Sapti
Download
1 / 29

SAPTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

SAPTI. Vznik a poslanie SAPTI. Vznik 19.02.2008 Záujmové združenie PO 11 členov .... Štatutárny zbor : predseda, podpredseda pre Pi a podpredseda pre TI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SAPTI' - vanna-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vznik a poslanie sapti
Vznik a poslanie SAPTI

 • Vznik 19.02.2008

 • Záujmové združenie PO

 • 11 členov ....

 • Štatutárny zbor : predseda, podpredseda pre Pi a podpredseda pre TI

 • Poslaním Asociácie je účinným pôsobením vytvárať pre jej kooperačných partnerov možnosti rozvíjať ekonomický potenciál v regiónoch a zlepšovať podnikateľské prostredie


Innos sapti
Činnosť SAPTI

 • Poskytovať poradenské a informačné služby pre svojich členov v oblasti rozvoja služieb inkubátorov,

 • Vytvoriť a účinne rozvíjať vzájomné kontakty v rámci siete členov Asociácie; ďalej napomáhať rozvoju obojstranne prospešnej spolupráce s NARMSP a s ďalšími inštitúciami finančného a bankového sektora ako subjektmi súkromného sektora

 • Vyhľadávať a sprostredkovávať prístup k finančným zdrojom, najmä štrukturálnym fondom Európskej únie, existujúcim v Slovenskej republike a v zahraničí


Innos sapti1
Činnosť SAPTI

 • Analyzovať potreby vzdelávania svojich členov, organizovať odborné semináre, konferencie ale aj neformálne stretnutia pre svojich členov zamerané na vzájomnú výmenu praktických skúseností

 • Podieľať sa tvorbe, ďalšom rozvoji a aktualizácii webovej stránky o podnikateľských a technologických inkubátoroch na Slovensku

 • Získavať, spracovávať a poskytovať pre svojich členov potrebné informácie týkajúce sa najmä vývojových trendov v oblasti MSP a regionálneho rozvoja v Slovenskej republike a v zahraničí


Region lne poradensk a informa n centrum pre ov tic technologick inkub torov centrum

Regionálne poradenské a informačné centrum PrešovTIC – technologické inkubátorové centrum

Podpora podnikania na dosah ruky


Region lne poradensk a informa n centrum
Regionálne poradenské a informačné centrum

 • Nezávislá neštátna inštitúcia neziskového charakteru

 • Založená v roku 1993

 • Združenie právnických osôb

  Mesto Prešov, LPH a.s., Softip a.s., Stipe s.r.o.


Region lne poradensk a informa n centrum1
Regionálne poradenské a informačné centrum

Poslaním RPIC Prešov

je prostredníctvom svojich služieb a aktivít podporovať malých a stredných podnikateľov a vytvárať vhodné podmienky pre sociálno-ekonomický rozvoj v regióne Prešov.

Naša vízia

na nasledujúce obdobie je vybudovať dominantné postavenie RPIC Prešov v regióne ako partnera pre oblasť inovácií a internacionalizácie podnikania.


Region lne poradensk a informa n centrum2
Regionálne poradenské a informačné centrum

 • Súčasťou siete RPIC (14), BIC (5), CPK (9), PI/TI (16) v spolupráci s NARMSP


Region lne poradensk a informa n centrum3
Regionálne poradenské a informačné centrum

 • Národná asociácia pre rozvoj podnikania

 • Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov

 • Enterprise Europe Network


Region lne poradensk a informa n centrum4
Regionálne poradenské a informačné centrum

Poskytované služby

 • Poradenstvo

 • Vzdelávanie

 • Finančné služby

 • Informačné služby v oblasti podnikania v EU

 • Technologické inkubátorové centrum


Regionálne poradenské a informačné centrum

Poradenské služby

 • Príprava projektov pre štrukturálne fondy a ich implementácia

 • Individuálne konzultácie a poradenstvo

 • Poradenstvo pri projektoch z fondov EU

 • Spracovanie podnikateľských plánov

 • Vypracovanie marketingových a finančných analýz a štúdií


Regionálne poradenské a informačné centrum

Vzdelávanie

 • Rekvalifikačné kurzy:

  • Začínam podnikať I, II, III

  • Založenie súkromného podniku

  • Program poradenských služieb pre začínajúcich podnikateľov

  • Ekonóm malého podniku

  • Efektívna práca s PC

  • Tvorba statickej a dynamickej www stránky

  • Elearning

   Semináre, školenia, konferencie na aktuálne témy


Regionálne poradenské a informačné centrum

Vzdelávacie aktivity: 236 podujatí, 4150 účastníkov

(vrátane aktivít EIC)


Regionálne poradenské a informačné centrum

Finančné služby

 • Mikropôžičkové programy

  • poskytovanie pôžičiek pre malých a stredných podnikateľov až do výšky 1 500 000 Sk

 • Sprostredkovanie iných finančných zdrojov (komerčné zdroje, do roku 2005 PÚP)

 • Spolupráca s fondami rizikového kapitálu

  • Slovensko-americký podnikateľský fond

  • Fond fondov s.r.o.
Regionálne poradenské a informačné centrum

Podporný úverový program 1996 – 2004

145 odporúčaní, 50 schválených úverov


Regionálne poradenské a informačné centrum

Enterprise Europe Network

 • združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách

 • poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

 • nová sieť buduje na skúsenostiach predchádzajúcich sietí Euro info centier, Centier na prenos inovácií a služieb podpory MSP na účasť v 7RP.

 • Slovensko: BIC Bratislava, NARMSP, SOPK, RPIC Prešov, BIC Group s.r.o., I-Europa s.r.o.


Regionálne poradenské a informačné centrum

Enterprise Europe Network

Podnikanie

 • fungovanie a príležitosti vnútorného trhu výrobkov a služieb v EÚ, iniciatívy, politiky a programy EÚ pre firmy, legislatíva EÚ a jej dopad na firmy, vyjadrenie názoru a zapojenie sa do príprav nových politík EÚ, rozvoj cezhraničných a medzinárodných podnikateľských aktivít, hľadanie relevantných partnerov z verejného alebo súkromného sektoraRegionálne poradenské a informačné centrum

Technologické inkubátorové centrum

 • Pôsobí pri RPIC od roku 2003

 • zabezpečenie materiálnej a technickej podpory inovatívnych firiem

 • aktivity na posilnenie spolupráce univerzít a podnikateľov

 • poradenské služby - podpora v oblasti získavania know-how, mentoringové, poradenské služby

 • financovanie


Regionálne poradenské a informačné centrum

Technologické inkubátorové centrum


Regionálne poradenské a informačné centrum

Technologické inkubátorové centrum


Regionálne poradenské a informačné centrum

Prehľad projektov I.

 • EURO INFO CENTRUM (1999 – 2007)

 • smE-MPOWER – Podpora MSP pre dlhodobú orientáciu na výskum a zvyšovanie účasti vo VV programoch EU (2005-2007)

 • Regionálne technologické centrum (2007)

 • Smart region (2005 – 2008)

 • RIS Prešov – Príprava a implementácia regionálnej inovačnej stratégie pre PSK (2005-2008)

 • EU Matching in Border Regions (2006 – 2008)

 • Global Cluster (2006 – 2008)

 • Match2succeed (2006 – 2008)

 • Prístupnejšie verejné obstarávanie (2006)


Regionálne poradenské a informačné centrum

Prehľad projektov II

 • Regional Innovation – Propagácia inovácií a technologického potenciálu prostredníctvom zakladania technologických kancelárií na regionálnej úrovni (2005)

 • Rozvoj inovatívnych prístupov v oblasti výrobných technológií v regióne Prešov (2004 – 2005)

 • Voľný pohyb služieb v otázkach a odpovediach

 • Info 25 (2005 – 2006)

 • Cross Bo (2004 – 2006)

 • Fit for Europe (2004 – 2006)

 • Lokálna spolupráca inštitúcií na podporu MSP v Prešovskom a Košickom kraji II (2004 – 2005)

 • Arca Nova (2004 – 2006)


Regionálne poradenské a informačné centrum

Prehľad projektov III

 • Regionálne rozvojové agentúry ako nástroj podpory MSP na rozšírenom jednotnom trhu EU

 • EU v prospech Slovenska IV – Eurodialógy (2003 – 2004)

 • Kampaň k rozširovaniu EU (2003 – 2004)

 • EU v prospech Slovenska III (2003 – 2004)

 • Slovensko – najlepšie utajované tajomstvo v strede Európy (2002)

 • EUROPARTNER NRW (2002)

 • EU v prospech Slovenska II (2001 – 2002)

 • Podpora remeselníkov v Podkarpatskom Euroregióne (2001 – 2002)


Regionálne poradenské a informačné centrum

Prehľad projektov IV

 • Lokálna spolupráca inštitúcií na podporu MSP v Prešovskom a Košickom kraji II (2001)

 • Internet a elektronický obchod – využitie v prospech MSP (2001)

 • Interprise European Home 2000 (2001)

 • Sprievodca podnikaním v EU - EU Guide (2000)

 • EU v prospech Slovenska (2000 - 2001)

 • EUROPARTNER NRW (2000)

 • CEPAC (1995 – 2003)

 • SME counselling and training programme (2001-2003)

 • VVC 2008


Rpic pre ov vs innoinfo
RPIC Prešov vs INNOINFO

 • INNOINFO :

  • spolupráca s ÚPV na podpore rozvoja technickej tvorivosti a ochrane jej výsledkov, na vzdelávaní a popularizácii v oblasti duševného vlastníctva

  • od roku 2003

 • Aktivity  v kontexte spolupráce s ÚPV sú zamerané na prenos informácií z oblasti

  • ochrany vynálezov,

  • úžitkových vzorov,

  • dizajnov,

  • ochranných známok,

  • označení pôvodu výrobkov


Region lne poradensk a informa n centrum pre ov
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Reimanova 9, Prešov

www.rpicpo.sk

[email protected]

tel. +421 51 7560 317

Ing. Rastislav Tkáč

Riaditeľ RPIC Prešov

Podpredseda SAPTI pre TI


ad