slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Střední odborná škola Otrokovice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Střední odborná škola Otrokovice - PowerPoint PPT Presentation


 • 47 Views
 • Uploaded on

Střední odborná škola Otrokovice. Konjunktiv I/B. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Střední odborná škola Otrokovice' - vanya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Střední odborná škola Otrokovice

Konjunktiv I/B

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

www.zlinskedumy.cz

konjunktiv i b
Konjunktiv I/B

Náplň učiva

 • Užití konjunktivu préterita a opisného tvaru würde + infinitiv
 • Užití v hlavních větách
 • Vyjádření přání směřující do přítomnosti, budoucnosti
 • Vyjádření skromného názoru
 • Vyjádření zdvořilého rozkazu, upozornění
 • Užití ve vedlejších větách
 • Podmínkové věty
u it konjunktivn ch tvar
Užití konjunktivních tvarů
 • Tvary konjunktivu, či opisného tvaru můžeme použít
u it v hlavn ch v t ch
Užití v hlavních větách

A) Vyjádření přání v budoucnosti či přítomnosti

 • Kéž bych měl více času!
 • HätteichnurmehrZeit!
 • WennichnurmehrZeithätte!
 • Kéž by tu zkoušku úspěšně složil!
 • WürdeerdiePrüfungerfolgreichbestehen!
 • WennerdiePrüfungerfolgreichbestehenwürde!
 • U přacích vět lze použít dvě varianty.
 • Bezespojková varianta začíná určitým tvarem slovesa
 • U přacích vět lze použít i spojky wenn – zachovává se pak příslušný slovosled
u it v hlavn ch v t ch1
Užití v hlavních větách

B) Zdvořilý dotaz, upozornění

 • Mohli bychom to zvládnout přece ještě dnes.
 • Daskönntenwirdochnochheuteschaffen.
 • Byl byste tak laskav a poslal nám ty podklady?
 • WärenSie so freundlichundwürdenSieunsdieUnterlagenschicken?
 • Sdělili byste nám jeho osobní údaje.
 • WürdenSieunsseinePersonalangabenmitteilen?
 • Měli bychom jim poslat naši cenovou nabídku.
 • WirsolltenihnenunserPreisangebotschicken.
 • Neměl bys to říkat.
 • Dusolltest es nichtsagen.
u it v hlavn ch v t ch2
Užití v hlavních větách

C) Skromný názor, mínění

 • Řekl bych, že to není možné.
 • Ichwürdesagen, dass es unmöglichist.
 • Já bych myslel, že existuje ještě jiné řešení.
 • Ichwürdemeinen, dass es nocheineandereLösunggibt.
u it v hlavn ch v t ch3
Užití v hlavních větách

D) Pochybnost, váhání

 • Že by měl přijít ještě dnes?
 • Sollteernochheutekommen? / Würdeernochheutekommen?
 • Že by skutečně odjeli?
 • Solltensiewirklichabreisen? / Würdensiewirklichabreisen?
 • Že by všechno nakoupili?
 • Solltensiealleseinkaufen? / Würdensiealleseinkaufen?
 • Že by už byli doma?
 • WärensieschonzuHause?
 • Mělo by se zakázat kouření?
 • Sollte man dasRauchenverbieten?
u it ve vedlej ch v t ch
Užití ve vedlejších větách

Podmínkové věty – wenn, falls

 • Kdybys nám pomohl, byli bychom ti vděční.
 • Wennduunshelfenwürdest, wärenwirdirdankbar.
 • Würdestduunshelfen, wärenwirdirdankbar.
 • Kdybyste to udělali dnes, měli bychom zítra více času.
 • Wennihr es nochheute machen würdet, hättenwirmorgenmehrZeit.
 • Würdetihr es nochheuteschaffen, hättenwirmorgenmehrZeit.
 • V podmínkových větách můžeme ve vedlejší větě spojku vynechat a začít větu určitým tvarem slovesa.
u it ve vedlej ch v t ch1
Užití ve vedlejších větách
 • V případě, že bys to nestihl, dej nám prosím vědět.
 • Fallsdu es nichtschaffenwürdest, gibunsbitteBescheid.
 • Byl bych rád, kdybys přišel na návštěvu.
 • Ichwärefroh, wennduzuBesuchkommenwürdest.
 • Potěšilo by nás, když pojedete s námi.
 • Es würdeunsfreuen, wennihrmitfahrt.
kontroln cvi en
Kontrolní cvičení

Bittethöflich um Folgendes:

 • den Wagenabschleppen, michmitnehmen,denTechnikeranrufen,

den Abfallsortieren, den Lebenslaufschicken, dieFahrkarten

kaufen, den Ersatzteilaustauschen, volltanken, Geldwechseln

dieVersichertenkartezeigen, diePillenverschreiben.

BeendetdieSätze:

WennichmehrZeithätte,…

Fallsduauchkommenwürdest,…

WennichguteNotenhätte,…

Wennicharbeitenwürde,…

WennichgenugGelggewinnenwürde,…

ad