szakmai vizsgabizotts gi eln k k s tagok r sz re el ad s
Download
Skip this Video
Download Presentation
SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS. Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor. A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE. Vissza kell állítani a szakképzés tekintélyét

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS' - varden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szakmai vizsgabizotts gi eln k k s tagok r sz re el ad s

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK RÉSZÉRE ELŐADÁS

Az MKIK megbízásából készítette:Dr. Barta TamásDr. Madarász Sándor

a szakk pz si rendszer korszer s t s nek ig nye
A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE
 • Vissza kell állítani a szakképzés tekintélyét
 • Pontosabb és az adminisztratív terheket csökkentő szabályozás szükséges
 • A munkaadók által elvárt kompetenciákra kell képezni
a korszer s tett szakk pz si rendszer jellemz i
A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI
 • Az állam által elismert szakképesítések továbbra is az OKJ-ban találhatók
 • OKJ-s szakképesítést lehet szerezni
  • Iskolai rendszerben, szakképző intézményben
  • felnőttképzés keretében
a korszer s tett szakk pz si rendszer jellemz i1
A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI
 • Az OKJ-s képzés iskolarendszerben kerettanterv, a felnőttképzésben minősített képzési program szerint történik
 • A kimenet szabályozás eszköze a komplex szakmai vizsga, amelyet alapvetően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a 315/2013 (VII. 28.) Korm. rendelet szabályoz
a komplex szakmai vizsga
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA
 • A komplex szakmai vizsgát az SZVK és a szakmai vizsgaszabályzat (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet) alapján kell megtartani
 • A komplex szakmai vizsga állami vizsga
 • Magyarország területén szervezhető
 • A komplex szakmai vizsgát szakmai vizsgabizottság előtt lehet csak letenni
szakmai vizsgabizotts g
SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG
 • Minden esetben 4 tagból áll (elnök és 3 tag. A 3 tag közül az egyik a képzésben részt vett oktató és legalább egy fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik)
 • A vizsgabizottság munkájában, csak az vehet részt aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához vagy a gyakorlati képzés ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkezik
szakmai vizsgabizotts g1
SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG
 • Vizsgabizottsági tagra vonatkozó megbízás, csak a vizsgabizottsági névjegyzéken szereplő személynek adható
 • A vizsgabizottsági névjegyzéket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezeti (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) és e szerven keresztül adja ki a megbízásokat a szakképzésért felelős miniszter
a szakmai vizsgaszervez si enged ly megszerz se a feln ttk pz sben
A SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN
 • Szakmai vizsgát, csak engedéllyel rendelkező intézmény szervezhet
 • Az engedély megszerzésének feltételeit a 111/2010. (IV. 9.) kormány rendelet szabályozza
 • A vizsgaszervezési engedély visszavonásig érvényes
amire oda kell figyelni
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A rendelet az OKJ-ban szereplő szakképesítések (rész- és ráépülés is) megszerzésére és a modulzáró vizsgáira, és azokon kötelezettséggel bírókra terjed ki
 • A vizsga nyelve magyar, kivétel az idegen nyelvű képzés, a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi iskolában folyó képzés
 • Az iskolarendszerű szakképzésben a vizsga időpontja: február-március, május-június, október-november. Az iskolarendszeren kívüli képzés vizsganapjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg
amire oda kell figyelni1
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgák megvalósítása során az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) jár el
 • Általános szabály, hogy a komplexvizsga letétele alól felmentés nem adható kivéve, ha az SZVK másként rendelkezik
 • A vizsgacsoportokat a vizsgaszervező alakítja ki, és jelenti be a vizsgát (csoportlétszám max. 34 fő, összevont vizsga esetén max. 25 fő)
amire oda kell figyelni2
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgaszervező a vizsga megkezdése előtt legalább 7 nappal tájékoztatja a vizsgaelnököt és a bizottság tagjait a vizsgatevékenységek jellegéről, időpontjáról, helyszínéről és további tudnivalókról. A vizsgaelnök hagyja jóvá a lebonyolítási rendet, a bizottsági tagok közötti munkamegosztást és annak szabályait, és a javasolt gyakorlati feladatlapokat
 • A vizsgaszervező írásban kijelöli a képviseletét ellátó személyt, jegyzőt, felügyelőt és technikai feltételeket biztosító és az írásbeli javítást végző személyt és a gyakorlati tevékenységnél közreműködő felügyelő tanárt
amire oda kell figyelni3
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • Az írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenység során a képző intézményt képviselője egyedül nem felügyelheti a vizsgázókat
 • A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat, ha ez a lebonyolítási rendben rögzítésre került és a vizsgahelyszíneken legalább 2-2 vizsgabizottsági tag jelen van
 • A vizsga jegyzője dokumentálási feladatokat lát el. Képviselheti (írásos felhatalmazás esetén) a vizsgaszervezőt
amire oda kell figyelni4
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgaszervező képviselője figyelemmel kíséri a vizsga lebonyolításának jogszerűségét, annak ellenére, hogy nem tagja a vizsgabizottságnak
 • A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok: 1-5. A vizsga végeredményét az egyes súlyozással figyelembe vett vizsgafeladati kerekített érdemjegyek összege adja meg
amire oda kell figyelni5
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat
 • Sikertelen a vizsga, ha bármely vizsgafeladat eredménye elégtelen
 • Sikertelen vizsga pótlásakor az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni. Aki először nem jelent meg, vagy szabálytalanság miatt eltiltották a vizsgától, annak a teljes vizsgát meg kell ismételnie
amire oda kell figyelni6
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül be kell fejezni, kivéve, ha az SzVK másként rendelkezik
 • A vizsga időtartama nem haladhatja meg naponta a 8 órát
 • A gyakorlati vizsgatevékenység tartható 7-19 óra között, a többi vizsga tevékenyég 8-18 óra között
amire oda kell figyelni7
AMIRE ODA KELL FIGYELNI…
 • A vizsgák szakmai ellenőrzését az országos szakképzési névjegyzékben szereplő, vizsgaellenőri felkészítésen részt vett szakértők végezhetik. A megbízó legalább három nappal előbb értesíti a vizsgaszervezőt a tervezett ellenőrzésről. Az ellenőr a vizsgát nem zavarhatja!
a vizsgaeln k
A VIZSGAELNÖK
 • A vizsga elnökét az NGM miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága) útján bízza meg
 • Felelős a vizsga zavartalan és jogszerű lebonyolításáért
 • Jóváhagyja a gyakorlati feladatokat és a lebonyolítási rendet
 • Irányítja a vizsgabizottság munkáját
a vizsgaeln k1
A VIZSGAELNÖK
 • Ellenőrzi a vizsga előkészítését
 • Ellenőrzi a vizsga dokumentumait
 • Összehívja és vezeti a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet
 • Vizsgázókat tájékoztatja a vizsga előtt a vizsgázókat érintő döntésekről
 • Részt vesz a vizsgáztatásban
 • Felügyeli a vizsga jegyzőjének munkáját és hitelesíti a vizsga dokumentumait
a vizsgaeln k2
A VIZSGAELNÖK
 • Kezdeményezheti az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, ha téves javítást vagy ki nem javított hibát talált
 • Felfüggeszti a vizsgát –a vizsgabizottsági döntés alapján-, ha a jogszerű feltételek nem biztosítottak
 • Lezárja a vizsgát és értékeli azt
 • Titoktartási kötelezettsége van
a vizsgabizotts g tagja
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA
 • Részt vesz a vizsga szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétének ellenőrzésében
 • Közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai meglétének, megfelelőségének ellenőrzésében
 • Meggyőződik- a vizsgaelnökkel együtt- a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről
a vizsgabizotts g tagja1
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA
 • Közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján – történő ellenőrzésében
 • A lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban
 • Részt vesz a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában
 • Gondoskodik – a vizsgaelnökkel együttműködve – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről
a vizsgabizotts g tagja2
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA
 • Részt vesz a részeredmények kialakításában és a vizsgaeredmények véglegesítésében
 • Aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot
 • A képző intézményt képviselő tag a vizsgabizottság egyetértésével elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási feladatokat
 • Titoktartási kötelezettsége van
vizsgabizotts gi rtekezlet sszeh v sa
VIZSGABIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLETÖSSZEHÍVÁSA
 • Az első vizsgatevékenység megkezdése előtt(felmentések, lebonyolítási rend)
 • Vizsgatevékenység befejezését követően (értékelés)
 • Vizsgát befolyásoló zavaró körülmény miatt
 • Bármely más szükséges okból
vizsg k lebonyol t s nak szab lyai
VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
 • A jóváhagyott lebonyolítási rend alapján kell a vizsgát megvalósítani
 • Írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységek ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni
 • A vizsgázó a feladatai megoldásához tanácsot, segítséget nem kérhet és nem kaphat
vizsg k lebonyol t s nak szab lyai1
VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
 • Szabálytalanság esetén a vizsgabizottság kivizsgálja az esetet és dönt a vizsga folytathatóságáról, ezt külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni
 • A gyakorlati vizsgatevékenység előtt a vizsgázót a tevékenység rendjéről és egyéb tudnivalókról tájékoztatni kell
 • Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentálását a képző intézmény által kijelölt oktató végzi
vizsg k lebonyol t s nak szab lyai2
VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
 • A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység megkezdésekor ellenőrzi
 • Szóbeli vizsgatevékenység során az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó súlyosan téved vagy a kifejtésben elakad
 • SNI-s vizsgázó esetén a szóbeli vizsgatevékenység kiváltható írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységgel
 • A vizsgázó egyszer póttételt húzhat
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • Moduláris vizsga helyett komplex szakmai vizsga
 • A vizsga ideje (általános szabályként) 3 napra rövidült
 • A vizsgabizottság minden esetben 4 tagú
 • A vizsgabizottság elnökének és minden tagjának megbízását elektronikus úton küldi meg az NMH
 • A vizsgabizottságnak nem tagja a vizsgaszervező
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei1
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • A vizsgaszervező felelős a vizsga jogszerű lebonyolításáért
 • Vizsgaszervező képviselője a vizsgán lehet a vizsgabizottság képzőt képviselő tagja, a jegyző vagy más, írásban felhatalmazott személy
 • A vizsgabizottság vizsgáztat (nincsen kérdező tanár)
 • A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság értékeli
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei2
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • Az írásbeli dolgozatokat a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő javítja, értékeli és tesz javaslatot az eredményre
 • A törzslap kitöltése elektronikusan történik
 • Változtak a vizsgaszervezési határidők
 • Megváltozott a vizsgabizottság díjazásának módja
 • Százalékos értékelés helyett érdemjegyekkel történik az értékelés
a modulrendszer s a komplex szakmai vizsga elt r sei3
A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI
 • Szabálytalanság esetén felhatalmazások a vizsgabizottság megbízója felé történő jelentésre
 • A vizsga elnöke és tagjai a megbízójuk felé kötelesek elektronikus úton megküldeni jelentésüket
 • A jogszabály nevesíti az összevont vizsga fogalmát
 • Vizsgalétszám maximum 34 fő, összevontnál maximum 25 fő
a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza:

 • a vizsgaelnököt, ha a megjelölt személy az érintett szakképesítés tekintetében szerepel az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken
a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa1
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza:

 • a vizsgabizottság tagjait, ha a megjelölt személyek az érintett szakképesítés tekintetében szerepelnek az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgabizottsági tagi névjegyzéken
a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa2
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata alapján bízza meg

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa3
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága a vizsgaelnöki és a vizsgabizottsági megbízásokat, valamint az intézményi értesítőket a vizsgabizottság tagjairól digitális aláírással hitelesítve, elektronikus formában küldi meg

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa4
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízását megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző huszonötödik napig lehetőséget biztosít:

a) …

b) …

c) …

d) …

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa5
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

a) a gazdasági kamara számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt,

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa6
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

b) a szakképesítésért felelős miniszter számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására az a) pontban megjelölt szakképesítések kivételével

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa7
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

c) a szakmai és vizsgakövetelményben megjelölt szervezetek közül a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szervezet számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására,

a vizsgabizotts g tagjainak elektronikus ton t rt n megb z sa8
A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA

d) a gazdasági kamara számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására a c) pontban érintett szakképesítések kivételével.

elektronikus jelent sek
ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK

A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik:

a) a vizsga előkészítésével, lebonyolításával

b) a vizsgáztatás feltételeivel

c) a vizsgázók felkészültségével

d) a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel

elektronikus jelent sek1
ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK

e) a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint

f) a jogszabályi rendelkezések betartásával

kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen

eln ki s tagi jelent s rendszer
ELNÖKI ÉS TAGI JELENTÉS RENDSZER

A vizsgabejelentésből származó adatok automatikusan átemelésre kerülnek, így az elnöki/tagi jelentés kitöltésekor a vizsga adatait nem szükséges (és nem is lehet) megadni, megváltoztatni (kivéve a létszámot, amely változó adat)

slide48

ALAPDÍJ mértéke: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 9,5%-a.

VÁLTOZÓ DÍJ mértéke:

slide49

I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több,

II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el,

III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el,

IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra.

slide50

Összevont vizsga esetében:

az alapdíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni,

a változó díjat a vizsgáztatott szakképesítésnek megfelelő kategória szerint kell megállapítani.

slide51

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

 • A szakképesítéssel betölthető munkakörök részletesen és az új FEOR szerint kerültek meghatározásra
 • Elsősorban szakmai kompetenciákat tartalmaz
slide52

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

 • Nem részletezi a szakképesítés moduljainak tartalmát, csak a modulok számát és megnevezését
 • Meghatározza az egyes modulok modulzáró vizsgáinak vizsgatevékenységét
 • Komplex szakmai vizsgát ír elő
 • Ha az SZVK másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén, csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni
l nyeges v ltoz sok
LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK
 • Egyszerűsítés, mivel kevesebb lett a szakképesítések száma
 • Megszűntek az elágazások és megmaradtak:

szakképesítés

részszakképesítés

szakképesítés-ráépülés

l nyeges v ltoz sok1
LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK
 • Számfelépítésében 16 számjegy helyett 7 számjegyű a szakképesítés azonosítószáma
i oszlopban tal lhat a k pz s munkarendje
„I” OSZLOPBAN TALÁLHATÓ A KÉPZÉS MUNKARENDJE

N – nappali

E – esti

L – levelező

S – egyéb sajátos munkarend

TK – tanfolyami képzés

T- távoktatás

A távoktatásnál a minimális képzési idő legalább 20%-át, a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű, egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani

slide57

D) Változás, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés minimális ideje is meghatározásra került ( lásd: „H” oszlop)

Kérelem esetén a minimális képzési idő 30%-kal csökkenthető

A kérelmet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság felé kell benyújtani

az j k znevel si s szakk pz si rendszer jogszab lyi h ttere t rv nyek
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE(törvények)
 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
az j k znevel si s szakk pz si rendszer jogszab lyi h ttere rendeletek
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE(rendeletek)
 • Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
 • Követelménymodul rendelet217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
 • Az iskolai rendszerű szakképzések kerettantervei14/2003. (IV.5.) NGM rendelet
az j k znevel si s szakk pz si rendszer jogszab lyi h ttere rendeletek1
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE(rendeletek)
 • Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek (BM, EMMI, HM, NFM, NGM, VM)
 • A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
ad