Har norge noe l re av utlandet om opiatbehandling lege martin haraldsen sandefjord
Download
1 / 46

Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling? Lege Martin Haraldsen Sandefjord - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling? Lege Martin Haraldsen Sandefjord. Jeg er imot å tilby heroin på resept fordi:. Altfor få i Norge har fått prøve ut buprenorfin (og metadon) pga LAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling? Lege Martin Haraldsen Sandefjord ' - varana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jeg er imot tilby heroin p resept fordi
Jeg er imot å tilby heroin på resept fordi:

 • Altfor få i Norge har fått prøve ut buprenorfin (og metadon) pga LAR.

 • LAR stiller større krav ved medisinering enn noe annet land, slik at mange faller gjennom.

2


3


4 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.


Lavterskel opiatbehandling på hjemstedet… svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

…reduserer storby-belastningen

5


Heroin rekruttering
Heroin-rekruttering svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Heroin

Heroin

Ca 2-3 promille

av befolkningen

6

I Norge: ca12.000


Metadon i økende dose, svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

gir fare for overdosedødsfall.

Buprenorfin er en delvis

motgift, som beskytter

bra mot overdosedødsfall.

Metadon

farligere! enn

buprenorfin

a

DØD

effekt

Metadon

dose

DØD

effekt

7

buprenorfin

dose


Metadond dsfall 1991 2008 f lger omsatt metadonmengde
Metadondødsfall 1991-2008 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. følger omsatt metadonmengde

Døde

(?)

Solgt metadon

Metadondøds-fall

8

(Kilde: Kripos)


Sandefjord 1999 2003
Sandefjord 1999-2003 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Overdosedødsfall

Heroin erstattes gradvis av buprenorfin, mest utenom LAR

9

Kilde: Sandefjords Blad


Metadon-virkning svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Høye overdoser

Gatesalg

Overvåket

Metadon

behandling

Heroin-

Nysgjerrige

Heroin-

miljøet

Reduserte overdoser

10


Buprenorfin
Buprenorfin svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • Subutex:kun buprenorfin

 • Suboxone:buprenorfin + naloxone hindrer injisering fordi naloxone blir i liten grad absorbert under tungen, men dersom injisert gjør motgift-virkningen at buprenorfin fortrenges.

11


10 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

12


Virkning av buprenorfin (BPN) svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Overvåket

BPN

Gatesalg

behandling

Heroin-

Nysgjerrige

Heroin-

Heroin-

Reduserte overdoser

miljøet

13

Ytterligere reduserte overdoser og nyrekruttering


Norsk debatt
Norsk debatt svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Abstinens-beh.

Abstinens-beh.

Medikamentfri beh.

Lavterskel

LAR

Institusjoner

Medikament

14

Heroin

Sub/Met.

Sub.

Met.

Privat

Offentlig


Norge – LAR-søknad svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

LAR

a

Sosialtjenesteloven

Pasientrettighetsloven

Metadon

Buprenorfin

P

Sosial-

Fastlege

15

kontor


Alle andre land svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Rehabilitering

Uten medisiner

Spesia-

Institusjoner?

list

Frivillige?

Medisiner

Heroin?

Ulik grad av kontroll

Buprenorfin

Helse-

P

tjenesten

16

Metadon

a

a


Norsk begrunnelse for å ha en særegen norsk rusbehandling: svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

- ”Alle” injiserer, sett i forhold til andre land.”

- men EMCDDA-rapport 2008:

Gjennomsnittlig i Europa injiserer 43% ved start av behandling.

17


NORGE! svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

1: Stabiliseringsfasen

2: Rehabiliteringsfasen

PASIENT

Tid

KLIENT

18


1: Stabiliseringsfasen svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Subutex/Suboxone fra fastlege, ev henvise til LAR for vurdering ved dobbeltdiagnose

Kriminalitet

PASIENT

Dødelighet

2: Rehabiliteringsfasen

Diverse rehab.opplegg, inkl. institusjoner, med eller uten Sub./Met.

a

19

KLIENT

Tid


Overdosed dsfall 1985 1994 1985 100
Overdosedødsfall 1985-1994 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. 1985=100%

%

Kilde: EU’s narkotikaorgan(EMCDDA, Lisboa)

og Kripos

Frankrike

Norge

EU

20


Overdosed dsfall 1995 2003 07 1985 100
Overdosedødsfall 1995-2003(-07) svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. 1985=100%

%

Kilde: EMCDDA/Kripos

Norge

EU

Frankrike

21


Overdosed dsfall 1985 2003 7 1985 100
Overdosedødsfall 1985-2003(-7) svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. 1985=100%

%

Norge

EU

Frankrike

22

Kilde: EMCDDA/Kripos


Frankrike svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

%

1

2

23

1: Metadon-oppstart 1995

2: Subutex-oppstart 1996


FRANKRIKE svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Økt substitusjon gir jevnt fall i overdoser

24


Overdosed dsfall norge 1985 2007 1985 100
Overdosedødsfall NORGE 1985-2007 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. 1985=100%

%

LAR

25


Tidsakse svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

LAR-start

a

Pasientrettigheter

LAR-evaluering

LAR?

26


Subutex - trippelvirkning svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • Heroinavhengige: For den tungt rusavhengige - effektiv medisin, lite bivirkninger - også kjøpt illegalt og injisert.

 • Nyrekruttering: Inntatt som rent rusmiddel – svært lite populært og må stadig gjentas for å gi avhengighet.

 • Samfunnsplan: Som delvis motgift fortrenges heroin, også på samfunnsplan.

  I Finland 73% reduksjon ved illegal Sub./ Suboxone.

27


Heroin gir nyrekruttering pga
Heroin gir nyrekruttering pga: svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • Rusvirkningen

 • Høy fortjeneste

 • Selgerne er ofte selv heroinavhengige og finansierer med dette eget misbruk.

28


Subutex mindre nyrekruttering
Subutex = mindre nyrekruttering svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Gate-Subutex omsettes nesten bare i det etablerte rusmiljøet. Dette fortrenger heroin.

Mindre heroin betyr færre som bidrar til nyrekruttering på heroin.

Mindre heroin reduserer inn- tjeningen, bl.a til Taliban. (Afgh. 93% av verdens heroinprod.)

29


KRIMINALITET svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.


Norge har 2-6 ganger høyere narko-krim enn EU-land svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • ”I de fleste land soner mellom 10 % og 30 % av alle innsatte straffer for narkotikalovbrudd.”

  (EMCDDA-rapport 2008)

 • I Norge 60%...

  (”Opptrappingsplanen 2009”: se Seraf)

30


FRANKRIKE svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • Kriminaliteten var merkbart redusert

  6 måneder etter oppstart av programmet i 1996.

  (Pers.meddelelse fra prof. Auriacombe)

 • I løpet av 10 år med Subutex ”has crime dropped dramatically”

  (Art.: ”Why buprenorphine is so Successful in Treating

  Opiate Addiction in France” by Auriacombe M,

  Fatseas M; Current Psych.Reports 2007, 9:358-364)

31


Professor helge waal i aftenposten kronikk 15 1 2005 plata i europa noe l re
Professor Helge Waal i Aftenposten-kronikk 15.1.2005: svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. ””Plata” i Europa – noe å lære?”

”Såkalt "tunge misbrukere" må

defineres som et ansvar for

helsevesenet mer enn for politiet

…”

32


Plata i europa noe l re forts

BEGRUNNELSE: svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

”Plata” i Europa – noe å lære? (forts.)

”Vedlikeholdsbehandling med metadon eller lignende må være enkelt tilgjengelig uten krav om rehabilitering. Det finnes til nå ikke eksempel på noen by som har løst sitt byproblem uten dette.”

33


OPIAT-DØDSFALL svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

”Som helsepolitiker kan jeg ikke sitte rolig og se på at mennesker med livstruende lidelser dør i kø, og at leger blir forbrytere hvis de forsøker å hjelpe. Derfor foreslår Arbeiderpartiet å gi fastlegene rett til å avgjøre om pasientene skal tilbys legemiddelassistert behandling.”

Daværende helsepolitiske talsmann for AP, Bjarne Håkon Hanssen i VG-kronikken 20.04.04: ”Narkomane skal ikke DØ I KØ”

34


Opiatdødsfall 15-39 år svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

EU: 2.5% av alle dødsfall 15-39 år.

Norge: 13.6% dvs x5-6.

Opiater utgjør den hyppigste

dødsårsak ved siden av selvmord i

alderen 15-39 år – kun i Norge!!!

x5-6

35


Lar evalueringen 2004 aim rapporten
LAR-evalueringen 2004 svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. AIM-rapporten

”Pasientrettighetsbestemmelsene tyder i retning av at lavterskeltilbud de facto må aksepteres, for det synes ikke holdbart å nekte pasienter behandling fordi de ikke ønsker den behandling som er best ut fra behandlingsapparatets og en samfunnsmessig synsvinkel.”

36


Lavterskeltilbud
Lavterskeltilbud? svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

”Det hersker svært ulike oppfatninger om det bør etableres et "lavterskel-tilbud" med slakkere kontroll og høy toleranse for såkalt sidemisbruk. De fleste LAR-brukere vi har snakket med, mener at et slikt tilbud vil bli en sovepute for både brukere, fagutøvere og politikere.

37


Vår vurdering er at det svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig. ikkebør etableres et lavterskel-tilbud i denne betydning. En bør heller endre utskrivnings- reglene slik at utskrivningbare kan skje på grunnlag av medisinsk vurdering, det vil si at pasienten ikke har en nytte av behandlingen.”

38

A


Vet stortinget dette
Vet Stortinget dette? svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

Resultatet av de to LAR-

evalueringene i 2004 ble ikke drøftet

i Stortinget, men ble overlatt til

Sosial- og Helse- direktoratet for

innarbeiding i budsjettet for 2006.

Arbeidet med nye LAR-retningslinjer

ble startet da og er ennå ikke ferdig.

39


”Norge har verdens dyreste behandling”, svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

i følge Helsedirektoratet.

Overdosedødsfall

200 pasienter

500

1 mrd

(mill.kr)

(mrd.kr)

40

Utgifter til beh. av opiatavhengige

ÅR


Kostnader
KOSTNADER svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

LAR-beh av 5.000 pas.

mill.kr

LAR

FL

5.000

10.000

41

Fastlege-beh av 10.000 pas.

(i alt 4.000 fastleger: kr.20.000 /år/pas.)


Milj et

”Miljø”-sanering ved svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

”å løse byproblemet” (jf prof Helge Waal):

”MILJØET”

 • Kjemisk tilfredsstillelse (opiodabstinenser, benzo-avhengighet osv)

 • ”Inntektskilde” (bl.a illegalt omsatt LAR-medisin til høy pris)

 • ”Oppholdsrom”

  Pkt 1 og 2 er særlig medikamentell. Pkt 3 krever ulike rehabiliteringstiltak.

  Den enkelte heroinavhengige er ”avhengig

  av” ”miljøet” inntil alternativene er bedre.

42


REHABILITERING svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

DÅRLIG REHABILITERING

FSDF

Stabilisert rusmiljø

LAR

5.000

LAR-pasienter i nærkontakt med heroinmiljøet

43

7.000


God rehabilitering

REHABILITERING svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

GOD REHABILITERING

Medikamentelt stabilisert rusmiljø

44


Fransk subutex modell enklere kan det ikke gj res
Fransk Subutex-modell – ”enklere kan det ikke gjøres” svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • Subutex til alle opiatavhengige over 15 år som ber om hjelp.

 • Allmennpraktikeren står for behandlingen, henviser ved behov.

 • Gratis konsultasjoner og Sub.

 • Hente medisin på apotek for 1 uke

 • Lite kontroller, fokus på rehabilitering.

45


ad