Kamp mot etnisk diskriminering hvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Kamp mot etnisk diskriminering Hvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler? PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kamp mot etnisk diskriminering Hvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler?. Kjell Erik Øie Statssekretær Diakonhjemmet høgskole 07.11.08. Hva er et politisk virkemiddel?. Debatt Handlingsplaner Lover og forskrifter Rundskriv, veiledere Kvotering.

Download Presentation

Kamp mot etnisk diskriminering Hvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kamp mot etnisk diskriminering hvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler

Kamp mot etnisk diskrimineringHvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler?

Kjell Erik Øie

Statssekretær

Diakonhjemmet høgskole

07.11.08


Hva er et politisk virkemiddel

Hva er et politisk virkemiddel?

 • Debatt

 • Handlingsplaner

 • Lover og forskrifter

 • Rundskriv, veiledere

 • Kvotering


Hva kjennetegner godt sosialt arbeid

Hva kjennetegner godt sosialt arbeid?

 • Kjærlighet

 • Kontinuitet

 • Kunnskap


Da goterne kom til norge

Da goterne kom til Norge…….

Små grupper av gotere kom vandrende inn fra øst.

 • Egdene gav navn til Agder

 • Rygene gav navn til Rogaland

 • Hordene gav navn til Hordaland


Har v r integreringspolitikk v rt mislykket

Har vår integreringspolitikk vært mislykket?

 • Annen generasjons innvandrere deltar jevnt over like mye i skole og arbeidsliv som etnisk norske ungdommer

 • Vi har fått mange sterke stemmer - med og uten aksent - i det offentlige rom

 • Den norskpakistanske befolkningen har gjennomført en enestående sosial mobilitet

 • Langt flere ungdommer med innvandrerbakgrunn ser seg nå som norske enn tidligere (46% i 1996, 70% i 2006)

 • Arbeidsledigheten blant innvandrere er 4%


Hva inneb rer et kunnskapsbasert flerkulturelt sosialt arbeid

Hva innebærer et kunnskapsbasert, flerkulturelt sosialt arbeid?

 • Det krever generell kunnskap og kompetanse

 • Det krever en solid språk og kulturforståelse

 • En må skille mellom kultur og ukultur


Hva er diskriminering

Hva er diskriminering?

 • Rasisme skjer som oftest inni hodene til folk, diskriminering er noe som skjer

 • Å behandle folk ulikt kan være diskriminering

 • Å behandle folk likt kan være diskriminering


De vanskelige sakene

De vanskelige sakene

 • Tvangsekteskap og arrangerte ekteskap

 • Kjønnslemlestelse

 • Homofile ungdommer

 • Autoritære oppdragelser

 • Generell omsorgssvikt

  Å unnlate å handle er også diskriminering


Noen premisser

Noen premisser:

 • Intervensjoner ser ut til å virke på tvers av kultur og bakgrunn

 • God tolking er avgjørende

 • God innsikt i hvilken situasjon vedkommende befinner seg i

 • En fleretnisk sammensetning av de som jobber i sosialtjenesten vil bidra til å øke erfaringsgrunnlaget og legitimiteten

 • Utdanningene er sentrale


Hva gj r regjeringen

Hva gjør regjeringen?

 • Innført aktivitets- og rapporteringsplikt i diskrimineringsloven

 • Utreder en samlet diskrimineringslov

 • Ny handlingsplan mot etnisk diskriminering


Kamp mot etnisk diskriminering hvilken nytte kan sosialarbeidere ha av politiske virkemidler

En trenger ikke være dårlig for å bli bedre


 • Login