm x 4-5 cm)

  Snížení migrace u žlabu

  zakálení prostoru

  Pravidelně odstraňovat staré krmivo

  Odstraňování příměsí

  Krmný žlab


  Hygiena vody a napájení

  Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy


  Vody

  • Pitná voda

   • Zdravotně nezávadná voda jejiž jakost odpovídá příslušné normě

  • Užitková voda

   • Zdravotně nezávadná voda, která není určena k pití ani ke kuchyňským účelům

  • Napájecí voda

   • Voda pro napájení hospodářských zvířat, která odpovídá svými vlastnostmi pitné vodě


  Vody

  • Technologická voda

   • Použitá voda z očisty zařízení, zvířat, podlah, desinfekce

  • Odpadní vody

   • Vody vznikající při provozu stájových objektů

  • Tekuté odpady

   • Vedlejší produkty živočišné výroby vznikající při ustájení hospodářských zvířat

    • Ztekucené pevné výkaly, moč, ..


  voda

  • Přítok

  • Čistota vody

  • Čistota napajedel


  napajedla

  • Dostatečný přítok vody

  • Na 1 l mléka 4 – 5 l vody (160 l/krávu/den)

   • Přítok 12 -18 l/min

   • Objem 150 l

  • Umožnění přirozeného způsobu příjmu tekutin z volné hladiny Hladina 3 – 5 cm pod okraj


  přirozené pití z volné hladiny.

  Stálou hladinu vody udržuje výkonný plovákový ventil.

  do nezateplených stájích jsou vyráběny s vyhříváním

  topné články či kabely

  Výhodou nerezových žlabů

  výhřev vnitřku nohy napajedla a tím zamezení zamrznutí přívodu vody

  napajedla


  Zdroje pitné vody –napajedla

  • Dostatečný počet napajedel

   • Délka hrany napajedla

    • 6 – 10 cm/ kráva

    • 20 – 25 krav/ 1 m délky hrany napajedla

  • V přiměřené vzdálenosti

   • Vzdálenost od nejkrajnějších míst 20 – 25 m

  • V zimě možnost temperování vody na 22,4 ± 3,7°C

  • V létě (tropické dny) vhodná zchlazená voda (5,2 ± 1,7°C)


  Přednosti temperovaných a chlazených napajedel

  • Zvýšení příjmu vody

  • Vyšší mléčná užitkovost

  • Zvýšení příjmu sušiny

  • Zvýšení příjmu krmiva

  Prodloužení doby příjmu krmiva


  Nedostatek napájecí vody

  • Redukce příjmu krmiva

  • Snížení objemu moči

  • Zvýšené vstřebávání vody v tlustém střevě

  • Hemokoncentrace

  • Ztráta hmotnosti


  Magnetizované napajecí vody

  • Výhody

   • Změna krystalické struktury solí (uhličitany) na mikrokrystaly a snažší prostupnost membránami živočišných buněk

 • Nevýhody

  • Znásobuje četnost výskytu bakterií

   • Coli, enterokoky, mezofily


 • Pastevní napaječky

  Výborné termostatické vlastnosti

  nevýhody

  Obtížně kontrolovatelná čistota

  Do stájí nevhodné

  Míčové napaječky


  Rozbor vody a požadavky na kvalitu

  • ČSN 75 7111 "Pitná voda" a vyhláška ministerstva zdravotnictví č.376/2000 Sb.

  • požadavky na   pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly


  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  2. Možnost pohybu


  Volné ustájení

  Pohyb po chodbách a boxech

  Průchody – min. průchodná šířka -250 cm

  menší skupina: 2 na krajích

  Nad 60 dojnic: 3 – i středový

  Výběhy

  Pevný

  12-15m2/dojnici

  Zastřešena, odkanalizována

  Pastevní

  Individuální porodní kotce (IPK)

  Možnost pohybu


  Individuální porodní kotce

  • Možnost výběru místa k telení

  • Možnost volby optimální polohy v otvírací fázi porodu

  • Klid a čas na péči o novorozené tele

  • Bezproblémová placentofágie

  • Přesná identifikace telat

  • Eliminace časných nákaz telat

  • Tele zůstává 12-16 hodin

   • mlezivo


  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  3. Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu a

  vytváření sociálních vazeb


  Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu a vytváření sociálních vazeb

  • Vhodné skupiny po 40 – 60 dojnic

  • Maximum i 100 – 120 dojnic

   • zajistit adekvátní podlahovou plochu

   • Odrohovaní jedinci

   • Možnost zabránění střetu výše a níže stojících v hierarchii


  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  Boxy, podlahy, technologická zařízení a jejich řešení z pohledu zdraví jedinců


  Boxová lože

  • Dostatečná velikost

   • do 650 kg – 112,5 cm x 250 cm

   • nad 650 kg- 120 cm x 250 cm

   • Zúžené boxy (97,5 cm) méně vhodné

  • měkké, suché, čisté lože

  • neklouzavá podlaha

   • Bezstelivové stáje (pryžové matrace, rohože)

   • Stelivové stáje (štípaná sláma, piliny, písek..)

 • Zamezí

  • Lehání do krmných chodeb

  • Vznik mastitid, onemocnění končetin

 • Doležal a kol, 2002


  Bezstelivový lehací box

  • vybaven měkkou matrací.

  • čistý, neklouzavý a dostatečně měkký povrch


  bezproblémové zaléhaní i vstávání zvířat

  boční zábrany


  zavezený slamnatým hnojem, z kterého se vytvoří měkké a suché lože

  přistýlá slámou do zadní části 2x denně.

  Stelivový lehací box


  Brankový systém hrazení ve stáji

  Pro rozdělení jednotlivých částí stáje

  Stájové branky se liší svojí konstrukcí, která respektuje kategorie ustájených zvířat.

  Branky jsou doplněny panty (závěsy), zajištěním a sloupky


  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  Vhodné mikrolima, osvětlení, větrání


  osvětlení

  • Osvětlení v zimním období

  • Osvětlení přeháněcích uliček

  • Minimalizovat, odstranit zrcadlící plochy

  • Žlabový prostor by neměl být osvětlen sluncem

  • Osvětlení dojírny

   • Minimum 200 Lx

   • v oblasti vemen dojených krav


  Prosvětlení střešního pásu

  10% celkové ustajovací plochy

  Horizontální pásy

  přehřívání stabilní plochy

  Lože, krmiště

  Souvislé vertikální pásy

  nezohledňují orientaci objektu

  Osvětlení stájí


  větrání

  • Stoupající užitkovost zvyšuje požadavek na prostor

   • Zvýšená produkce tepla (fermentační teplo)

   • Tepelný stres při užitkovosti nad 6 500 kg už při 21°C

   • Větší produkce CO2 a amoniaku..

  • Při užitkovosti 7000 kg mléka

   • 6 m3/ 100 kg ž.hm.

  • Problém globálního oteplování

  1

  1


  větrání

  • Problém u skotu

  • Odstranění tepla

  • Důsledky vysokých teplot

  • Tepelný stres


  Důsledky nefyziologické teploty prostředí - tepelný stres

  • STRES - odchylka znamenající ohrožení integrity organizmu až jeho trvání tj. život

  • Teplotní šok x teplotní stres

   • změna polotekutosti plazmatických membrán obrana

   • změna ve složení fosfolipidů

  • Stres poškozuje buněčné organely

   • (cytoskelet, ribozomy, jádro)  snížení proteosyntézy

    • inhibice reprodukce buňky


  tepelný stres

  • FÁZE STRESU

   • 1. Poplachová reakcemobilizace vnitřních zdrojů v organizmuadaptace

    • a) fáze šoku

     • vazokonstrikce, srdeční slabost, hypoglykémie, snížení Le, Na+

    • b) fáze protišoku katecholaminy, glykogenolýza a lipolýza hyperglykémie

   • CRH  ACTH  KORTIKOIDY

   • 2. Stadium odolnosti

    • pokračuje osa CRH - ACTH - nadledvina  vyrovnání organizmu se zátěží, POMC

   • 3. Stadium vyčerpání

    • stres trvá dlouho nebo příliš intenzivní  hypotenze, vyčerpání kůry nadledvin  selhání srdce  úhyn


  Reakce organismu na vysoké teploty

  • Zvýšená rektální t

  • Zapojení termoregulačních mechanismů

  • Termoregulační mechanismy

   • Vazodilatace cév a výdej tepla

    • Sáláním

    • Vedením

    • Prouděním

    • Odpařováním

     • Sekrecí potu

     • Termické polypnoe

     • Zvýšená salivace

   • Chemická termoregulace


  Důsledky tepelného stresu

  • Pokles pohybové aktivity až apatie

  • Zalehávání na mokrých chodbách

  • Pokles příjmu krmiv

  • Zvýšený příjem tekutin

  • Na pastvě vyhledávání stínu, chladu


  Důsledky tepelného stresu

  • Snížení užitkovosti

  • Snížení kvality mléka

   • Vzestup CPM a coli a PSB

   • Vzestup tuku

   • Pokles obsahu bílkovin

   • Pokles laktózy

   • Negativní dopad na obsah tukuprosté sušiny

  • Ovlivnění reprodukčních ukazatelů


  Větrání stájí musí zajistit

  • příznivou tepelnou bilanci stáje

  • dostačující výměnu vzduchu


  Větrací zařízení

  • dostatečně výkonné a funkčně způsobilé

  • Větrání přirozené

  • Větrání řízené


  větrání

  • Vstup

   • Podélná stěna

  • výstup

   • Hřebenová štěrbina

    • 1 m rozponu stáje = 2,5cm šířky štěrbiny


  Větrání - svinovací plachta

  • místo pevného zdiva

  • Je možné jí instalovat v plné délce stěny

  • nebo od výšky 1400 mm a ve spodní části se použije zdivo, panel nebo fošny.

  • zajišťuje dostatečný přívod vzduchu do stáje

  • ovládána jednoduchým navijákovým systémem

  • Pod plachtou je podpůrné pletivo s velkými oky.

  Modrá barva odpuzuje mouchy

  Doležal a kol., 2004


  • Větrání - výsuvné stěny

  Doležal a kol., 2004


  Posuvné plastové stěny (trapézové, laminátové)

  možno použít místo svinovací plachty

  Výhody

  pokud jsou zavřené, prochází do stáje světlo

  Otevírání posunem nahoru a dolu.

  větrání


  Výhody:

  nevyžaduje přívod energie

  nezpůsobuje ve stáji hluk

  Nízké investiční náklady

  Přirozené větrání stájí


  Nevýhody:

  malé tlakové rozdíly

  vliv mnoha dalších faktorů

  velikosti přívodních a odváděcích otvorů

  jejich hydraulické odpory proti proudění vzduchu

  jejich situování v prostoru

  ochlazování a ohřívání stěn apod.

  účinky větru, vítr nelze při návrhu vzít v úvahu

  proměnlivá intenzita výměny vzduchu a průběh přívodu a odvodu vzduch

  Přirozené větrání


  Přirozené větrání stájí

  • Použití:

  • stáje pro skot, koně a ovce s menšími kapacitami ustájených zvířat

  • stáje s menšími produkcemi škodlivin

  • pomocné větrání k nucenému


  Způsoby a obecné požadavky při větrání stájí II

  • Nucené

   • pomocí ventilátorů

   • komplexů vzduchotechnických zařízení

    • u velkokapacních stájí pro skot a prasata

    • u stájí bezokenních

    • u stájí bez půdního prostoru


  Kejda z hnojných chodeb vyhrnována

  lopatami na kejdu

  nebo chodby zaroštovány betonovými stájovými rošty.

  Odkliz kejdy


  Tepelný komfort na pastvě

  • Stínění

   • Redukce tepelného zatížení až o 30%

   • Doporučeno: 3,5-4,5 m2/DJ

  • Přirozené

   • stromy

  • Umělé

   • Přístřešky, stíniště

   • Situované podélně sever-jih

    • Méně stínu, sucho

   • Situované podélně východ-západ

    • stinější, vlhčí

   • Krmiště a napajedla vždy ve stínu


  Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

  6. Zajištění individuální péče

  7. Zajištění veterinárně - preventivní péče, dg., terapie


  drbadla


  stacionární fixační box

  určen pro dospělý skot (dojnice, březí jalovice)

  veterinární zákroky, případně pro inseminaci.

  Zvíře fixováno za hlavou chomoutovým vázáním

  zajištěn přístup k celému tělu.

  Klec není vybavena pro zákroky na končetinách


  prasata

  • Prasata citlivá na výkyvy ±5°C

  • Příčiny tepelného stresu u prasat

   • Vysoká t

   • Vysoká vlhkost

   • Malé prodění vzduchu

  • Příčiny podráždění sliznic dýchacího ústrojí a zdroj zánětů dýchacích cest a plic

   • Snížená vlhkost


  Strupka a kol., 2005


  stájové klima - porodna

  • 1. týden laktace

   • teplota prostředí by neměla klesnout pod 20–22°C

   • pro selata je zajištit vhodné mikroklima

  • Od 2. týdne laktace

   • prasnice maximální příjem krmiva a mléčné produkce

   • postačuje 18°C

  • teplota nad 20°C

   • příjem krmiva prasnice drasticky dolů

 • dostatečný přísun čerstvého vzduchu a pravidelnou kontrolu vzduchu

 • Rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci by měl být maximálně 6°C

 • V létě prasnice dostatečně chránit před horkem

  • nasávání vzduchu ze stinného místa

  • zajištění velkého množství čerstvého vzduchu

  • zamlžení malým množstvím vody


 • Hygiena koryta a krmiva

  • Dvě až tři hodiny po předložení krmiva by mělo být koryto prázdné

  • zbytky krmiva odstranit nejpozději před následujícím krmením

  • U navlhčeného krmiva v teplé porodně dochází k mikrobiálnímu rozkladu s negativními důsledky pro příjem krmiva a zdraví zvířat


  zásobení vodou

  • Kojící prasnice 25 – 40l vody /den

  • nízký příjem vody

   • Snížení užitkovosti

   • Následně MMA a infekce močových cest

  • průtočnost napáječky (alespoň 2,0 l/

  • min.

  • pravidelně kontrolovat kvalitu vody (obsah zárodků)

  • V období porodu by měla být do koryta navíc dávána voda„ručně“


  PrasataÚprava napájecí vody a čištění vodovodního potrubí

  • Doba odstavu

  • přijem až 4x více vody než krmiva

  • V napájecím potrubí se tvoří biofilm (vrstva polysacharidů)

   • Možnost množení různých patogenních mikroorganizmů

  • Zhoršené chemické vlastnosti vody (tvrdost, vysoký obsah železa, vápníku a kyselin), chuť a vůně mohou

   • omezit její spotřebu

   • nepříznivě ovlivnit  trávení a absorpci aditiv

  • Čištění potrubí a likvidace biofilmu a vodního kamene

   • aplikace  peroxidu vodíku kombinací s organickými kyselinami

   • sanitace a současně i okyselení vody

  • Okyselení vody příznivě ovlivňuje

   • zlepšuje trávení krmiva

   • zlepšuje metabolizmus zvířat

   • zvířata jsou zdravější

   • snižují se náklady na léčbu

   • snižuje se  mortalita zvířat

   • zvyšuje ziskovost chovu

  Schneiderová, 2006


  Napájení prasat

  • miskové napáječky.

   • Součástí napáječky je ventil s regulací vody


  Napájení prasat

  • napájecí a skrápěcí ventily

   • ve stájích pro napájení prasat vodou a k zvlhčení suchých krmiv v samokrmítkách nebo v korytech


  Obě poloviny klece jsou rozevíratelné do stran

  možno je zvedat i nahoru

  nastavitelná do délky i do šířky podle rámce prasnice

  V kleci velkokapacitní nerezové sklopné koryto

  Speciální protizálehové zábrany snižují riziko zaléhávání selat.

  Porodní klec KPR


  Jedna polovina klece je rozevíratelná do stran

  druhá pevně uchycena i v zadní části - zvyšuje to u celoroštového ustájení její pevnost.

  nastavitelná do délky a šířky, podle rámce prasnice

  Součástí plastové koryto

  Porodní klec KPR


  upraven do kotců s šikmým uspořádáním klecí

  Kotec přibližně čtvercového tvaru zefektivňuje možnosti rekonstrukcí některých stájí.

  rohové koryto

  Porodní klec KPR


 • Login